Sfinții Apusului – Calendar luna septembrie

1 sept.

Verena

sec. III d. Hr. Femeie egipteancă, înrudită cu un ostaş din Legiunea Tebană. S-a dus în Elveţia pentru a-l căuta şi s-a aşezat ca pustnică lângă Zürich.

   

 

2 sept.

Valentin

sec. IV d. Hr. Cel de-al patrulea episcop de Strasbourg (Alsacia).

 

 

 

3 sept.

Remaclus

c. 663. Nobil din Acvitania (Franţa), s-a făcut călugăr şi apoi a ajuns cel dintâi stareţ la Solignac de lângă Limoges, iar apoi la Cougnon în Luxembourg. În jurul anului 648 a întemeiat mănăstirile Stavelot şi Malmedy în Belgia, iar în 652 a ajuns Episcop de Maastricht în Olanda.

 

 

 

4 sept.

Ida

c. 813. A avut o căsătorie fericită, însă a rămas văduvă de foarte tânără. A întemeiat mănăstirea Herzfeld din Westphalia (Germania) şi s-a dedicat faptelor bune.

4 sept.

Marcel

? A fost episcop fie la Trier (Germania), fie la Tongres (Belgia).

 

 

 

6 sept.

Magnus
(Magnoaldus,
Maginold, Mang)

c. 665. Născut în Irlanda, a propovăduit împreună cu Sf. Columban şi Gall. A întemeiat mănăstirea Füssen din Bavaria (Germania). Este cinstit ca un mare cuvios şi izgonitor de demoni.

 

 

 

7 sept.

Hilduard
(Hilward,
Garibald)

c. 750. A întemeiat mănăstirea Sf. Petru din Dikkelvenne de pe Schelde (Belgia).

 

 

 

8 sept.

Corbinian

670-730. A trăit vreme de paisprezece ani ca pustnic şi apoi a mers la Roma. A fost hirotonit episcop şi s-a dus să-L propovăduiască pe Hristos în Germania. A trăit la Freising, în Bavaria, unde odihnesc până azi moaştele lui.

8 sept.

Disibod
(Disibode, Disen)

c. 700. Născut în Irlanda, a plecat în Germania împreună cu câţiva însoţitori şi a întemeiat o mănăstire pe un deal din valea râului Nahe, în apropiere de Bingen. Mănăstirea a ajuns cunoscută drept Disibodenberg sau Disenberg.

 

 

 

9 sept.

Omer
(Audomarus)

c. 595-670. Născut lângă Konstanz (Germania), a ajuns călugăr la Luxeuil şi după douăzeci de ani Episcop de Therouanne în nordul Franţei. Pentru a lumina acele locuri, a umplut întreaga eparhie de mănăstiri. Sfântul însuşi a ajutat la întemeierea măn. Sithin, în jurul căreia a apărut oraşul Saint Omer.

 

 

 

10 sept.

Theodard

c. 670. Ucenic al Sf. Remaclus la Malmedy-Stavelot (Belgia) şi urmaş al lui ca stareţ (653) şi episcop de Maastricht (663). A fost ucis de tâlhari în pădurea Bienwald de lângă Speyer (Germania), într-o călătorie pe care o făcuse pentru a-şi apăra biserica.

 

 

 

11 sept.

Felix şi Regula

sec. III d. Hr. Au fost frate şi soră. Când Sf. Mavrichie a fost omorât în vremea lui Maximian Herculeus, ei s-au refugiat în Elveţia, unde au fost găsiţi şi muceniciţi lângă Zürich.

 

 

 

12 sept.

Guy

c. 1012. Numit „săracul din Anderlecht”. S-a născut în Brabant (Belgia) şi a fost paraclisier al bisericii Maicii Domnului din Laken. După aceasta a trăit vreme de şapte ani în Ţara Sfântă. S-a întors la Anderlecht, lângă Bruxelles, unde a murit.

 

 

 

13 sept.

Amatus (Amat,
Amé, Aimé,
Amado)

c. 567-630. Născut în Grenoble (Franţa), s-a făcut călugăr la măn. Sf. Mavrichie din Agaunum (Elveţia), unde a trăit ca pustnic vreme de treizeci de ani. Sf. Eustatie l-a îndemnat să se mute la Luxeuil şi aici l-a convertit pe Sf. Romaricus. Când acest nobil a întemeiat mănăstirea Remiremont în anul 620, Amatus a devenit cel dintâi stareţ al ei.

13 sept.

Hedwig

c. 887. Nepoată a lui Warinus din Corbey. S-a călugărit şi a ajuns stareţă la Herford în Westphalia (Germania).

 

 

 

14 sept.

Maternus

c. 325. Cel dintâi Episcop de Köln (Germania) cunoscut cu numele.

 

 

 

15 sept.

Aprus (Aper,
Apre, Epvre,
Evre)

507. Născut lângă Trier (Germania), a ajuns un foarte bun şi corect avocat. Şi-a lepădat meseria pentru a se face preot, ajungând apoi Episcop de Toul (Franţa).

 

 

 

16 sept.

Eugenia

735. Fiica lui Adalbert, ducele Alsaciei (Franţa), i-a urmat mătuşii sale, Sf. Otilia, ca stareţă la Hohenburg.

 

 

 

17 sept.

Iustin

259. Preot din Roma care s-a dedicat înmormântării trupurilor mucenicilor, fiind în cele din urmă el însuşi mucenicit. Moaştele lui au fost mutate la Frisingen (Germania).

17 sept.

Lambert

709. Născut la Maastricht (Olanda), a ajuns episcop acolo în 668, însă în 674 a fost izgonit de tiranul Ebroin. A trăit apoi ca monah vreme de şapte ani la mănăstirea Stavelot din Belgia. Mai târziu s-a întors şi l-a ajutat mult pe Sf. Willibrord. A fost ucis la Liège, care pe atunci era doar un sat, şi este cinstit ca mucenic.

17 sept.

Rodingus
(Rouin)

c. 690. Călugăr şi preot din Irlanda care a propovăduit în Germania şi a intrat la mănăstirea Tholey de lângă Trier. S-a mutat în pădurea Argonn din Franţa unde a întemeiat mănăstirea Walsoi, cunoscută mai târziu ca Beaulieu.

17 sept.

Uni (Unni, Unno,
Huno)

936. Călugăr la Noul Corbey în Germania, în 917 a ajuns Episcop de Bremen-Hamburg. A ajutat la luminarea Suediei şi a Danemarcei, murind la Birka în Suedia.

 

 

 

18 sept.

Richardis

c. 895. Căsătorită la vârsta de 22 de ani cu împăratul franc Carol cel Gras, după 19 ani de convieţuire a fost învinuită de adulter. Deşi s-a dovedit nevinovăţia sa, a intrat ca monahie în mănăstirea Andlau pe care o întemeiase.

                                                                                                                                                                                

20 sept.

Vichentie
(Madelgarus)

677. Madelgarus a fost soţul Sf. Waldetrudis. Au avut patru copii, toţi sfinţi: Landericus, Dentin, Madalberta şi Aldegtrudis. În jurul anului 653 Waldetrudis s-a călugărit, iar Madelgarus a ajuns călugăr, cu numele de Vichentie, la mănăstirea Haumont (Belgia), pe care o întemeiase. Mai târziu a întemeiat altă mănăstire la Soignies, tot în Belgia.

 

 

 

21 sept.

Gerulph

c. 746. Născut în Flandra (Belgia), a fost moştenitorul unei uriaşe averi, însă a fost ucis mişeleşte de una dintre rude, care vroia să-i moştenească averea. A murit cu cuvinte de iertare pe buze.

21 sept.

Landelin

c. 640. Născut în Irlanda, a trăit ca pustnic în apropiere de Strasbourg (Alsacia) şi Ortenau (Germania). A fost socotit tâlhar şi omorât de către un vânător la Ettenheimmünster, unde se găseşte mormântul lui până azi.

 

 

 

22 sept.

Emmeram
(Haimhramm)

c. 690. Născut în Poitiers (Franţa), s-a mutat în Bavaria (Germania), unde a ajuns stareţ al unei mănăstiri din Regensburg şi apoi episcop acolo. A fost atacat mai târziu de nişte tâlhari şi a murit datorită rănilor. Moaştele i-au fost aşezate în mănăstirea închinată lui din Regensburg, unde a fost cinstit ca mucenic.

22 sept.

Florentius

sec. V d. Hr. Născut în Bavaria (Germania), a fost ucenicul Sf. Martin din Tours, de către care a fost hirotonit preot şi trimis să propovăduiască în Poitou (Franţa). În cele din urmă s-a retras pentru a trăi viaţă pustnicească le Muntele Glonne în Anjou, unde şi-a făcut numeroşi ucenici. A zidit o mănăstire pentru ei, cunoscută mai târziu ca Saint-Florent-le-Vieux. A murit acolo foarte bătrân.

22 sept.

Legiunea
Tebană

c. 287. Armata lui Maximinian Herculeus includea o legiune (6600 de bărbaţi) de creştini recrutaţi din Egiptul de sus. Când împăratul a mărşăluit cu armata lui dincolo de Alpi pentru a potoli o răscoală din Galia, şi-au aşezat tabăra lângă Agaunum în Elveţia şi s-au pregătit pentru luptă cu jertfe publice. Legiunea creştină a refuzat să ia parte şi ca atare a fost de două ori decimată. Când au stăruit în refuzul lor, au fost masacraţi. Între cei ce au pătimit, au fost Mavrichie, Exuperius, Candidus, Vitalis, doi Victori, Alexandru (în Bergamo) şi Gereon (în Köln). O biserică a fost zidită la Agaunum, acum St-Maurice-en-Valais, pentru a adăposti moaştele mucenicilor.

 

 

 

24 sept.

Chuniald
şi Gislar

sec. VII d. Hr. Născuţi în Irlanda, au luminat sudul Germaniei şi Austria împreună cu Sf. Rupert din Salzburg.

 

 

 

27 sept.

Marcellus

c. 869 Născut în Irlanda, a ajuns călugăr la Sf. Gall în Elveţia.

 

 

 

28 sept.

Lioba

c. 781. Rudă a Sf. Bonifatie, Sf. Lioba s-a făcut călugăriţă la Wimborne. În 748, la cererea Sf. Bonifatie, a părăsit Anglia  împreună cu un grup de călugăriţe, plecând spre Germania, unde a ajuns stareţă la Tauberbischoffsheim. A fost foarte iubită de către fiicele ei. Mănăstirile întemeiate de Sf. Lioba au fost unul dintre cei mai importanţi factori în convertirea Germaniei.

 

 

 

29 sept.

Alaricus
(Adalricus,
Adalrai)

975. Fiul ducelui Burkhard II al Swabiei. Călugăr la Einsiedeln în Elveţia, în cele din urmă a ajuns pustnic pe insula Uffnau de pe lacul Zürich.

29 sept.

Catholdus, Anno
şi Diethardus

sf. sec. VIII d. Hr. Trei călugări care au propovăduit Evanghelia în împrejurimile oraşului Eichstätt din Germania.

29 sept.

Liutwin
(Ludwin,
Leodwin)

713. Născut în Austrasia, în partea de răsărit a Franţei, s-a căsătorit. Rămas văduv, a întemeiat mănăstirea Mettlach şi s-a făcut călugăr. Mai târziu a ajuns Episcop de Trier (Germania).

 

 

 

30 sept.

Victor şi Ursus

c. 286. Doi ostaşi, se pare din Legiunea Tebană, cinstiţi în Soleure (Elveţia).