Întâlnire ATORG la Heidelberg

În perioada 8 – 10 iunie 2019 a avut loc la Heidelberg primul eveniment ATORG în cadrul Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Treime” din oraș. Întâlnirea a avut ca scop cunoașterea și stabilirea de legături noi între tinerii din cadrul ATORG, întărirea celor deja existente, dând astfel mărturie prin prietenie și participarea la un eveniment cu caracter formator, de dezvoltare personală și spirituală (conferința doamnei Prof. Dr. Cristina Benga, cu tema „Frica și deciziile vieții”).

Participanții au sosit începând de vineri 07.06, seara, fiind cazați în prima noapte la enoriașii parohiei Heidelberg.
Ziua de sâmbătă 08.06 a fost dedicată conferinței cu tema „Frica și deciziile vieții”, temă abordată atât din punct de vedere psihologic de către invitata doamna Prof. Dr. Cristina Benga, absolventă a Facultății de Teologie Ortodoxă și doctor în Științele Educației; precum și din perspectivă spirituală și filocalică cu ajutorul invitatului conferențiar părintele Prof. Dr. Daniel Benga, profesor de Istoria Bisericii, Patrologie și Liturgică în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din München. Locația de desfășurare a conferinței a fost Katholische Gemeindehaus St. Franziskus, Blumenstr. 33, 69214 Eppelheim.

În prima parte doamna Prof. Dr. Cristina Benga a realizat o incursiune psihologică asupra temei fricii, aducând în atenția ascultătorilor diferitele modalități de manifestare ale fricii – la nivel emoțional, comportamental și cognitiv – și a afectelor asociate ei, pornind progresiv de la anxietate până la formele mai ample de panică, groază, teroare și tulburări patologice derivate din acestea: atacuri de panică, fobii, tulburări de comportament și personalitate până la declanșarea de dependențe (dependența de tutun, de alcool, de droguri etc.) sau boli de natură psiho-somatică. De asemenea au fost prezentate cauzele declanșării sentimentului de frică, pornind de la cauzele medicale și factorii psihogenetici continuând cu factori educaționali, culturali și psiho-sociali, trăirea unor evenimente traumatice sau stresul psiho-emoțional; ca declanșatori sau întreținători ai afectelor negative de frică, panică și anxietate. Nu, în ultimul rând au fost discutate și modalitățile prin care frica poate fi descoperită, conștientizată si vindecată; prezentându-se strategii și atitudini asertive prin care se pot depista și conștientiza automatismele mentale ce se ascund în spatele fricii, răbdarea și timpul investit pentru autoanaliză, sinceritatea față de propria persoană precum și curajul și confruntarea cu friciile existente. Astfel, pe parcursul întregii conferințe doamna Cristina Benga a invitat participanții la un exercițiu introspectiv, de reflecție personală asupra sinelui și asupra temei fricii; descoperind împreună cum aceasta (frica) ne poate influența sau stăpânii sinele și dezvoltarea lui, precum și pașii pe care îi putem iniția pentru a ieși din frică și de a-i da un alt curs în existența noastră, făcând din ea o șansă de creștere și maturizare interioară. S-a putut astfel întelege faptul că, frica poate fi depășită prin cunoaștere, prin renunțarea la culpabilizare dar, nu și la responsabilizare. Credința ca resursa psihologica prin încrederea și iubirea deplină a lui Dumnezeu poate deveni generatoare de forță interioară și de schimbare a minții și a gândurilor; convertind astfel frica și mecanismele ei în curaj și dezlegare de sub povara ei.
Programul conferinței a mai cuprins o serie de exerciții desfășurate pe grupe, iar la sfârșit o rundă de întrebări pe marginea temei din partea celor prezenți si răspunsuri din partea doamnei conferențiar. A urmat apoi masa de prânz, în aceeași locație, după care tinerii atorgiștiîmpreună cu invitații și organizatorii evenimentului au pornit la vizitarea orașului gazdă, Heidelberg, având parte de o prezentare turistică și istorică cu ghid local, descoperind ampla istorie și cultură a celui mai vechi și important centru universitar din Germania, înființat la Heidelberg precum și alte obiective și atracții turistice simbolice pentru oraș.
După-amiaza, începând cu ora 18:00 a avut loc Taina Sfântului Maslu, la biserica ortodoxă română „Sfânta Treime” din Heidelberg, Christophstr. 2, 69214 Eppenheim; în cadrul căreia au participat preoții invitați: părintele conferențiar Prof. Dr. Daniel Benga și parintele Ionuț Bogdan Stavarachi de la capela ortodoxă Sturdza Kapelle din orașul Baden – Baden, Germania precum și preotul paroh al bisericii din Heidelberg, părintele Ioan – Călin Iușan împreună cu toti participanții ATORG si credincioși ai parohiei. La sfârșitul slujbei de Maslu a avut loc o seară duhovnicească intitulată „Frica la părinții filocalici” în cadrul căreia părintele Prof. Dr. Daniel Benga a vorbit auditoriului prezent despre cauzele spirituale ale fricii și modul în care aceasta este abordată în Filocalie și mai cu seamă la Sfântul Ioan Scărarul în cartea „Scara”, care înfățisează cele 33 de trepte duhovnicești, repreyentând numărul anilor petrecuți de Mântuitorul Hristos pe pământ, trepte ale desăvârșirii sufletului omenesc. Aflăm astfel ca, la originea fricii se află două patimi: lăcomia pântecelui sau pofta trupească și mândria și slava deșeartă – pofta sufletească. Rădăcina fricii este legată de grijă, atât frica cât și grija fiind definite în sens duhovnicesc ca și afecte. Frica de a nu pierde lumea, de a nu fi lipsiți de lume și de plăcerile ei, naște în suflet grija, iar grija hrănită de frică generează patologie. Astfel ființa umană se află într-o continuă tensiune lăuntrică generată de frica de durere (de pierdere a lumii) – înțelegând această pierdere ca pe un eșec și astfel evadând în căutarea de plăcere; Sfântul Ioan Scărarul afirmând că „Toți fricoșii sunt iubitori de slavă deșeartă” și „Toate fricile sunt inspirate de demoni”. Prin post și rugăciune omul învață disponibilitatea de a renunța la plăcere, descoperind astfel că, primul pas pentru a învinge frica cea rea, de lume este credința, iar al doilea pas, nașterea fricii de Dumnezeu. Dacă la început această frică presupune teama de a nu fi pedepsit de Dumnezeu, respectând poruncile, omul întelegând, cunoscând și trăind tot mai mult din roadele credinței, descoperă frica cea înaltă și anume, aceea de a nu pierde iubirea de Dumnezeu. Astfel, prin credință, asumare și curaj omul este chemat la desăvârșirea ființei sale atât în plan spiritual cât și uman, înfruntând frica și patimile prin încrederea în Dumnezeu, evitarea păcatului, învățarea din greșelile trecute, nejudecarea aproapelui, smerenie și rugăciune. La sfârșitul prelegerii părintelui profesor Daniel Benga, participanții au putut adresa întrebări referitoare la cele auzite și primi răspunsuri din partea părintelui conferențiar. Seara s-a încheiat pentru participanții din cadrul ATORG prin deplasarea la locul de cazare rezervat lor de către organizatori pe parcursul celor 3 zile ale evenimentului.
În următoarea zi, duminica 09.06, a avut loc celebrarea slujbei Sfintei Liturghii, la biserica din Heidelberg; slujitorii Sfântului Altar fiind părintele invitat Prof. Dr. Daniel Benga, părintele diacon Teodor Tăbuș de la parohia ortodoxă română din Köln și vicepreședintele asociației ATORG Germania și părintele paroh Ioan – Călin Iușan; în prezența credincioșilor parohiei, a invitatilor și tinerilor participanți din ATORG. La finalul dumnezeieștii slujbe, părintele Prof. Daniel Benga a susținut cuvântul de învățătură, făcând referire la sărbătoarea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecunmenic, în cadrul căruia s-a întemeiat Simbolul de Credință sau Crezul, ce cuprinde pe scurt întreaga învătțătură de credință creștin ortodoxă; în aceasta regăsindu-se mărturia vie a vietii pământești a Domnului nostru Iisus Hristos și a misiunii Lui mântuitoare pentru lume și anume, Nașterea, Pătimirea, Moartea, Învierea și Înălțarea la Cer; cea din urma fiind praznicul care încheie perioada pascală și totodată predecesoare a sărbătoririi menționate mai sus, Sfinților Părinți ai Sinodului I Ecumenic de la Niceea. În contextul acestor două sărbători sfinte, aflate la distanță scurtă ca timp una față de cealaltă, părintele Prof. Daniel Benga a subliniat importanța evenimentului Înalțării Mântuitorului Hristos la Cer în planul de mântuire dumnezeiesc al omului, aceasta simbolizând alături de praznicul Învierii biruința firii dumnezeiești asupra naturii umane efemere; Hristos Domnul înalțând astfel la Cer ființa umană preschimbată, duhovnicește și trupește prin moartea Sa pe cruce și Învierea. Prin aceasta putem concluziona faptul că, Înălțarea Fiului lui Dumnezeu la Cer pe care o mărturisim în Simbolul de Credință este dovada convertirii și sfințirii ființei umane, iar în contextul conferinței despre tema fricii se poate constata plecând de la planul psihologic în care frica este definită ca fiind Alfa și Omega tuturor neliniștilor sufletești că, prin creștinism ni se relevă o altă realitate; aceea a faptului că, Alfa și Omega reprezintă Începutul și Sfârșitul în Hristos Domnul, care prin Răstignirea, Moartea, Învierea și Înălțarea Sa la Cer asumă și vindecă omul în întreaga lui existențialitate anulând frica; dintre care cea mai mare fiind frica de moarte.
După încheierea cuvântului de învățătură enoriașii parohiei împreună cu invitații și membrii ATORG au perticipat la agapa organizată de biserică, apoi tinerii atorgiști au continuat călătoria turistică în orașul Heidelberg, vizitând castelul Heidelberg – Schloss Heidelberg, făcând o plimbare cu funicularul până la Königstuhl, iar de acolo la întoarcerea în centrul vechi al orașului făcând o plimbare prin natură, discutând și schimbând impresii împreună cu invitații și organizatorii pe marginea conferinței expuse în ziua anterioară și a serii duhovnicești avute. Seara de duminică a fost încheiată cu o cină în oraș.

Luni 10.06 în ultima zi dedicată evenimentului desfășurat la Heidelberg tinerii ATORG însoțiți de gazdele locului au pornit din nou din centrul orașului, de această dată spre renumitul „drum al filozofilor”- Philosophenweg Heidelberg, situat pe o colină cu vedere panoramică asupra întregii citadele. A urmat apoi servirea mesei de prânz în oraș, după care luându-și rămas bun de la organizatori, participanții au pornit fiecare spre case păstrând memoria vie a activităților la care au participat în zilele precedente și a bogăției experiențelor spirituale și culturale acumulate.

Autor: Cosmina Teodora Răhăian