Hramul Parohiei din Ulm

Duminică, 29 iunie a.c., Parohia Ortodoxă Română „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” Ulm  şi-a sărbătorit hramul. Bucuria duhovnicească a praznicului a fost sporită de prezenţa în mijlocul credincioşilor a chiriarhului locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim, care a săvârşit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoţi format din Preacucernicii Preoţi: Sebastian Suciu (Bonn), Ciprian Suciu (paroh) şi Lică Borşan (Sânpetru-Braşov) şi diaconul Dumitru Dura.

În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţia Sa a tâlcuit Evanghelia zilei, Duminica a treia după Rusalii, care vorbeşte despre Pronia divină sau grija lui Dumnezeu faţă de creaţia Sa şi îndeosebi faţă de om, cununa creaţiei. Mântuitorul ne îndeamnă să nu ne facem griji cu privire cele necesare vieţii: hrană, îmbrăcăminte…, ci să căutăm mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, adică să împlinim voia Lui, punând pe primul plan în viaţă credinţa, rugăciunea, străduinţa de face bine semenilor noştri şi astfel toate celelalte le vom primi ca dar de la El. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să muncim ca să ne câştigăm pâinea cea de toate zilele pentru că tot Scriptura zice: „ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara” (Ps. 103, 24), ci să nu ne împovărăm viaţa cu griji care ne tulbură inima. Orice lucru, orice gând care ne tulbură sufletul nu este de la Dumnezeu, ci de la cel rău. De aceea orice durere, orice necaz trebuie puse înaintea lui Dumnezeu în rugăciune cu credinţa că El le lucrează pe toate spre binele celor ce-L iubesc pe El (cf. Romani 8, 28). Numai aşa ne putem păstra mereu calmul şi echilibrul sufletesc. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, ca şi toţi Sfinţii n-au avut deloc o viaţă uşoară, dar au biruit greutăţile şi răutăţile vieţii prin credinţă şi prin rugăciune. 

La momentul potrivit din cadrul Sf. Liturghii foarte mulţi copii şi credincioşi s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

La sfârşitul Liturghiei, a vorbit cu multă sensibilitate duhovnicească PC Părinte Sebastian Suciu din Bonn care a împlinit la sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru si Pavel 15 ani de preoţie. P.C. Sa va păstorii de acum înainte pe credincioşii din Ulm. Împreună cu P.C. Sa au venit de la Bonn mai mulţi credincioşi. În continuare, P.C. Părinte Ciprian Suciu, care în ultimii doi ani a slujit la Ulm împreună cu P.C. Părinte Florin Chelemen, a mulţumit IPS Părinte Mitropolit Serafim pentru slujirea şi cuvântul duhovnicesc. Şi-a luat apoi rămas bun de la credincioşii din Ulm, mulţumindu-le pentru dragostea cu care l-au înconjurat.

La hramul parohiei a fost prezent şi D-l Consul General Mihai Botorog de la Consulatul General Român din Bonn, care a adresat credincioşilor un cuvânt de încurajare.

Sărbătoarea a continuat cu o agapă la care au participat toţi cei prezenţi.   

Parohia din Ulm a fost înfiinţată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim de către P.C. Părinte Florin Chelemen în urmă cu 19 ani.

Ulm este un oraș universitar situat pe Dunăre, la sud de regiunea muntoasă Schwäbische Alb în landul Baden-Württemberg. Oraşul Ulm este cunoscut mai ales prin biserica construită în stilul gotic; turnul bisericii are o înălțime de 161,53 m, fiind cel mai înalt turn de biserică din lume. Ulm împreună Neu-Ulm are o populaţie de cca. 175.000 de locuitori.