Episcopii Ortodocși din Germania s-au întrunit în ședință de lucru la Berlin

Centrul rus pentru știință și cultură din Berlin a găzduit la începutul lunii martie ședința de primăvară a Adunării Episcopilor Ortodocși din Germania (OBKD), sub președinția ÎPS Mitropolit Augustin, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice. Din partea Patriarhiei Române a participat ÎPS Serafim, Mitropolit ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Potrivit unui comunicat oficial, în timpul ședinței de lucru de sâmbătă, 3 martie 2018, participanții au discutat și aprobat textul Scrisorii Pastorale a Adunării Episcopale cu ocazia Postului Mare. O altă temă de pe ordinea de zi a fost educația religioasă în școlile gimnaziale din mai multe landuri federale, precum și instructajul și dezvoltarea profesională a profesorilor de religie.
Pornind de la referatul prezentat de Părintele Constantin Miron, membrii Adunării Episcopale au discutat aspecte legate de natura și dinamica dezvoltării relațiilor intercreștine și au subliniat nevoia menținerii contactelor de lucru cu reprezentanții confesiunilor creștine tradiționale.
Aceasta a fost prima dată când Arhiepiscopul Tihon de Podolsk, noul conducător al Eparhiei Ortodoxe Ruse de Berlin, a luat parte la ședința OBKD. În cuvântul său de salut, Arhiepiscopul rus a spus că „împreună alcătuim un singur popor al lui Dumnezeu, moștenirea lui Hristos, Biserica Sa. Trebuie să ne rugăm unii pentru alții ca să fim părtași bucuriei pe care ne-o oferă Domnul aici pe pământ și în veșnicie”.
Astăzi, în condițiile relațiilor internaționale complexe, menținerea contactului și comunicarea între arhipăstori, clerici și credincioșii eparhiilor ortodoxe necesită o importanță deosebită. Acestea unesc oamenii care propovăduiesc o singură credință și valori spirituale comune; oamenii care pot deveni liant între țări, pot promova reconcilierea și stabilirea bunelor relații”, a adăugat Arhiepiscopul Tihon potrivit site-ului Eparhiei ruse din Germania. „În lumea contemporană, Biserica este un factor important pentru unitatea popoarelor ortodoxe frățești, care au primit lumina adevărului lui Hristos de la izvorul nesecat al bunei vestiri evanghelice”, a continuat Arhiepiscopul Tihon.

La ședința de lucru OBKD au fost prezenți:

  •     Mitropolitul Augustin al Germaniei (Patriarhia Ecumenică);
  •     Episcopul Vasile de Aristi (Patriarhia Ecumenică);
  •     Episcopul Bartolomeu de Arianz (Patriarhia Ecumenică);
  •     Arhiepiscopul Ioan de Palmyra (Patriarhia Antiohiei);
  •     Arhiepiscopul Tihon de Podolsk (Patriarhia Moscovei);
  •     Arhiepiscopul Agapit de Stuttgart (Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Granițelor – ROCOR);
  •     Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord (Patriarhia Română);
  •     Episcopul Andrei de Austria, Elveția și Italia, administratorul temporar al Eparhiei ortodoxe sârbe din Germania (Patriarhia Sârbă);
  •     Alți membri ai Adunării Episcopale.


Foto: OBKD

Articol de: Aurelian Iftimiu, www.basilica.ro