Primul hram al parohiei bavareze Miesbach

Duminică 19 noiembrie într-o atmosferă plină de bucurie în ciuda vremii mohorâte de toamnă târzie, Parohia Ortodoxă „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” și „Sf. Alexander Schmorell” din Miesbach a sărbătorit anticipat primul ei hram. Credincioșii de aproape și de departe au răspuns chemării părintelui Simion Toc și s-au adunat în biserica pusă la dispoziție de comunitatea catolică din oraș.
La eveniment a fost prezent și părintele Athanasie Ulea, care a rostit cuvântul de învățătură. Reflectând la pilda bogatului nebun, care credea că materia îi produce bucuria, părintele consilier a menționat faptul că surplusul e semnul dragostei lui Dumnezeu pentru om și trebuie folosit mai departe ca semn al dragostei față de aproapele: „Fiecare a primit cândva în mod neașteptat mai mult de la Dumnezeu: fie că e vorba de ceva material, fie că e vorba de timp, de atenție sau de resurse intelectuale. Toate acestea sunt darul lui Dumnezeu față de om și trebuie să fie darul omului față de Dumnezeu și de aproapele!” Prin „îmbogățirea în Dumnezeu” care se recomandă la sfârșitul pildei se recunoaște materia ca aparținând lui Dumnezeu și ca mijloc al darului dintre Dumnezeu și oameni, precum și a oamenilor întreolaltă. Pe de altă parte, o chivernisire duhovnicească a resurselor este absolut necesară, căci „a te lăsa în voia lui Dumnezeu nu înseamnă lene și incultură economică, ci a face tot posibilul din punct de vedere omenesc, lăsându-l pe Dumnezeu să desăvârșească”.
„Dumnezeu nu este împotriva economiei, ci a consumismului, nu împotriva bogăției, ci a egoismului, nu împotriva bucuriei, ci a uitării lui Dumnezeu și a aproapelui”. Surplusul trebuie folosit însă spre milostenie, prin care omul investește în veșnicie. Astfel creștinii devin ceea ce s-a citit în apostol, „fii al luminii”, făcându-se asemenea lui Dumnezeu și reflectându-L în lumea aceasta.
La sfârșitul Sfintei Liturghii, Părintele Simion Toc a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod la începutul Postului Nașterii Domnului. În cuvântul său, părintele paroh a subliniat importanța acestei zile pentru tânăra comunitate și a exprimat recunoștința față de toți cei implicați în activitățile Bisericii. De asemenea el a amintit despre milostenia organizată de către mitropolie și a îndemnat pe credincioși să adopte câte un copil sărac și să-l susțină prin intermediul burselor organizate de biserică.
Parohia din Miesbach a fost înființată anul acesta prin purtarea de grijă a Pr. Dr. Alexandru Nan, Protopopul Bavariei de Sud, Părintele Simion Toc fiind rânduit preot paroh și slujind regulat din luna septembrie.
A consemnat pr. Simion Toc