Duminica Ortodoxiei la Viena și München

 La 25 februarie toți creştinii ortodocşi au sarbătorit Duminica Ortodoxiei. Ȋn această zi, în timpul slujbei Biserica proclamă solemn dreapta credinţă în plinătatea ei şi biruinţa asupra tuturor ereziilor, comemorând încheierea lucrărilor Sinodul din Constantinopol (843). Atunci au fost încă o dată întărite hotărârile celor şapte Sinoade ecumenice și s-a restabilit cultul sfintelor icoane, al moaștelor și al sfinților. Comunitățile ortodoxe de diferite naționalități din Viena și München au sărbătorit împreună acest eveniment, manifestându-și comuniunea de credință.

La Viena, potrivit tradiţiei locale de mai mulți ani, duminică seara s-a săvârşit o Vecernie panortodoxă. Potrivit planului de slujire prin rotație, ȋn acest an slujba interortodoxă a avut loc ȋn catedrala greacă. Unitatea liturgică a Ortodoxie a fost cântată în imne potrivit tradiţiilor greacă, slavonă şi română, dar nu au lipsit și rugăciuni în limba locală, germană.

 Ȋnaltpreasfinţitul Arsenie, Mitropolitul grec al Austriei a ȋndemnat pe cei prezenţi să stăruie ȋn rugăciune şi ȋn fapte bune, pentru ca ȋn această vreme a postului să Îl ȋntâlnească pe Hristos-Domnul nostru, mărturisit de ortodocși zi de zi. La Vecernie au participat slujitori şi credincioşi din cele cinci comunităţi ortodoxe din Viena: greci, ruşi, sârbi, români şi bulgari. Comunitatea românească a fost reprezentată de părintele dr. Nicolae Dura, Vicar pentru Austria, alături de credincioși ai parohiei.

 Și la München există deja, de paisprezece ani, tradiția de a se sărbători prima duminică din Postul Mare în duhul comuniunii panortodoxe. Un număr de 10 comunități ortodoxe, printre care cele de limbă greacă, rusă, română, sârbă, bulgară și georgiană, au participat la festivalul – devenit o obișnuință – al corurilor ortodoxe, găzduit în acest an de parohia sârbă. Cântări bisericești intonate în diferite limbi și potrivit propriilor tradiții locale au arătat unitatea în diversitate a Ortodoxiei. Organizarea acestei manifestări îi revine, ca și în anii precedenți, Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul vestitei Universități „Ludwig Maximilian” din München, al cărei cor a participat, de asemenea, cu mare succes la regalul muzical.

 Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de corul ”Armonia” al Parohiei „Nașterea Domnului” din capitala bavareză, alături de numeroși credincioși români și de părintele paroh Alexandru Nan, protoiereu al Bavariei. Corul parohial are o îndelungată tradiție în intonarea de imne liturgice corale și bizantine, susținând numeroase concerte în Germania, cu diferite ocazii. Anul viitor, cea de-a cincisprezecea ediție a festivalului panortodox al corurilor din München va fi găzduită de Parohia românească „Nașterea Domnului”, ale cărei slujbe au loc regulat în biserica Sf. Willibrord din centrul metropolei germane.