Proiect de construcție a Așezământului Bisericesc cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” în orașul Munchen

Fiecare generaţie îşi construieşte proprie biserică, în şi prin care să-şi dobândească, la nivel personal şi comunitar, sensul, împlinirea şi mântuirea. Pentru că fiecare biserică este, după cuvântul marelui duhovnic Teofil Părăian: „tinda raiului, poarta cerului, casa lui Dumnezeu şi locul împlinirilor”.

Tocmai de acea, punctul central al aşezământului îl constituie mult dorita biserică cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” şi Sf. Ierarh Calinic de la Cernica. Biserica este proiectată pentru aproximativ 200 de persoane în frumosul stil brâncovenesc, stil reprezentativ pentru arhitectura bisericească de pe teritoriul întregii Românii. Prin urmare, în biserică se vor putea regăsi într-un spaţiu spiritual familiar românii din toate zonele Ţării, atât cei stabiliţi în München cât şi cei aflaţi aici doar în trecere. În acelaşi timp, biserica va fi ea însăşi o mărturie a spiritualităţii şi culturii noastre româneşti în capitala Bavariei.

Ca model pentru proiectul arhitectural a servit biserica Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, biserică ce se distinge printr-o deosebită frumuseţe, armonie şi eleganţă.

 

2. Clădirile anexe

Aşezământul bisericesc va cuprinde, pe lângă biserică, încă două clădiri: una va adăposti sediul episcopal şi o mănăstire, iar cealaltă va funcţiona ca centru comunitar-parohial.

Biserica „Sf. Cruce“

Stil Brâncovenesc cu pridvor și patru abside /

Suprafața: 370 m² / Înălţime: 23,5 m /

Lungime: 27 m /

Lățime: 17 m / Capacitate: 200 pers.

Puteți descărca flyer-ul pdf de aici.

Destinaţia noului Aşezământ

Aşezământul bisericesc, care are biserica în centrul său, constituie o devenire firească, un rod al prezenţei tot mai numeroase a românilor ortodocşi în sudul Germaniei şi, cu precădere, în München.

El va răspunde nevoilor existenţiale, liturgice, duhovniceşti, sociale şi culturale ale românilor ortodocşi şi ale tuturor celor ce doresc să-şi găsească sensul vieţii trăind în sfera binecuvântării lui Dumnezeu. Totodată el va oferi un cadru pentru dialogul nostru cu membrii celorlalte confesiuni creştine şi mai ales cu oamenii care n-au avut sau şi-au pierdut credinţa.

Pentru a-şi putea îndeplini misiunea, aşezământul bisericesc va cuprinde încă două clădiri care-i vor oferi posibilitatea de a răspunde nevoilor comunităţii noastre.

1. Sediu episcopal şi mănăstirea

Întregul aşezământ bisericesc va sluji drept reşedinţă a episcopului-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului. Biserica va fi prin urmare catedrală episcopală, nu prin dimensiuni ci prin destinaţia ei, iar întregul ansamblu este conceput ca sediu episcopal. Mai mult, avându-se în vedere tradiţia ortodoxă românească, conform căreia centrele episcopale funcţionează în regim mănăstiresc, şi aşezământul bisericesc din München va funcţiona ca o mănăstire.

Sunt prevăzute astfel atât spaţii pentru birouri, sală de primire şi camere de oaspeţi, cât şi pentru chilii, trapeză şi bibliotecă.

Personalul monahal al acestuia, pe lângă faptul că va asigura funcţionarea activităţii aşezământului şi va deservi şi împodobi slujbele de la biserică, va coordona şi anumite acţiuni cu caracter comunitar. Prin aceasta vom putea pune în evidenţă una din caracteristicile spiritualităţii ortodoxe româneşti, care se doreşte o contribuţie a noastră la o renaştere creştină în Europa actuală. Această renaştere însă începe în fiecare dintre noi. Prilejul de a avea o mănăstire unde să se desfăşoare slujbele zilnice încununate cu Sf. Liturghie, de a avea un duhovnic mereu la îndemâna celor care au nevoie de sfat şi ajutor, constituie o nepreţuită binecuvântare în acest sens.

2. Centrul comunitar-parohial

Proiectat în perimetrul urban münchenez, aşezământul bisericesc va cuprinde şi un centru comunitar parohial, care să mijlocească întâlnirea românilor între ei precum şi cu cei în mijlocul cărora trăiesc.

În cadrul acestuia sunt prevăzute spaţii în care să se desfăşoare activităţi pentru copii şi tineret, precum cateheză, cursuri de limbă română şi istorie naţională, seminarii pe teme de spiritualitate, cu ajutorul cărora să fie cultivată identitatea acestora şi să li se poată mijloci o orientare în viaţă şi integrarea în viaţa şi cultura societăţii în mijlocul căreia trăim. Bineînţeles că sunt avute în vedere şi întâlniri şi activităţi pentru cei ajunşi la o vârstă înaintată. Sala multifuncţională proiectată în subsolul bisericii va oferi cadrul în care să se organizeze conferinţe şi activităţi cu o participare numeroasă.

3. Activitatea socială

La 15 octombrie 2007 a fost înfiinţată Asociaţia caritativă „Sf. Vasile cel Mare – întrajutorare creştină”. Scopul asociaţiei este acela de a veni în ajutorul celor săraci, bolnavi sau bătrâni, al celor aflaţi în diferite nevoi materiale sau spirituale, care nu se mai pot descurca singuri. Activitatea acestei asociaţii s-a diversificat şi lărgit şi printr-un parteneriat cu asociaţia „Caritas”, început în martie 2011. În cadrul centrului comunitar sunt prevăzute de asemenea spaţii pentru coordonarea şi desfăşurarea activităţilor caritative ale asociaţiei şi comunităţii parohiale.

Mai multe informaţii aici.

Donaţii pentru proiectul nostru

Dacă doriți să susțineți financiar proiectul nostru, puteți face o „Rezervare pentru donație” oricând prin email (secretariat@cbrom.de) sau online pe pagina: http://spenden.cbrom.de/, folosind planul interactiv.

Pentru donaţii prin virament bancar, avem la dispoziţie două conturi. Donațiile din Germania se efectuează la:

Rumänische Orthodoxe Metropolie

Liga Bank Regensburg

Konto-Nr.: 7045130735

BLZ: 750 903 00

Verwendungszweck: Kirchenbau

 

Pentru donații din alte țări se vor folosi următoarele date bancare:

Beneficiar: Rumänische Orthodoxe Metropolie

Liga Bank Regensburg

Adresa băncii: Dr.-Theobald-Schrems-Str. 3, D-93055 Regensburg

IBAN: DE76 7509 0300 0005 1307 35

BIC: GENODEF 1M05

Scopul donației: Pentru construcția bisericii

Pentru sume mai mari de 50€ se eliberează chitanțe ce pot fi deduse din impozit. Vă rugăm să completați datele de contact de la pasul 4 amintit mai sus sau să ne contactați direct în acest sens.