München: Ciclul de conferinţe „100 de ani România”

Anul 2018 a fost consacrat în Patriarhia Română drept Anul Omagial al Unității de Credinţă și Neam şi Anul Comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918. Centrul Bisericesc Român Ortodox din München în colaborare cu Consulatul General al României la München organizează cu prilejul Anului Centenar al Marii Uniri de la 1918 un ciclu de conferinţe referitoare la acest eveniment prin care s-a făurit Statul Naţional Unitar Român, la condiţiile care au favorizat unirea, la personalităţile şi instituţiile care au contribuit la înfăptuirea idealului românilor precum şi la contribuţia Bisericii în acest scop.

Sunt avuţi, de asemenea, în vedere şi cei care s-au manifestat, în continuare, ca adevăraţi moştenitori şi fructificatori ai Marii Uniri. Între conferenţiarii aşteptaţi se numără atât istorici laici cât şi teologi precum George Enache, Acad. Ioan Aurel Pop, teol. Paul Brusanovski sau Mihail Săsăujan.  

Conferinţa inaugurală, cu tema „Unitatea neamului românesc (neam, limbă, credinţă) reflectată în prefeţele cărţilor bisericeşti în sec. XVI-XVII”, va fi susţinută sâmbătă, 17 martie, la orele 17:00, în sala parohială Kolpinghaus la adresa: Kirchenstr. 6, 81675 München, U4/U5 Max-Weber-Plaz., de către P.C. Pr. Prof. Dr. Mircea Basarab. Conferinţa va fi urmată de un dialog pe tema prezentată.

Articol preluat de la: www.cbrom.de