Patruzeci de ani de slujire

PC Pr. Prof. Dr. Nicolae Dura, Vicar pentru Austria și paroh al celei mai vechi parohii din Viena, a împlinit vara acestui an 40 de ani de slujire la altar, din care 38 ca preot, iar 30 dintre aceștia, ca slujitor în capitala Austriei. Cu această ocazie, Mitropolitul Serafim i-a transmis un cuvânt de felicitare, intitulat „Cu prilejul unui jubileu binecuvântat”.

Părintele Prof. Dr. Nicolae Dura a împlinit de curând 40 de ani de slujire la Sfântul Altar, dintre care 30 în Viena, capitala Austriei. După absolvirea studiilor teologice la Sibiu, doi mari mitropoliți ai Transilvaniei: Nicolae Mladin și Antonie Plămădeală l-au hirotonit, în Catedrala miropolitană din Sibiu, primul ca diacon, de Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, 24 iunie, 1980, iar al doilea ca preot, de Marele Praznic al Nașterii Domnului din anul 1982. Hirotonia ca preot s-a făcut pe seama capelei Institutului teologic din Sibiu unde Părintele a fost numit ca asistent universitar, apoi ca lector. Între anii 1980-1983, a urmat cursuri post universitare la București unde în anul 1997 a susținut doctoratul în teologie, pregătit sub îndrumarea Părintelui Profesor Constantin Galeriu, cel mai vestit predicator al Bisericii Ortodoxe Române. Între 1991-1993, Părintele Nicolae urmează cursuri de specializare la Universitatea din Viena, obținând titlul de „Magister”. În acest timp, slujește, alături de Părintele Dr. Marin Braniște, la capela românească de pe Löwerstrasse din centrul Vienei. De la 1 martie 1993, slujeşte ca paroh al Comunității românești „La Sfânta Înviere” din Viena. Paralel, funcționează ca profesor de religie în diferite licee din Viena, iar între 2007-2019 este profesor la Colegiul Universitar de Pedagogie din Viena.

De la începutul slujirii sale la Viena, Părintele Nicolae a pus un accent deosebit pe cateheza credincioșilor, ținând în mod regulat dialog biblic, după Sf. Liturghie duminicală, cu participarea tuturor celor prezenți. S-a îngrijit, de asemenea, de românii din toată Austria organizând parohii sau filii în mai multe orașe. S-a angajat intens și pe linie culturală și ecumenică, inclusiv cu interviuri la radio și televiziunea austriacă, ridicând astfel prestigiul prezenței românești în toată Austria.

Pe lângă zidirea bisericii vii din sufletele credincioșilor, o mare realizare a Părintelui Nicolae a fost aceea a zidirii unui locaș de cult propriu pentru românii din Viena care și-au exprimat această dorință încă de la începutul secolului xx. Protocoalele Consilului parohial din această vreme dau mărturie de inițiativa zidirii unei biserici românești pentru care s-a colectat de-a lungul anilor o anumită sumă de bani. Cu timpul, banii s-au pierdut, iar comunitatea a rămas în continuare, aproape o sută de ani, fără biserică proprie. S-a milostivit însă Dumnezeu de români și „la plinirea vremii”, le-a trimis omul care să le ridice biserică, iar numele lui era Nicolae! Un ardelean viguros care purta în sânge umilințele neamului său de pe timpul stăpânirilor străine. Așa a apărut la Viena prima biserică românească, sfințită în anul 2009 de Patriarhul Daniel al României! Tot prin grija și jertfa Părintelui Nicolae, susținut din anul 2009 de Părintele Emanuel Nuțu și din anul 2010 de părintele Ioan Moga s-a cumpărarat la Viena biserica Sf. Anton de pe Poutongasse, iar acum se zidește a treia biserică pentru cei peste 30.000 de români din capitala Austriei.

Îi mulțumim smeriți bunului Dumneze pentru minunile pe care le-a făcut cu noi la Viena, iar Părintelui Nicolae și familiei le urăm ani mulți și binecuvântați!

 

Mitropolitul Serafim