Pastorația oamenilor în vârstă în Episcopia Sălajului și în Diakoneo: schimb de experiență teologică și ecumenică (Neuendettelsau, 8.10.2019)

Cuvânt de deschidere al Mitropolitului Serafim la conferința „Îngrijirea persoanelor vârstnice în Episcopia Sălajului și la Diakoneo”, Neuendettelsau, 8 octombrie 2019

Stimate Domnule Rector, Preasfinția Voastră, Preacucernici Părinți, Preacuvioasă Maică Stareță, frați și surori întru Domnul,

Mă bucur să particip la deschiderea Conferinței dedicate pastorației oamenilor în vârstă, în care se va face un schimb de experiență teologică și ecumenică între Eparhia Sălajului și noua structură a Diaconiei de la Neuendetelsau, intitulată acum „Diakoneo”. Mulțumesc Părintelui Rector Matthias Hartmann pentru ințiativa și organizarea acestei întâlniri care se înscrie în Tradiția legăturilor dintre Diaconia din Neuendetelsau și Biserica Ortodoxă Română, începută cu mai mulți ani în urmă.

Mă bucur cu deosebire pentru că această Tradiție se continuă și prin Institutul german-român „Ex fide lux” pentru teologie, știință, cultură și dialog sub conducerea fostului Rector al Diaconiei Neuendetelsau, Prof. Dr. h.c. Hermann Schönauer. În seria cărților din „Biblioteca teologică română-germană” am putut publica mai multe cărți care cuprind Consultațiile teologice dintre Diaconia Neuendetelsau și diferitele Eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2007.

Astfel de conferințe și întâlniri sunt benefice tuturor. În ele învățăm să ne cunoaștem mai bine, să apreciem valorile specifice Bisericilor noastre și să ne inspirăm reciproc din ceea ce fiecare are mai bun. Se știe că Biserica Ortodoxă este o Biserică prin excelență a Liturghiei și a rugăciunii care transformă inima, o preface din  inimă de piatră în inimă de carne, adică o inimă simțitoare, bună, compătimitoare față de semenii aflați în suferință. Din inima compătimitoare izvorăsc faptele milei trupești și sufletești pe care le descrie Catehismul ortodox: a sătura pe cel flămând, a îmbrăca pe cel gol, a primi pe cel străin, a cerceta pe cei bolnavi și pe cei din temniță, a îndrepta pe cel ce greșește, a învăța pe cel neștiutor, a se ruga pentru semenii, a mângâia pe cei întristați ș.a. Astfel crediciosul care se roagă, postește și participă regulat la Cina Domnului, împărtășindu-se  cu Trupul și Sângele lui Hristos, își agonisește treptat o inimă compătimitoare și va săvârși faptele milosteniei trupești și sufletești de la sine, în modul cel mai natural și mai discret, fără să vadă în ele o poruncă și fără să aștepte vreo răsplată. Așa s-au practicat aceste fapte de-a lungul istoriei creștine și așa se practică, în general, și astăzi, atât în Răsăritul, cât și în Apusul Europei. Totuși în societățile moderne, mai cu seamă occidentale, opera filantropică a Bisericilor se face de multă vreme și în mod organizat. În acest sens, Diakoneo este un exemplu excepțional, mai cu seamă pentru noi românii, care ne aflăm la începuturile organizării operei filantropice.

În cea ce privește pastorația oamenilor în vârstă, tema întâlnirii noastre, aceasta este o problemă a Bisericii de mare actualitate deoarece populația din țările noastre îmbătrânește tot mai mult, datorită speranței de viață mai mare, dar și datorită natalității scăzute. România se confruntă cu această situație de îmbătrânire a populației, mai cu seamă datorită emigrației a peste 6 milioane de români, toți tineri. Dacă în trecut, bătrânii rămâneau în familie unde le este locul firesc, împreună cu fiii și nepoții lor, astăzi tot mai mulți oameni în vârstă râmân singuri la casele lor și trebuie ajutați din afară. Biserica este chemată să se îngrijească de acești frați ai lui Hristos, fie că se află singuri la casele lor, fie în azilele de bătrâni ale statului. Dar mai cu seamă, Biserica este chemată să organizeze ea însăși astfel de instituții caritative. Noi românii trebuie să luăm exemplul Bisericilor din Occedent care au o Diaconie foarte bine organizată, nu numai în instituții mari ca Diakoneo, ci și în alte forme la nivel local, chiar parohial, unde lucrează foarte mulți voluntari.

Mă rog bunului Dumnezeu să binecuvânteze schimbul de experiență dintre Diakoneo și Eparhia Sălajului ca să fie o îmbogățire reciprocă pentru toți!

Mitropolitul Serafim

Neuendetelsau, 8 oct. 2019