„Înnoirea ca sarcină spirituală şi misionară”

Pr.Prof.Dr. Viorel Ioniță

Articol preluat din Ziarul Lumina

Cea de-a 14-a întrunire a dialogului teologic bilateral dintre Biserica Evanghelică din Germania (EKD) și Biserica Ortodoxă Română s-a desfășurat între 23 și 27 mai 2016 la centrul de conferințe din localitatea Stein de lângă Nürnberg, Germania, și a avut tema „Înnoirea ca sarcină spirituală şi misionară a Bisericilor noastre”. Delegația Bisericii Ortodoxe Române a fost condusă de IPS Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord.

Din delegația Bisericii noastre au făcut parte pr. prof. dr. Viorel Ioniţă (București), pr. dr. Nicolae Dura (Viena), pr. dr. Ciprian Burlăcioiu (München), pr. prof. dr. Daniel Benga (Bucureşti), pr. prof. dr. Stelian Tofană (Cluj-Napoca), pr. prof. dr. Ioan Tulcan (Arad), pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu (București) și pr. prof. dr. Ion Vicovan (Iaşi). Părintele profesor Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific, ne-a comunicat com­po­nența delegației Bisericii-gazdă, condusă de Episcop vicepreședinte Petra Bosse-Huber: pastor consilier bisericesc superior dr. prof. asociat Martin Illert (Hannovra), pastor prof. dr. Karl-Wilhelm Niebuhr (Jena), protopop Birgit Schlegel (Groß-Gerau-Rüsselsheim), prof. asociat dr. Henning Theißen (Greifswald, numai în ziua de 26 mai), pastor prof. dr. Reinhard Thöle, D.D. (Halle), pastor consilier bisericesc Ulrich Zenker (München) și pastor Senta Zürn (Reutlingen). Celor două delegații s-au adăugat oaspeții: pastor Anna-Maria aus der Wiesche, superioara comunității „Frățietatea lui Hristos” (Selbitz) și pastor Andrei Pinte, Biserica Evanghelică A.B. din România (București).

„Tema principală a fost aprofundată, mai întâi, prin prezentarea a câte șase referate de fiecare parte, care au analizat tema înnoirii din punct de vedere biblic, patristic, sistematic, practic și din punctul de vedere al înnoirii misiunii Bisericii astăzi. Din dis­cuțiile purtate pe marginea referatelor, în comunicatul adoptat la final de cele două delegații au fost subliniate printre altele o serie de concluzii. În ceea ce privește reînnoirea Bisericii, evanghelicii disting între fundamentul cre­dinței și forma Bisericii. Ei caută o formă corespunzătoare a Bisericii, care să nu întunece fundamentul credinței, și doresc să măsoare și să reînnoiască viața individului, a comunității și a Bisericii la măsura Evangheliei. În legătură cu aniversarea Reformei în 2017, evanghelicii folosesc termenul de «Reformațiune» pentru a descrie astfel de experiențe de reînnoire. Pe de altă parte s-a precizat că «față de acestea, ortodocșii folosesc, în acest context, conceptul de înnoire a credincioșilor ca mădulare ale Trupului lui Hristos, prin cuvintele Evangheliei și prin Sfintele Taine ale Bisericii. Aceasta se realizează prin strădaniile omenești în puterea darurilor Duhului Sfânt (synergeia), care prin procesul de reînnoire face roadele să se împlinească». Tot în comunicatul final a mai fost menționat și faptul că întâlnirea aceasta a avut loc «înaintea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, cu ale cărui proiecte de texte ne-am ocupat și pentru al cărui succes ne-am rugat»”, ne-a declarat pr. prof. dr. Viorel Ioniță.

Pe parcursul acestei întâlniri de dialog, cele două delegații au fost primite, în ziua de 23 mai, de președintele Consiliului EKD, Episcopul prof. dr. Heinrich Bedford-Strohm, la sediul Bisericii Evanghelice a landului Bavaria din München. Pr. prof. dr. Viorel Ioniță a prezentat procesul de pregătire a Sfântului și Marelui Sinod, care va avea loc între 18 și 26 iunie la Academia Ortodoxă din insula Creta și la ale cărui sesiuni de deschidere și de încheiere a fost invitat și președintele Consiliului EKD ca oaspete. În ziua de 24 mai, ambele delegații au vizitat sediul Mitropoliei Ortodoxe Române din Nürnberg, unde după slujba Vecerniei au fost foarte bine primite de IPS Mitropolit Serafim. „Ambele delegații au apreciat desfășurarea acestei întruniri în spirit de deschidere și încredere și au recomandat Bisericilor lor să continue acest dialog de legătură dintre reflecția teologică și practica bisericească”.