Mitropolitul SERAFIM Joantă

Născut la 4 sept. 1948 în Boholţ – Făgăraş.

Studii:

 • Liceul „Andrei Şaguna“ din Braşov

 • Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974)

 • Institutul „St. Serge“ din Paris (1982-1985), unde obţine doctoratul cu teza: „Le renouveau hesychaste dans les pays roumains“.

Activitate:

 • Preot necăsătorit în satul Pojorta – Făgăraş (1974-1975), hirotonit la 22 sept. 1974.

 • Muzeograf şi preot misionar la catedrala episcopală din Alba Iulia (1975-1982).

 • Lector la Institutul Teologic „St. Serge“ din Paris (1986-1989).

 • Duhovnic şi asistent la Institutul Teologic din Sibiu (1989-1990).

 • Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, cu titlul de „Făgărăşeanul“ (ales la 12 febr. 1990, tuns în monahism la 17 feb., hirotonit arhiereu şi instalat la 11 martie 1990).

 • La 16 oct. 1993 este ales mitropolit pentru românii ortodocşi din Germania şi Europa Centrală de către Adunarea eparhială întrunită la Aachen (Germania); confirmat de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 12 ianuarie 1994, instalat la München la 5 iunie 1994.

 • Locum-tenens de Arhiepiscop pentru Europa Occidentală (1994-1998).

Distincții bisericești și civile:

 • febr. 2004 – Medalia „Meritul Cultural” , categoria G. (Culte);
 • 27.11.2009 – Medalia constituțională de argint a Landului Bavaria (Bayerische Verfassungsmedaille in Silber), oferită de Barbara Stamm, Președinte al Parlamentului Bavarez;
 • 30.10.2012 – Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler, oferit de Dl. Traian Băsescu, Președintele României;
 • 21.03.2013 – Medalia Löhe (Löhe-Medaille) oferită de Fundația Culturală Wilhem Löhe a Diaconiei Evanghelice din Neuendettelsau – Bavaria;
 • 14.10.2015 – Ordinul de merit bavarez (Bayerisches Verdienstorden), oferit de către Horst Seehofer, Primul ministru al Landului Bavaria;
 • 27.09.2016 – Ordinul Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, oferit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel;
 • 19.08.2019 – Medalia Henry Dunant a Crucii Roșii Germane, oferită de către Michael Raut, directorul general al Crucii Roșii Bavareze;
 • 09.08.2021 – Premiul „Abt-Emmanuel-Heufelder”, oferit de Abația benedictină Niederaltaich.

Publicații:

Volume

 • Roumanie. Tradition et culture hesychastes, Paris, două ediţii 1987 şi 1992, 318 p. (în colecţia Spiritualité orientale).

– în limba englezăRomania: Its Hesychast Tradition and Culture, Whitby, Ontario, 1992 & 2013

– în limba românăIsihasmul. Tradiţie şi cultură românească, Anastasia, București, 1994

– în limba germanăHesychasmus: rumänische Tradition und Kultur, Der Christliche Osten, Würzburg, 2003

 • Aus dem Glauben leben. Gesammelte Texte von Metropolit Serafim von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa zur orthodoxen Theologie und Spiritualität, zu seinem 60. Geburtstag, editor Jürgen Henkel, Editura Schiller Verl., Sibiu, 2008
 • (coautor), „Was ist der Mensch?”/”Ce este omul?”. Antropologia teologică – un dialog ortodox-luteran, Schiller Verlag/Deutsch-Rumänische Theologische Bibliothek,2013.
 • Sfinții printre noi: De la Paisie Olaru la Rafail Noica – duhovnici pe care i-am cunoscut,  Editura Doxologia, Iași, 2015.
 • Rugul aprins al inimii noastre – convorbiri cu tinerii, Editura Doxologia, Iași, 2018.
 • De te voi uita, Ierusalime… sau Ortodoxia trăită în Occident, Editura Doxologia, Iași, 2018.
 • Die Orthodoxie zwischen Tradition und Moderne (Ortodoxia între tradiție și modernitate) – Gesamelte Beiträge von Metropolit Serafim von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa zur orthodoxen Theologie und Glaubenspraxis, Zum 25-jährigen Amtsjubiläum herausgegeben von Jürgen Henkel, Schiller Verlag, 2019.

 Articole

 • Le renouveau philocalique du XVIII-e siècle et son influence sur la vie liturgique, în vol. Liturgie, Conversion et Vie monastique, Roma, 1989, pp. 159-183;în lb. rusă publicat în Jurnalul Şcolii Teologice Sf. Filaret, Moscova, 1997, pp. 38-72;în lb. română publicat în Foaia Diocezană, Caransebeş, 2000; în lb. italiană publicat în Testi di spiritualita ortodossa, vol. 29, Monastero die Bose, 1999.
 • Die Eucharistie und die Einheit der Kirche – eine Gabe des Heiligen Geistes, în Orthodoxie in der Gegenwart,1997, Heft 4, pp. 20-26 şi Heft 1, pp. 15-24.
 • Mit Jesu beten für die Einheit aller, în Una Sancta, n° 4/1998, pp. 321-326, Freising, 1998.
 • How to understand Christian Mission in Europe today în Living the Story of Christ – Mission in Europe Today, Amersfoort (Olanda), 1999, pp. 29-37.
 • L’oecuménisme aujourd’hui entre crise et esperence, în Oecuménisme Informations, n° 295, Paris, 1999, pp.15-18.
 • Die Rumänische Orthodoxe Kirche in Deutschland: Orthodoxe Nationalitäten und Gemeinschaft der Orthodoxen in Deutschland, în Die Orthodoxe Kirche, Frankfurt am Main, 1999, pp. 332-339.
 • Geistliche Vaterschaft und Gegenwart, în Glaube in der 2.Welt. Ökumenisches Forum für Glauben, Religion und Gesellschaft in Ost und West, 3/2009, pp. 21-23.
 • Orthodoxie zwischen Tradition und Moderne, în Glaube in der 2. Welt. Ökumenisches Forum für Glauben, Religion und Gesellschaft in Ost und West, 10/2009, pp. 12-15.
 • Grundlegende Werte der Orthodoxie, în Glaube in der 2. Welt. Ökumenisches Forum für Glauben, Religion und Gesellschaft in Ost und West, 12/2009
 • Die Eucharistie in der orthodoxen Tradition, în Orthodoxie aktuell. Informationen aus der Orthodoxen Kirche, 6/2010, pp. 2-6.
 • Paternità spirituale e mondo contemporaneo, în: Chialà, Sabino; Cremaschi, Lisa; Mainardi, Adalberto (ed.), La paternità spirituale nella tradizione ortodossa. Atti del convegno (Bose, 18-21 settembre 2008),Qiqajon/collana Spiritualità orientaleBose, 2009, pp. 325-338
 • Un’esperienza di comunione nel deserto romeno : padre Cleopa di Sihastria (1912-1998), în Chialà, Sabino; Cremaschi, Lisa; Mainardi, Adalberto (ed.), Comunione e solitudine: atti del XVIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, Bose, 8-11 settembre 2010, Qiqajon, Comunità di Bose, 2011, pp. 213-230
 • Una risorsa antica per un mondo nuovo, în d’Ayala Valva, Luigi; Cremaschi, Lisa; Mainardi, Adalberto(ed.), L’uomo custode del creato: Atti del XX Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, Bose, 5-8 settembre 2012; Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 2013, pp. 365-370
 • Der Beitrag der Orthodoxen Kirche für eine soziale Gemeinschaft, în H. Schoenauer (ed.), Sozialethische Dimensionen in Europa. Bd. 6: Von einer Wirtschaftsunion zu einer Wertegemeinschaft,  Kohlhammer, 2013, pp. 90-98

Alte zeci de articole în diferite reviste şi ziare, precum şi interviuri, prefeţe de cărţi şi recenzii în limba română şi în alte limbi.

  

Roumanie, Tradition et culture Hesychaste, Paris, 1987 Isihasmul, tradiție și cultură românească, Ed. Anastasia, București, 1994
Hesychasmus, Rumänische Tradition und Kultur, Würzburg, 2003 Treasures of Romanian Christianity. Hesychast Tradition and Culture, Whitby, Ontario, 2013