Primul hram al Bisericii românești din Osnabrück

„Arătatu-te-ai, Ierarhe Teodosie, sfeşnic pururea luminos şi mare apărător al Bisericii lui Hristos. Strălucit-ai prin slujire şi mucenicie, ca o jertfă preacurată aducându-te Stăpânului tuturor. Slăvim pomenirea ta, rugând pe Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă” (Troparul Sf. Teodosie de la Brazi)

 Comunitatea Ortodoxă Română din Osnabrück a îmbrăcat Duminică, 2 octombrie 2016, frumoasa haina de sărbătoare cu ocazia hramului Bisericii, Sfântul Mucenic şi Ierarh Teodosie de la Brazi, la care a fost prezent și ÎPS Părinte Mitropolit Serafim.

În mijlocul credincioşilor adunaţi în număr mare la Biserica Romano-catolică St. Wiho din oraşul Osnabrück s-a aflat ÎPS Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care a săvârşit Sfânta Liturghie împreună cu Pr. Paroh Bogdan Ilie, Pr. Dimitrie Ursache de la Parohia Münster şi părintele diacon Dumitru Dura.

În cadrul Sfintei Liturghii, credincioşii s-au rugat împreună cu ÎPS Serafim pentru ajutor, sănătate, pace şi spor în toate cele de folos sufletului şi trupului. În cuvântul de învăţătură, ÎPS Serafim a tâlcuit pericopa evanghelică, subliniind faptul că ceea ce voim să ne facă nouă oamenii, asemenea să facem şi noi lor, să ne iubim vrăjmaşii şi milostenia să fie din suflet, pentru că toate aceste fapte ne fac fii ai Celui Preinalt.

Este prima vizită oficiată de IPS Serafim în sânul comunităţii din Osnabrück, prilej cu care a felicitat atât pe Pr. Paroh Bogdan Ilie cât şi pe credincioşi pentru dragostea şi ajutorul pe care i-l dau Bisericii de aici.

IPS Serafim a răspuns întrebărilor adresate de credincioşi şi a binecuvântat comunitatea din Osnabrück cu îndemnul de a continuă lucrarea începută aici pentru că Biserica este locul tainic unde cei uniţi în rugăciune sunt mai aproape de cer. S-a pus accent pe importanţa credincioşilor din Diaspora în viaţa Bisericii, deoarece în sânul comunitățiii celor uniţi în rugăciune se păstrează vii tradiţia strămoşească şi valorile culturale ale unui popor. Identitatea spirituală a fiecărui neam se manifestă prin dragostea de cele sfinte aşa cum au fost ele primite de la înaintaşi.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, toţi cei prezenţi s-au închinat la icoana Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, care conţine o părticică din moaştele sfântului, la moaştele Sfântului Nectarie din Eghina şi la racla cu veșmântul Sfântului Mucenic şi Ierarh Teodosie de la Mănăstirea Brazi.

Sărbătoarea a continuat cu o agapă frăţească organizată de parohie, la care au fost invitaţi toţi cei prezenţi la slujbă, şi discuţii legate de viaţă creştinilor în Diaspora, prilej prin care Înaltpreasfinţitul Serafim i-a îmbărbătat şi binecuvântat pe cei prezenţi.

Cei prezenţi la Hramul Parohiei Ortodoxe Româneşti din Osnabrück au contribuit la colecta pentru ajutorarea bursierilor din programul „Burse pentru Copii săraci din Moldova”, susţinut de Mitropolia noastră.

 

Parohia Ortodoxă Română din Osnabrück, înfiinţată în decembrie 2015, cu binecuvântarea ÎPS Părinte Mitropolit Serafim se bucură de ocrotirea Sfântului Teodosie de la Brazi şi Sfinţilor Mucenici Crispin şi Crispinian. În Biserică se află şi o parte din veşmântul Sf Teodosie, mai exact o mânecuţă, primită în dar de la Mănăstirea Brazi din judeţul Vrancea, prin bunăvoinţa Maicii Stareţe Eusebia Taşcă, păstrată într-o raclă pentru a fi credincioşilor spre închinare şi bucurie duhovnicească. Acesta este un semn al iubirii faţă de neamul românesc al Sf. Teodosie, care se roagă şi pentru credincioşii aflaţi peste hotarele ţării.

Pr. Bogdan Ilie