Pelerini în Ţara Sfântă şi la Sinai (3-11 februarie)

Timp de nouă zile, între 3-11 februarie, un grup de 45 de credincioşi ortodocşi români din Germania au fost pelerini la locurile sfinte din Israel şi Muntele Sinai. Călătoria duhovnicească, organizată de P.Cuv. Protosinghel Ghelasie Păcurar, se înscrie în programul anual al Centrului de Pelerinaje „Sf. Kilian” al Mitropoliei noastre.

 Pelerinajul a debutat cu o primă oprire la Mănăstirea Sf. Ecaterina, unde credincioşii s-au putut închina şi ruga la moaştele Sfintei Muceniţe ocrotitoare a ştiinţelor, continuată cu urcarea pe muntele Sinai (2285 m.), unde proorocul Moise a primit Tablele Legii. Prin Taba, pelerinii s-au reîntors în Ţara Sfântă, vizitând Biserica Naşterii din Betleem, Muntele Măslinilor, Biserica Mormântului Maicii Domnului şi locul unde a avut loc Cina cea de Taină.

Începând de sâmbătă, 6 februarie, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim s-a alăturat pelerinajului, închinându-se în locurile de unde a început monahismul palestinian, la mănăstirile Sf. Sava şi Sf. Teodosie şi refăcând, în Ierusalim, drumul Crucii (Via Dolorosa). Seara de sâmbătă a fost dedicată închinării în Biserica Sfântului Mormânt la Piatra Ungerii, capela Sf. Cruci şi Sf. Mormânt al Domnului, o parte din credincioşi participând la Sfânta Liturghie săvârşită la miezul nopţii în acest locaş sfânt.

Duminică, 7 februarie, toţi pelerinii au participat la Sf. Liturghie săvârşită de ÎPS Serafim la Aşezământul românesc de la Ierihon, alături de P.Cuv. Arhim. Teofil Anăstăsoaie, Superiorul acestui sfânt locaş, iar după-amiaza au urcat la mănăstirea de pe muntele Carantaniei, acolo unde Domnul a biruit ispita diavolului.

Pelerinajul favorizat de vremea blândă a Ţării Sfinte a continuat în cursul săptămânii cu un scurt popas la Marea Moartă, cu închinarea la locul unde Sfântul Ioan a botezat pe Domnul, iar apoi credincioşii au vizitat locurile sfinte din Galileea, acolo unde Maica Domnului a primit Buna Vestire şi unde a copilărit Domnul (Nazaret), unde Hristos a săvârşit prima minune (Cana Galileii), a propovăduit în sinagogă (Capernaum), a înmulţit pâinile şi peştii (Tabgha), a rostit Predica de pe munte (Muntele Fericirilor), s-a schimbat la faţă (Muntele Tabor), iar după Înviere, a poruncit ucenicilor să-şi arunce plasele pentru a prinde peşte (Marea Galileii). Călătoria s-a închinat cu un scurt popas pe muntele Carmel, acolo unde a propovăduit Proorocul Ilie şi la mănăstirea din Lida, care adăposteşte mormântul şi moaştele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Cu bucuria de a merge la locurile pe unde acum două mii de ani au trecut şi propovăduit Domnul şi Sfinţii săi Apostoli, pelerinii s-au reîntors acasă, păstrând în inimi locurile sfinte, dar şi rugăciunile comune din timpul pelerinajului, alături de prieteniile noi, întru Domnul.

 Foto: Nicolae Marțian  și Ioan Popoiu