Vizită a elevilor Colegiului „Brukenthal”, sărbătoarea copiilor și rugăciunea pentru vacanță la Salzburg

Duminică 2 iulie 2023, credincioșii Parohiei Ortodoxe Române din Salzburg au primit vizita unui grup de 50 de elevi ai Colegiului Naţional „Samuel von  Brukenthal” din Sibiu, însoțiți de cadre didactice și părinți. Inițierea proiectului cu dimensiune europeană aparține doamnei Prof. Anemone Maxim, absolventă Facultății de Teologie din Sibiu.

Din dorința de a participa la Sfânta Liturghie la Salzburg, elevii  au călătorit toată noaptea, iar efortul le-a fost răsplătit printr-o primire deosebită. Părintele paroh Dr. Dumitru Viezuianu a întâmpinat pe tinerii pelerini cu urarea de bun venit, a explicat textul Sfintei Evanghelii despre sutașul roman, care prin credință, compasiune și empatie a convins pe Mântuitorul Hristos să-i vindece sluga grav bolnavă.

Data de 2 iulie are pentru românii de pretutindeni o semnificație aparte: comemorarea trecerii în veșnice a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, care pe lângă apărarea pământului străbun a lăsat posterității biserici și mănăstiri care țin vie credința poporului român.

Preotul a felicitat elevii pentru rezultatele bune obținute la învățătură, pe cei care au susținut examenul de bacalaureat: Isabela Matici, Carla Dragos, Patricia Buznean, Daria Văcăroiu, Laura Lechner,  dar și pe părinți, care pe lângă obligațiile de serviciu se ocupă intens de educația copiilor.

S-a rostit rugăciunea de mulțumire la încheierea anului școlar și de binecuvântare a vacanței.

Apoi Înv. Flora Ennsberger  a adresat un cuvânt emoționant subliniind bucuria întâlnirii cu elevii sibieni, le-a vorbit despre comunitatea din Salzburg, despre biserica pe care a numit-o „Acasă”, după felul cum o simt și o percep toți cei care vin la rugăciune și închinare. A vorbit despre activitățile culturale, lingvistice și spirituale dedicate elevilor în școli, dar și în Centrul Cultural Parohial prin cadrele didactice: Prof. Mihaela Toader, Prof. Valentina Dragomir, Prof. Gena Pöckl ,Înv. Eugenia Viezuianu, Înv. Aurica Huțanu, Înv.  Milena Damian, Preotul Prof. Dr.Dumitru Viezuianu.

S-a subliniat că „formarea caracterului și a personalității reprezintă idealul prioritar al educației religioase. Educația morală reprezintă pregătirea copilului pentru viață, în stânsă legătură cu înțelegerea, cunoașterea și practicarea binelui în viața socială. Educația morală este o componentă a educației religioase menită să dezvolte în sufletul copiilor impresii, deprinderi de conduită și sentimente cu ajutorul cărora să devină adevărate persoane deschise comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii„.

A luat apoi cuvântul doamna Prof. Alina Helbet – diriginta – însoțitoare a grupului de elevi din Sibiu, profund emoționată de atmosfera sărbătorească din comunitate. S-a bucurat să descopere la Salzburg o biserică de lemn frumoasă, care vorbește despre Comunitatea creștină, misionară din localitate.

Oaspeții au găsit Comunitatea românească  la ceas de sărbătoare. Elevii, studenții, cadrele didactice, tinerii, părinții sărbătoreau încheierea cu succes a anului  școlar. După slujbă – la Sărbătoarea copiilor și tinerilor – fost inițiat un program creativ coordonat de  doamnele  Înv. Eugenia Viezuianu, Înv. Milena Damian și Mirela Matici,  la care au participat toți copiii: pictarea de icoane pe lemn, modelarea de biserici, jocuri interactive educaționale, confecționarea unor obiecte din lemn, carton, basteln (Icoana Maicii Domnului).

Elevii sibieni și toți cei prezenți au fost invitați la masa de prânz pregătită de parohie în sala „Sf. Apostol Andrei”. S-au întreținut apoi colegial cu elevii liceeni din Salzburg. Doamnele Mioara Lucia Ebner și Oana Maria Sobotka, ambele născute în Sibiu s-au adresat oaspeților sibieni cu o remarcă specială: „Vă întâmpinăm cu emoția elevului de altă dată, când și noi frecventam cursurile școlii din aceeași localitate. Ne-ați adus prin prezența la Salzburg bucuria întâlnirii cu locul natal„. În numele grupului de pelerini o elevă a mulțumit pentru frumoasa primire și pentru darurile oferite de Parohie: insigne și dulciuri cu chipul lui Mozart.

Mulțumim d-lui Ioan Nascu, doamnei Mirela Nedelcu, Vasile Nedelcu,  Doamnei Manager McDomanld’s Roxana Dragan, Cătălina B., Simona Buna, familiei Mariana și Ion Cozma, Denis Patrik și Markus Andreas  și tuturor celor care au ajutat la reușita acestei sărbători și întâlniri.

Înv. Eugenia Viezuianu