ÎPS Serafim a sfinţit altarul bisericii româneşti din Luxemburg

 Ziua de 28 mai 2017 va rămâne pentru mult timp o sărbătoare de o deosebită importanță pentru credincioșii ortodocși români din Luxemburg, care l-au avut în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim. IPS Sa a săvârșit slujba de sfințire a Altarului și a noii catapetesme din biserica cu hramurile “Nașterea Domnului” și “Sf. Ap. Matei”, păstorită de PC Părinte Constantin Duțuc.

Sâmbătă, 27 mai, Părintele Mitropolit a oficiat Taina Sfântului Maslu înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură de la finalul slujbei, IPS Serafim a explicat celor prezenți semnificația resfințirii unei biserici. De asemenea, credincioșii prezenți au putut adresa ierarhului întrebări în cadrul deja binecunoscutei Seri Duhovnicești.

 Sărbătoarea Sfințirii a debutat cu întâmpinarea IPS Părinte Serafim și a Eminenței Sale Jean-Claude Hollerich, Arhiepiscopul catolic de Luxemburg. În continuarea s-a săvârșit slujba de târnosire a Sfintei Mese prin punerea de Sf. Moaște în piciorul acesteia precum și sfințirea noului iconostas al bisericii.

 Sărbătoarea a căpătat un aspect pan-ortodox prin participarea la Sf. Liturgie a tuturor preoților ortodocși din Luxemburg și a credincioșilor din comunitățile greacă, rusă și sârbă. Printre invitații de seamă s-a numărat și domnul Lilian Zamfiroiu, Ambasadorul României în Luxemburg.

 În cadrul Sf. Liturghii, IPS Serafim a hirotonit întru preot pe diaconul Ion Tîrgoală pe seama parohiei din Luxemburg.

 În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit a tâlcuit pericopa evanghelică citită, accentuând importanța rugăciunii, a iubirii și a unității creștinilor. De asemenea a mulțumit tuturor celor care s-au implicat activ în realizarea acestui scop nobil și sfânt. Mulțumiri au fost aduse și Bisericii Romano-Catolice, care a sprijinit activitatea comunității ortodoxe române și a oferit această frumoasă biserică spre slujire. În semn de prețuire frățească, Arhiepiscopului Jean-Claude i-a fost oferită o Gramată Mitropolitană. La rândul său, acesta a mulțumit pentru invitația de a fi în sânul comunității românești cu ocazia acestei sărbători și subliniind faptul că Biserica Ortodoxă Română din Luxemburg este percepută ca un element de îmbogățire duhovnicească pentru Biserica locală.

 La finalul slujbei toți credincioșii prezenți s-au putut închina, sărutând Sf. Masă și primind binecuvântarea IPS Părinte Serafim, fiecare dintre aceștia aducându-și obolul lor în sprijinul copiilor săraci din Moldova.

 Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frățească la care au participat cu bucurie mulți credincioși.

 În Hrisovul semnat de toți slujitorii și care a fost așezat în Sf. Masă, au fost meționate câteva informații legate de istoricul Sf. Locaș. Prima biserică construită pe acest loc datează din anii 1055. Ea a fost zidită de Contele Giselbert II şi consacrată de un episcop vicar din Trier. În 1843, administraţia oraşului Luxembourg zideşte o noua biserică, sfinţită cu hramul Sfântul Matei, în 2 august 1845 de episcopul Jean Théodore Laurent, vicar apostolic pentru Luxemburg. Datorită degradării ei rapide se hotărăște zidirea unei noi biserici. Astfel, în anul 1871 este construită biserica actuală, operă a arhitectului Charles Arendt care a fost sfinţită în 1 Septembrie 1872 de episcopul Nicolas Adames de Luxemburg.

 După reforma liturgică a Consiliului II Vatican, noua Sfântă Masă a primit doar tăbliţa de consacrare din 1872, care poartă moaştele Sfinţilor belgieni, Monulphe si Gondolphe.

 Din 1995, prin bunăvoinţa Arhiepiscopiei Catolice şi a Părintelui Joseph Ries, Biserica Sfântul Matei găzduiește, Parohia ortodoxă română “Nașterea Domnului” din Luxembourg, păstorită de Părintele Constantin Duţuc. Părintele Joseph Ries, trecut la Domnul în 26 Mai 2006 , a ajutat mult moral şi financiar comunitatea românească din Luxemburg, fiind un mare iubitor al Ortodoxiei.

  Prin grija preotului Constantin Duțuc și a Consiliului Parohial, în noiembrie 2016, Primăria din Luxemburg, Arhiepiscopia Romano-Catolică și Ministerul Culturii au aprobat proiectul de instalare a unui nou altar ortodox în biserică.

  Pr. Ion Tîrgoală