Pastorul Jürgen Henkel onorat cu titlul „Profesor honoris causa”, la Cluj-Napoca

 La propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, renumita Universitate „Babeș-Bolyai” din metropola ardeleană l-a onorat luni, 6 noiembrie, pe pastorul Jürgen Henkel (Selb, Bavaria) cu înalta distincție „Profesor Honoris Causa“, pentru activitatea sa de promovare a teologiei ortodoxe românești în spațiul de limbă germană, mijlocirea unei bune colaborări între teologi români și germani, precum și pentru activitatea editorială și publicistică prodigioasă. 

 La ceremonia oficială, dl. Călin Rus, Prorectorul Universității și pr. prof. Ioan Chirilă Președintele Senatului Universității i-au înmânat părintelui Henkel înalta distincție, diploma de cerificare fiind alcătuită în original în limba latină. La ceremonia din Aula Magna a Universității au participat în jur de 200 de persoane din țară și străinătate, printre care Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului, Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii și Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului.
Un document semnat de Excelența Sa, Dl. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universității și de PC Pr. Ioan Chirilă, Președintele Senatului Universității, amintește în motivația pentru acordarea titlului de „Profesor h.c.” părintelui Henkel: „opera sa teologică, relevantă la nivel internațional, activitatea sa în popularizarea teologiei ortodoxe române în spațiul de limbă germană, contribuția importantă la dialogul ecumenic și activitatea în folosul minorității germane din Transilvania”.
După intonarea imnului național al României, a imnului studențesc „Gaudeamus Igitur“ și a imnului european,  pr. conf. dr. Cristian Sonea, Prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă a dat citire discursului de onoare („Laudatio”), care motivează decernarea titlului. Părintele Sonea s-a referit la activitatea teologică a prof. Henkel precum și la angajamentul ecumenic, publicistica și jurnalistica de decenii ale teologului german și a menționat cele două serii de volume lansate de acesta: „ACADEMIA – Publicații ale Academiei Evanghelice Transilvania“ și „Biblioteca Teologică Germano-Română / DRThB“ .
Părintele Sonea a elogiat interesul special al Jürgen Henkel pentru teologia ortodoxă și în mod deosebit pentru părintele Dumitru Staniloae, începând cu teza sa de doctorat, susținută în anul 2001 și până astăzi. A fost amintită și recenta apariție, la renumita editură Herder din Freiburg, a lucrării Dumitru Stăniloae, Leben – Werk – Theologie (2017, 560 p.). Părintele Henkel este apreciat astăzi ca cel mai bun cunoscător al personalității și operei părintelui Stăniloae în Germania.  
Jürgen Henkel a contribuit în mod esențial pentru ca imensa operă a lui Dumitru Stăniloae să fie receptată și valorizată în spațiul de limbă germană. El devine unul dintre cei mai importanți mijlocitori între teologia ortodoxă și teologia occidentală din spațiul de limbă germană”, a mai spus părintele Sonea, care a mai amintit și de cele 19 volume publicate de  Henkel, inclusiv patru monografii, printre care lucrarea de referință Introducerea în istoria și viața Bisericii Ortodoxe Române („Einführung in Geschichte und kirchliches Leben der Rumänischen Orthodoxen Kirche“), apărută în 2007.

A fost evaluat, de asemenea, angajamentul inter-etnic, ecumenic și interdisciplinar ale pastorului Henkel în decursul activității sale la Academia Evanghelică Transilvania, slujirea în comunitățile evanghelice din Transilvania și aportul său deosebit jurnalistic-publicistic, începând din 1992.  La Săptămânile de studiu ecumenic, organizate de acesta la Academia Evanghelică Transilvania, au participat în jur de 150 de teologi ortodocși, care au ajuns la o bună cunoaștere a Bisericii Evanghelice Luterane, a teologiei și a istoriei minorității germane din România.
Potrivit părintelui Sonea, pastorul Henkel a contribuit la o mai bună înțelegere a evoluțiilor politice, religioase și sociale, a contextelor din România și din Biserica Ortodoxă Română în spațiul de limbă germană. A tradus, de asemenea, Statutul Bisericii Ortodoxe Române în limba germană, făcând accesibil acest text fundamental de drept bisericesc în Germania. Ca referent al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a contribuit esențial – prin colaborarea sa cu autoritățile politice și de de stat – în vederea recunoașterii de către statul Bavaria și Germania a Mitropoliei ca o corporație de drept public.
În discursul academic, noul profesor honoris causa a mulțumit pentru acordarea înaltei distincții și a concluzionat:  „Această recunoaștere este un  stimulent pentru a continua eforturile în domeniul relațiilor ecumenice, în dialogurile internaționale”. În prelegerea sa de aproximativ 40 de minute, susținută în limba română, pastorul Henkel a vorbit despre „Asceză versus consumism, spiritualitate versus materialism – contribuția Bisericii Ortodoxe și a teologiei la criza sensului și a valorilor în Europa contemporană”.