Pr. Ioan Moga – primul profesor ortodox abilitat la Universitatea din Viena

În seara zilei de 10 decembrie, la Facultatea de teologie romano-catolică de la Universitatea din Viena au avut loc conferința și colocviul de abilitare (Habilitationskolloquium) ale părintelui prof. Ioan Moga. Conferința a avut titlul „Imaginea de sine și imaginea celuilalt. Discursuri identitare ale teologiei ortodoxe române în sec. XX în raport cu Biserica Romano-Catolică“.

Această conferință a fost o prezentare a lucrării monografice cu același titlu, înaintată de autor în acest an ca lucrare de abilitare (Habilitationsschrift). După conferință și dezbaterea ulterioară, șeful comisiei universitare, dl. Prof. Jan-Heiner Tück, a anunțat abilitarea cu succes a pr. Ioan Moga, el fiind astfel primul teolog ortodox care obține cea mai înaltă calificare academică la Universitatea din Viena.
Oaspete de onoare al evenimenului a fost Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim, care a participat la discuția purtată pe marginea conferinței. La final, toți cei prezenți (preoți, profesori, studenți, oameni de cultură, familia părintelui profesor) au luat parte la o recepție oferită cu acest prilej.

Sursa: www.sfantonie.at