Mitropolitul Serafim – vizită pastorală în parohiile din Germania de Est

Între 24 și 27 martie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim s-a aflat în vizită canonică în Protopopiatul Germaniei de Est, prezidând ședința protopopiatului și slujind Taina Sfântului Maslu (Leipzig), slujind Sf. Liturghie la hramul Parohiei „Buna Vestire” din Dresden, iar apoi slujind Sf. Liturghie la Berlin, ocazie cu care a hirotonit întru preot pe diaconul Tudor Mustea, pentru noua parohie din Halle.

Vizita a început prin ședința anuală de protopopiat, găzduită de Parohia „Sf. Gheorghe” din Leipzig, păstorită de Părintele Protopop Ioan Forga. Aici s-a discutat despre nevoia de a implica credincioșii în susținerea financiară a parohiei. Înaltpreasfințitul a reamintit importanța susținerii preotului de către parohie, aceasta fiind prioritară tuturor celorlalte probleme, iar cea de-a doua pe lista priorităților este construcția sau achiziționarea unui locaș de închinare. Este necesar ca fiecare parohie să se străduiască să răsplătească activitatea preotului din fonduri proprii. În acest sens s-au creat asociații juridice de drept privat care susțin parohia. În același timp însă, aceste asociații nu se identifică cu parohia, ci doar o susțin financiar. De asemenea, preotul este cel care conduce atât parohia, cât și asociația. Această situație este una provizorie, urmând ca într-un viitor apropriat toate aceste asociații să fie dizolvate, având în vedere faptul că Mitropolia noastră deja este recunoscută de către statul german în mai multe landuri ca asociație de drept public (Körperschaft des öffentlichen Rechts). De asemenea s-a stabilit slujirea comună cu ocazia hramurilor parohiilor din protopopiat. S-a fixat și calendarul acestor hramuri, după cum urmează: în Dresden pe 25 martie, în Leipzig pe 23 aprilie, în Chemnitz pe 9 iulie, în Erfurt pe 24 septembrie, în Berlin pe 14 octombrie. De asemenea s-a discutat și despre nou-înființata parohie din Halle, care va avea hramurile „Sf. Proroc Ilie“ şi „Sf. Mc. Maurițiu“. Data hramului acestei parohii se va fixa la un moment ulterior. În continuare, Mitropolitul a susținut dezvoltarea activităților liturgice din parohii. Doar cu o liturghie pe săptămână nu se poate închega o parohie, ci este necesară organizarea și a altor slujbe sau activități în timpul săptămânii, a Sfântului Maslu, a citirii unui Acatist sau a unui Paraclis. Un alt punct al ordinii de zi a fost cel al activității cu copii și nevoia de catehizare a lor.

După ședința de protopopiat a urmat slujba Sfântului Maslu în biserica din Leipzig, urmată de o seară duhovnicească, în care Părintele Mitropolit a răspuns întrebărilor duhovnicești ridicate de cei prezenți.

În data de 25 martie, de Praznicul Bunei Vestiri, Părintele Mitropolit a participat la hramul Parohiei „Buna Vestire” din Dresda. Aceasta reprezintă prima vizită canonică de la înființarea acestei parohii. Mitropolitul Serafim a evidențiat și apreciat eforturile pe care le depune părintele paroh Sebastian Schipor pentru organizarea acestei comunități. După slujba în sobor a urmat un program artistic pregătit de copiii parohiei, apoi tradiționala agapă creștinească, organizată cu dragoste și multă pricepere de credincioasele parohiei și la care au participat aproximativ 180 de persoane. La sfârșit, Părintele Mitropolit a prezidat şedinţa Consiliului parohial şi i-a îndemnat pe membrii consiliului să găsească o biserică proprie şi să-l susțină pe păstorul lor duhovnicesc.

În Duminica a patra a Postului Mare, a Sfântului Ioan Scărarul, Mitropolitul Serafim a prezidat Sfânta Liturghie în Biserica din Berlin. Cu această ocazie, diaconul Tudor Mustea a primit darul preoției pe seama nou înființatei parohii din Halle. La acest eveniment au venit din Iași Pr. Prof. Univ. Dr. Ion Vicovan, Decan al Facultății de Teologie din Iași, precum și părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilierul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor, însoțiți de mai mulți tineri teologi, care au dat și răspunsurile liturgice. De asemenea au participat și preoți din toate parohiile Germaniei de Est. În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit a lăudat eforturile părinților Constantin Mihoc și a protos. Clement Lodroman care au început, respectiv continuat lucrările la Biserica din Berlin. De asemenea s-a menționat necesitatea începerii și construcției centrului parohial adiacent bisericii. Ca de obicei, la sfârșit a urmat agapa frățească.

Ierom. Athanasie Ulea