O nouă apariție la Editura Basilica despre exegeții antiohieni

 

O nouă lucrare apărută la Editura Basilica aduce în atenție exegeza antiohiană. Este vorba de volumul „Personalităţi reprezentative ale exegezei antiohiene” realizat de părintele profesor Mircea Basarab de la München. Lucrarea prezintă „într-o manieră elevată modul în care teologii antici antiohieni au practicat, dezvoltat și sintetizat metodele de exegeză ale Sfintei Scripturi”.

Cercetarea actuală scoate tot mai mult în evidență bogăția și diferențierea tradițiilor creștinismului antic, care se opun unei viziuni monolitice fără nuanțe și accente. Tradiția antiohiană s-a remarcat printr-o bogăție și o specificitate liturgică unică, care au influențat, prin Sf. Ioan Gură de Aur și nu numai, sinteza liturgică bizantină, ai cărei moștenitori suntem astăzi”, precizează Pr. Prof. Dr. Daniel Benga în prefața cărții. Pe lângă Sfântul Ioan Hrisostom, lucrarea face referire și la alți exegeți antiohieni precum: Sf. Eustatie al Antiohiei și Epifanie de Salamina, Diodor din Tars, Teodor de Mopsuestia și Teodoret de Cyr.
În „Cuvântul Înainte”, Pr. Mircea Basarab spune de ce s-a oprit asupra „așa-numitei exegeze antiohiene”:, „Răspunsul este simplu. În exegeza sa, Biserica Ortodoxă se orientează până astăzi după principiile metodei istorico-gramaticale pe care le-au practicat și, într-o bună măsură, le-au teoretizat și fixat în scris reprezentanții acestei metode, care au subliniat importanța istorică și lingvistică a textului biblic, la care au adăugat contemplarea (theoria) anumitor texte, într-o cheie mai înaltă, ce a condus la interpretarea acestora și dintr-un punct de vedere tipologic. (…) Părinții și scriitorii bisericești care s-au ocupat cu interpretarea Scripturii prin intermediul interpretării istorico-gramaticale au rămas pentru noi exemple de deschidere față de științele profane ale timpului (istorie, gramatică, filosofie, retorică etc.) și, de asemenea, față de metoda istorico-gramaticală sau filologică, preluată și adaptată la interpretarea literală a textului Scripturii”.

Lucrarea poate fi achiziţionată prin intermediul site-ului Librăriei Cărților Bisericești, prin comandă la tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro sau la numărul de telefon 021.335.21.28.

Poți răsfoi volumul aici.

Știre preluată de pe site-ul www.basilica.ro

Foto credit: Librăria Cărților Bisericești