Întâlnirea tinerilor ortodocși români din Nordrhein-Westfalen

Filiala din Düsseldorf a Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG), prin osteneala deosebită a domnului Sebastian Vulcan, coordonator ATORG Düsseldorf, și a domnișoarei Luiza Antonescu,  a organizat în perioada 2-3 decembrie 2017 întâlnirea tinerilor ortodocși români din landul Nordrhein-Westfalen.

Programul a debutat cu seminarul intitulat Tinerețe fără bătrânețe,  susținut de părintele protoiereu dr. Iosif-Cristian Rădulescu.  Prin metode variate de implicare activă în procesul de învățare tinerii organizați pe diferite echipe de lucru au putut aprofunda atât aspecte legate de dificultățile acestei etape de vârstă cât și de darurile pe care tinerii le pot pune în lucrare în lume în general și în Biserică în mod particular. Seminarul s-a încheiat cu o rundă de întrebări și răspunsuri, în care părintele protoiereu a accentuat importanța procesului de maturizare, de trecere de la copilărie la statutul de adult, care ocupă un loc central în devenirea tânărului în vederea asumării responsabilităților legate de întemeierea unei familii și implicarea în viața socială.
În după-amiaza și seara zilei de 2 decembrie 2017 tinerii au vizitat capitala landului și au folosit timpul pentru activități de cunoaștere și definirea unor noi proiecte pentru anul viitor. Duminică dimineața au participat la Sfânta Liturghie în parohia „Sfânta Treime” și „Sfântul Nicolae” din Düsseldorf, la sfârșitul căreia s-au bucurat de programul artistic oferit de copiii parohiei cu ocazia hramului Sfântului Nicolae.
Programul s-a încheiat cu o agapă oferită de parohie, care s-a constituit într-un nou prilej de reflecție asupra necesității motivării tinerilor în scopul unei mai active implicări în viața Bisericii.

sursa: pagina de internet a Parohiei Düsseldorf