Pastorală la începutul Postului Mare, 2022

Preacucernici Părinți și iubiți credinioși,

După cum știți, anul bisericesc este împărțit în trei mari perioade, numite după cărțile de slujbă, specifice fiecăreia din ele: Octoihul, Triodul și Penticostarul. Perioada Octoihului este cea mai lungă; ea ține de la Duminica Tuturor Sfinților (prima duminică după Rusalii), până la Duminica Vameșului și a Fariseului; perioada Triodului începe cu Duminica Vameșului și a Fariseului și ține până la Învierea Domnului, iar perioada Penticostarului ține de la Sfintele Paști până la Duminica Tuturor Sfinților. Octoihul, Triodul și Penticostarul conțin nenumărate cântări și rugăciuni de mare frumusețe și profunzime mistică. Cine participă regulat la slujbele Bisericii, le îndrăgește tot mai mult și simte cum rugăciunea și cântarea îi ușurează  sufletul și îi transformă inima, făcându-o mai sensiblă și mai bună.

Perioada Triodului, în care ne aflăm acum, ne pregătește pentru cel mai mare Praznic al creștinătății, Sfintele Paști. Orice sărbătoare, chiar și din viața familiei, se pregătește din vreme; cu atât mai mult o sărbătoare religioasă și, mai ales, sărbătoarea sărbătorilor care este Învierea Domnului. Numai pregătindu-ne pentru o sărbătoare ne putem bucura de ea. Pentru a trăi din plin bucuria Sfintei Învieri, trebuie să ne pregătim vreme de șapte săptămâni cu post și rugăciune, cu mărturisirea păcatelor în fața preotului duhovnic și cu înmulțirea faptelor bune către semenii aflați în diferite nevoi. Vremea Postului Mare este cu deosebire o vreme de pocăință în care ne silim să ne întoarcem de la păcatele și obișnuințele rele, la viața curată și bună, plăcută lui Dumnezeu, singura care ne dă pace și mulțumire în suflet. Să fim conștienți că dacă trăim în păcate, dacă nu ne rugăm, nu postim și nu ținem legătura cât mai strâns cu Biserica, nu vom avea niciodată pace și mulțumire în suflet. Dacă alergăm numai după bunurile materiale, vom fi mereu nemulțumiți, pentru că sufletul rămâne gol. Sufletul nostru tinde spre Dumnezeu și nu se mulțumește doar cu bunurile lumii acesteia, ci caută odihna în Dumnezeu. „Ne-ai făcut pentru Tine Doamne și neliniștit este sufletul în mine până nu se va odihni în Tine”, a zis, minunat, Fericitul Augustin (+430).      

În duminica de astăzi, numită „Duminica izgonirii lui Adam din rai” s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Matei cap. 6, versetele 14-21. O Evanghelie scurtă, dar plină de învățăminte cu privire la iertarea semenilor, la post și la neagonisire, învățături pe care trebuie să le avem ca far călăuzitor pentru toată vremea postului și pentru toată viața. În primul rând, Mântuitorul ne cere să iertăm greșalele oamenilor, ca să primim iertare de la Dumnezeu pentru multele noastre păcate. „Căci dacă nu veți ierta oamenilor greșalele lor, nici Tatăl vostru Cel ceresc nu vă va ierta greșalele voastre” (Matei 6,14). Datoria de a ierta greșalele semenilor este o cerință fundamentală pentru mântuirea noastră. Dumnezeu nu ne primește nici rugăciunea, nici postul dacă nu iertăm pe cei ce ne-au greșit.Ținând minte răul sau trăind în ceartă în familie sau cu semenii noștri, ne îmbolnăvim sufletul căci ura este o adevărată otravă.

Apoi, Domnul ne îndeamnă să postim cu bucurie, ascunși de ochii lumii, pentru ca să primim răsplata lui Dumnezeu pentru osteneala înfrânării. Postul de miercurea și vinerea din fiecare săptămână a anului, precum și postul din cele patru Posturi de peste an, este o mare binecuvântare pentru sănătatea noastră, sufletească și trupească. De asemenea, numai postind după rânduiala Bisericii, ne putem ruga cu atenția concentrată la rugăciune pentru ca rugăciunea să ne intre în inimă. Să știm și aceea că postul de bucate trebuie însoțit de postul de păcate, cum spune o vorbă înțeleaptă. În Triod, găsim multe îndemnuri pentru un post bine primit, între care și acesta: „Să postim post bine plăcut Domnului; postul cel adevărat este înstrăinarea de răutăți, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire, de minciună și de jurământul mincinos. Lipsirea de acestea este postul cel adevărat și bineprimit”.

Mântuitorul ne cere în Evanghelia de astăzi, de asemenea să nu ne adunăm comori aici pe pământ: bani și bunuri materiale, care ne pot duce ușor la pierzanie, ci să ne străduim să adunăm comori cerești, nepieritoare. Iar comorile cerești sunt faptele bune care ne însoțesc în veșnicie. „Fericiți cei morți, cei ce mor întru Domnul ! Da, grăiește Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei” (Apocalipsa 14, 13). Ispita atât de puternică a goanei după bunuri materiale o putem înfrâna numai făcând milostenie cu semenii noștri aflați în diferite lipsuri. Cântările Triodului ne îndeamnă : „Să hrănim pe săraci, ca să luăm milă pentru milă”. Iar o altă cântare spune: „Prin post să ne sârguim a ne curăți de întinăciunea păcatelor, iar prin milostenie să intrăm în cămara mirelui Hristos, Cel ce ne dă nouă mare milă”. În acest sens,  Sf. Apostol Iacov zice: „Judecata (lui Dumnezeu) este fără milă pentru cel ce n-a făcut milă” (2,13). Iar Sf. Apostol Pavel, adaugă: „Facerea de bine și dărnicia să nu le dați uitării, căci jertfe ca acestea sunt bine plăcute Dumnezeu” (Evrei 13, 16).

Preacucernici Părinți și iubiți credincioși,

Vă pun la inimă să vă siliți fiecare după putere și să postiți tot Postul acesta. Căci postind, veți avea mare bucurie în suflet și vă veți simți mai bine și trupește. De asemenea, vă îndemn să vă rugați mai mult în timpul acestui post, atât acasă, cât și la Biserică, dar și lucrând sau călătorind, cum ne învață Sf. Apostol Pavel: „Faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri” (Efeseni 6,18). Avem deja o bună tradiție în parohiile noastre, potrivit căreia, în timpul Posturilor, grupuri de credincioși citesc zilnic câte o Catismă din Psaltire, astfel ca în fiecare zi să se citească toată Psaltirea, chiar de mai multe ori, dacă sunt mulți credincioși dornici să se roage prin citirea Psalmilor care sunt de mare folos, mai cu seamă în vremuri de încercări, cum sunt vremurile actuale.

Să ne rugăm cu deosebire pentru încetarea războiului în Ucraina, atât fiecare în parte cât și la Sfintele Slujbe. De asemenea să facem colecte în bani și obiecte pentru a fi trimise în România unde au fost primiți mii de refugiați ucrainieni.

Vă pun la inimă și proiectul nostru „Burse pentru copii săraci din Moldova”. La ora actuală avem 800 de copii din județele Vaslui și Botoșani care așteptă lunar ajutorul nostru! Pe pagina de internet a Mitropoliei noastre puteți afla știri despre acești copii, precum și datele bancare pentru ajutorarea lor.

Vă îndemn, totodată, să vă spovediți și să vă împărtășiți cu Trupul și Sângele Domnului cât mai des, mai ales în vremea posturilor.

Astăzi, cu deosebire, să ne cerem iertare unii de la alții pentru ca postul, rugăciunea și milostenia noastră să fie bine primite de Dumnezeu. Eu sunt cel dintâi care vă cer tuturor iertare!

Mă rog Bunului Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să vă dăruiască sănătate, pace și înțelegere în familie, precum și un Post cu mult folos duhovnicesc!

 

† Mitropolitul Serafim