La Nürnberg au avut loc Conferința preoțească anuală și lucrările celei de-a 24 Adunări eparhiale

La primul sfârșit de săptămână din luna mai au avut loc, la sediul mitropolitan din Nürnberg, lucrările Conferinţei preoţești anuale și ale celei de-a 24-a Adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, care au fost prezidate de către ÎPS Părinte Mitropolit Serafim. Sporirea responsabilităţilor preoţeşti astăzi, prin consilierea pastorală, a constituit tema conferinței de seară, susținută de  prof. dr. Nicolae Adrian Opre, decanul Facultăţii de Psihologie din Cluj-Napoca.

  Potrivit unui program devenit tradiție prin părțile sale: slujitoare, educațională și administrativă, sărbătoarea anuală a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului a început vineri, 4 mai, la orele 16:00 la Catedrala mitropolitană „Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir” cu Taina Sfântului Maslu, la care a slujit Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord împreună cu un sobor de preoți. Concomitent, ÎPS Părinte Mitropolit Serafim a avut o întrevedere cu doamnele preotese, în care a fost tematizat rolul important al lor în susținerea misiunii preotului.

Seara de vineri a continuat cu o conferință destinată rolului duhovnicesc al preoților. Invitatul din acest an al conferinței preoțești a fost decanul Facultății de Psihologie din Cluj-Napoca, domnul profesor dr. Nicolae Adrian Opre, fiul binecunoscutului preot mărturisitor Crăciun Opre de la Cinciş, jud. Hunedoara (1925-2012). Domnia sa are o bogată experiență în conlucrarea științelor educației cu pedagogia creștină și teologia ortodoxă, organizând numeroase programe postuniversitare, cursuri și seminarii la întâlnirea acestor domenii considerate deseori astăzi drept ireconciliabile.

În discursul său, prof. Opre a pornit de la nevoia actuală a depășirii granițelor dintre psihologie și teologie. Cele două științe au nevoie una de cealaltă, iar pentru ca întâlnirea dintre ele să poată da roade, e nevoie ca atât psihologii cât și teologii să renunțe la ideile preconcepute despre „tabăra adversă” și să caute punctele comune, chiar dacă ele nu coincid întotdeauna. Domnia sa a evidențiat compatibilitatea dintre metodele folosite în consiliere de anumite școli ale psihologiei și metodele pastorale ale duhovnicilor, oferind exemple. Deși ideea de consiliere pastorală pare străină de tradiția creștină, în realitate ea are o îndelungă practică în Biserică, fiindcă relația preotului cu credinciosul nu se rezumă doar la spovedanie,  ci continuă mai departe în viața de zi cu zi. Astfel, dincolo de latura strict sacramentală a Tainei Spovedaniei, sfatul duhovnicesc (în care se realizează încrederea între duhovnic și credincios și se caută rădăcinile unor păcate sau patimi) are mult de câștigat atunci când se au în vedere metode folosite, de exemplu în terapia cognitiv-comportamentală. Tot la fel de importante sunt implicațiile cercetărilor psihologice în îmbunătățirea catehezei pentru tinerii din zilele noastre, în terapia de cuplu, negocierea conflictelor ș.a. Conferința a continuat cu prezentarea unui modul de consiliere pastorală, pornind de la pașii metodici propuși de psihologul Albert Ellis prin teoria ABC a rezolvării tulburărilor psihologice. După o serie de întrebări și lămuriri cu privire la tema conferinței, seara s-a încheiat cu rostirea rugăciunilor dinainte de spovedanie, rostite de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim, PS Macarie, Episcop Ortodox Român al Europei de Nord și PS Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Programul de sâmbătă a început la catedrală cu slujirea Sf. Liturghii de către ÎPS Părinte Mitropolit Serafim, PS Macarie al Europei de Nord şi PS Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar, înconjuraţi de preoții și diaconii din cele 123 de parohii și filii ale Arhiepiscopiei, cu participarea a numeroși credincioși din Nürnberg și delegați parohiali la lucrările Adunării Eparhiale.

După slujbă, adunarea eparhială anuală a fost prezidată de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim, care a adresat un cuvânt de întâmpinare a preoților și credincioșilor, iar după un rezumat al conferinței, realizat de prof. Adrian Opre (filmarea, aici), s-a trecut la ordinea de zi. În darea de seamă anuală, Ierarhul a adus în discuție activitatea pastorală, misionară, catehetică, liturgică, socială, culturală, financiară și administrativă la nivel eparhial în anul 2017, perspective pentru 2018, iar apoi s-a procedat statutar la alegerea membrilor Consiliului și Consistoriului Eparhiei în noul mandat 2018-2022. Un alt subiect al lucrărilor a fost statutul parohiilor din punct de vedere al legislației din Germania și compatibilitatea dintre legislația bisericească și cea laică.

O prezentare frumoasă, bogată în informații și imagini, a activității Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania în 2017 a deschis partea a doua a lucrărilor, care a continuat cu luarea de cuvânt a domnului Iulian Costache, ministru consilier al Ambasadei României din Berlin. Domnia sa a lansat invitația de participare a tuturor parohiilor la inițiativa intitulată „Clubul Academic Român”, menită să adune elitele românești din mai multe domenii științifice și artistice în sprijinirea reciprocă, începând cu acest an în care sărbătorim Centenarul Unirii de la 1918.

PS Părinte Macarie a împărtășit adunării aspecte ale vieții bisericești din țările Europei de Nord, iar PS Părinte Sofian Brașoveanul a încheiat lucrările, prezentând bilanțul lucrărilor la viitorul Așezământ Bisericesc Român din München.

La agapa organizată după încheierea ședinței, toți cei prezenți la Adunarea Eparhială au cântat „La mulți ani!” și imnul arhieresc „Pre Stăpânul…” Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim, care va împlini în curând vârsta de 70 de ani.

Pr. Ioan Popoiu, consilier cultural