Părintele Prof. Dr. Karl Christian Vasilij Felmy a trecut la Domnul

În ziua de 6 iulie 2023 Dumnezeu a chemat la Sine pe vrednicul Său slujitor Părintele diacon Vasilij, marele profesor Dr. Karl Christian Felmy (13.02.1938 – 6.07.2023).

Profesorul Karl Christian Felmy, unul dintre marii teologi contemporani, s-a născut în 13 februarie 1938 în Leignitz. A studiat Facultatea de Teologie Evanghelică la Münster și Heidelberg între anii 1958 și 1964 și în anul 1970 și-a susținut teza de doctorat cu titlul Predica în Rusia Ortodoxă. Cercetări cu privire la conținutul și specificul predicii rusești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Între anii 1971 – 1975 a fost consultantul reprezentativ al Ortodoxiei pentru Departamentul bisericesc extern al EKD – Frankfurt. De asemenea, a colaborat în calitate de asistent cu Fairy von Lilienfeld la Catedra de Istorie și Teologie a Orientului creștin din Erlangen.

În anul 1981 a obținut habilitarea la Erlangen, iar în anul 1985 a fost numit ca profesor la Catedra de Istorie și Teologie a Orientului creștin la Universitatea din Erlangen-Nürnberg. La 31 martie 2003 a devenit profesor emerit.

A fost un profesor deosebit a cărui râvnă academică a fost canalizată spre studiul teologiei Bisericilor Orientale. A lăsat moștenire peste timp, ca urmare a acestui studiu de cercetare, opere reprezentative pentru teologia ortodoxă și amintim în acest sens câteva titluri: Dogmatica experienței eclesiale, De la Cina cea de Taină la Dumnezeaiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe (traduceri din limba germană) sau  Das Buch der Christus-Ikonen.

A vizitat de mai multe ori România unde a susținut conferințe la facultățile de teologie din București, Sibiu, Craiova… A primit titlului de Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Marina” din Bucureşti în data de 21 octombrie 2008.

În acestă săptămână (13-14 iulie) are loc Simpozionul cu tema „Erfahrung in der Liturgie”, organizat la Universitatea Ludwig Maximilian din München cu prilejul aniversării a 85 de ani de viaţă a Părintelui Prof. Vasilij Karl Christian Felmy.

Convertit în anul 2007 la Biserica Ortodoxă Rusă, diaconul Vasilij, a fost un apropiat al Mitropoliei noastre și un invitat de seamă la evenimentele desfășurate cu diferite ocazii.

Suntem recunoscători pentru întreaga sa activitate pusă în slujba Ortodoxiei, pentru profesionalismul și caracterul uman de care a dat dovadă îmbinând în mod armonios predarea de la catedră, stadiile de cercetare și participarea regulată la Sfânta Liturghie. Tripla sa calitate de profesor, cercetător și cleric, la care se adaugă aceea de soț și tată face din ființa lui o personalitate complexă și rămâne un model pentru noi cei de azi.

Domnul să-i rânduiască odihna veșnică, iar sufletul său să îl așeze în ceata drepților!