La Viena au fost comemorați eroii români din Primul Război Mondial

 În zi şi atmosferă de toamnă târzie şi frumoasă, la Viena au fost pomeniți soldaţii români înmormântaţi, în urmă cu 100 de ani, în cimitirul orașului. La slujba de parastas a luat parte Excelenţa Sa Dl. Bogdan Maziuru, Ambasadorul României în Austria, părinții Nicolae Dura și Emanuel Nuțu precum şi un grup de credincioşi din parohia vieneză „Sf. Ap. Andrei”.

 Parastasul pentru eroii români a fost continuat cu o slujbă de pomenire a tuturor celor înmormântaţi în cimitirul parohial din Viena și toți cei dragi, trecuţi în lumea de dincolo de zare şi înmormântaţi la alte sute şi sute de kilometri.

Sfântul Nicolae Velimirovici scria şi medita în acest sens şi context: „O, Doamne, câți vii sunt printre cei morți, și câți morți sunt printre cei vii! Tu singur știi, numeri, socotești. Iartă tot și mântuiește pe toți. Mila Ta, Doamne, să covârșească toate păcatele și rușinile noastre. Al Tău e sufletul, Doamne, iar trupul e al pământului. Şi fiecare își ia ce’i al lui: pământul – trupul, Domnul – sufletul. Doamne Dumnezeul nostru, nimica suntem înaintea Ta! Răsărim și ne uscăm ca iarba. Suntem precum călătorul care dă bineţe dimineața, dar nu mai ajunge să spună şi Bună seara! Pe deplin, nimica suntem, Doamne Dumnezeul nostru! Dar, de aceea, Tu ești tot și toate. Toată plinirea în Tine este. De vei voi, Doamne, miluiește’ne și ne mântuiește pe noi! Amin!“

Pr. Dr. Nicolae Dura

știre preluată de pe pagina Facebook a Bisericii Ortodoxe Române din Viena