Pomenirea eroilor români din răsăritul Austriei

Potrivit tradiţiei noastre şi în acest an, cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei Române, Ambasada României în Republica Austria și Biroul Atașatului Apărării, au organizat, la 28 octombrie 2022, ceremonii militare și religioase de comemorare a soldaților români căzuți pe teritoriul Austriei răsăritene, săvârșite de părintele Nicolae Dura, Vicar pentru Austria. Ceremoniile au avut loc la cimitirele militare din localitățile Bruckenudorf și Sommerein.

Ceremoniile au avut loc la cimitirele militare din localitățile Bruckneudorf (Burgenland), unde sunt înmormântați 100 de militari români căzuți în timpul Primului Război Mondial, și Sommerein (Austria Inferioară) unde sunt înmormântați 246 de militari români din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
La monumentele dedicate eroilor români au depus coroane de flori Ambasadorul României, E.S. Emil Hurezeanu, atașatul apărării, colonel ing. Iulian Soare, și reprezentanții Crucii Negre Austriece (organizaţie dedicată îngrijirii mormintelor de război), profesor Dr. Gerhard Gürtlich și colonel (r) Wolfgang Wildberger. Serviciile religioase au fost oficiate de către preotul Nicolae Dura. La ceremonii au mai participat primarii localităților Bruckneudorf, Gerhard Dreiszker, și Sommerein, Karl Zwierschitz, membri ai Ambasadei României și reprezentanți ai comunității românești din Austria.
În cadrul ceremoniei, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pr. Dr. Nicolae Dura a înmânat celor doi primari distincția „Diploma comemorativă cu medalie comemorativă în semn de recunoștință pentru purtarea de grijă arătată față de cimitirele militare românești de pe teritoriul Austriei”, conferită de Părintele Patriarh Daniel.
Iată un cuvânt emoţionant despre pomenirea eroilor:
„Să chemăm la masa bucuriei şi pe sărmanul ostaş, care moare cine ştie unde pe nemărginitele câmpuri de luptă. Parcă-l vedem cum glontele-i străpunge pieptul, cu iuţeală de fulger! Sângele lui curge mereu din rană, iar el începe să aibă vedenii… Între altele, i se înfăţişează bătrâna sa mamă, care-l prinde de mână spre a-l aduce la Biserică, ca în copilărie… Cum? Mama sa nu-l va mai mângâia niciodată? El nu-i va mai auzi niciodată glasul argintiu şi dulce? Să fie, oare, acesta sfârşitul a toate? Să moară singur-singurel, aici, în arşiţă, fără de făclie în mână, în câmpul acesta?… Şi ostaşul se ridică deodată, într-o mână, nevoind să moară! …Amintirile din copilărie îi vin cu duiumul în minte… Parc-aude un cântec bătrânesc, o doină, cu care îl adormea mama sa când era copil mic… Deodată aude clopotul din satul său chemând la vecernie în ziua Învierii… Apucă cruciuliţa pe care i-o atârnase mama lui, când a plecat la oaste. Are încă atâta putere să o sărute şi să zică gândind la mama lui: „La revedere în ceruri!” Ostaşul moare apoi… Dar prin fiecare moarte a fraţilor noştri de pe câmpurile de luptă, creşte numărul învierilor noastre!” (Cuvânt pentru pomenirea eroilor, în ziua de Înălţare scris de prof. dr. Ioan Broşu, †1943, fiu de preot din Braşov, Doctor în Teologie, a studiat filosofie la Universitatea din Viena. A slujit vreme de peste 20 de ani diplomaţia română.)
Sâmbătă 5 noiembrie a.c., zi specială de pomenire a celor răposaţi, Părintele Nicolae Dura a săvârșit o slujbă de pomenire și în Cimitirul Central din Viena: grupa 68 A, unde de asemenea, în parcela 68 A au fost înmormântaţi soldaţi români din Primul Război Mondial.
Dumnezeu să-i odihnească în pace şi memoria lor să fie binecuvântată!

Știre și imagini preluate de pe pagina Facebook a Bisericii Ortodoxe Române din Viena