Expoziție de icoane ortodoxe și conferință duhovnicească la Düsseldorf

Prot. Iosif-Cristian Rădulescu

În perioada 11-13 septembrie 2015 a avut loc la Parohia ”Sfânta Treime” din Düsseldorf expoziția de icoane ortodoxe „În Lumina Crucii”. Icoanele aparținând artiștilor Ana Sălăgean și Cosmin Pol au reliefat suferința martirilor din temințele comuniste și au surprins prim-planul existenței creștine marcat de povara dar și de bucuria crucii. Totodată icoanele au readus în conștiința noastră nevoia de asumare și mărturisire a credinței noastre, nuanțând explicit impulsul spre valorificare duhovniceasca a tezaurului ortodox.

Expoziția a fost însoțită de conferința duhovniceasca a părintelui ieromonah Pantelimon de la mănăstirea Oașa care a dezbătut vineri, 11 septembrie 2015, tema „Comunitatea, loc al vindecării”. Părintele Pantelimon a făcut un apel subtil la conștiinta comunitară a credincioșilor, punând în evidență efectele dureroase ale individualismului, ale iubirii de sine. Singura cale de vindecare în comunitate este lepădarea de sine, asumarea aproapelui în întregimea sa ca și chip al lui Dumnezeu și slujirea lui în conformitate cu porunca iubirii. De asemenea părintele a subliniat efectele degradante pe care le suferă cei care se dedică iubirii trupești de sine care duce la pierderea mântuirii. La expoziție și conferință au fost participat și părinți slujitori din parohiile învecinate, pr. Ioan Hodoș (Essen), pr. dr. Ispas Ruja (Dortmund), pr. Nicolae Abuziloae (Duisburg), pr. Cătălin Preda (Bonn).
Cele două evenimente au reprezentat o mare binecuvântare pentru participanți și o rodnică pregătire duhovnicească pentru marele praznic al Înălțării Sfintei Cruci.