Mitropolitul Serafim a vorbit despre Duhul Sfânt, la hramul Parohiei Nürnberg II – Langwasser

Prima duminică a anului 2022 a fost prilej de bucurie pentru credincioșii și preotul parohiei „Sf. Ier. Vasile cel Mare” Nürnberg II – Langwasser, care au primit vizita pastorală a Părintelui Mitropolit Serafim, ocazie cu care a fost sărbătorit atât primul hram an nou-înființatei comunități ortodoxe, cât și ocrotitorul spiritual al Înaltpreasfinției Sale.

O bucurie aparte în noua comunitate românească din sud-estul Nürnbergului a fost aceea de a fi vizitată de ierarhul locului chiar de sărbătoarea Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, ocrotitorul spiritual al Mitropolitului Serafim. Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu preotul paroh, ierom. Ioan Popoiu, consilier cultural și cu diac. Dumitru Dura, secretar eparhial, în prezența a circa 50 de credincioși.

Atmosfera de sărbătoare a fost susținută și de cântarea de la strană, prin prezența corului Catedralei Mitropolitane, condus de citețul Mihai Kast.

În predica sa, dedicată Sfântului Duh, Mitropolitul Serafim a amintit de Sfântul Ierarh Vasile, ocrotitorul tinerei parohii, care este cunoscut pentru rolul său definitoriu în fixarea dreptei credințe în timpul celui de-al patrulea secol creștin. Într-o vreme când se punea la îndoială divinitatea celei de-a treia Persoane a Sfintei Treimi, Sfântul Vasile a scris câteva lucrări teologice întărind credința Bisericii în împreună-slăvirea Sfântului Duh cu Tatăl și cu Fiul. Sfântul Vasile a argumentat dumnezeirea Sfântului Duh prin aceea că „nimeni nu ne poate sfinți, decât Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu (…) Nici o creatură nu poate sfinți alte creaturi, ci numai Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Continuând învățătura despre locul Sfântului Duh în sânul Sfintei Treimi, ierahul a adăugat: „În Vechiul Testament, Dumnezeu S-a descoperit în primul rând ca singurul Dumnezeu, ca Tatăl Care a creat cerul și pământul, iar în Noul Testament ni se descoperă deplin ca Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu, Care a venit în lume, S-a făcut om și a propovăduit Evanghelia timp de trei ani și jumătate, a pătimit pentru păcatele oamenilor, a fost răstignit pe cruce, a înviat a treia zi și la cincizeci de zile după Învierea Sa a trimis în lume pe Duhul Sfânt, ca să rămână în lume și să sfințească lumea. Iar Biserica întemeiată de Domnul Iisus Hristos Îl are conducător, povățuitor, sfințitor pe Duhul Sfânt. Toate le lucrează Duhul Sfânt în Biserică. E bine să știm că nimic nu se întâmplă în viața bisericească, în viața noastră, în viața lumii fără Duhul Sfânt, fiindcă El este Dătătorul de viață. El susține viața, o promovează, o înnoiește, deși este Persoana cea mai misterioasă. Pe Tatăl Îl cunoaștem în creația de care ne vorbește cu deosebire Vechiul Testament, pe Fiul Îl cunoaștem din relatările Sfintelor Evanghelii, iar pe Duhul Sfânt nu-L cunoaștem decât prin simțirea Lui în străfundul ființei noastre. Duhul Sfânt S-a arătat la Botezul lui Ioan în chip de porumbel, apoi la Cincizecime în chip de limbi de foc”, dar El este o Persoană Care nu poate fi rezumată în aceste arătări dumnezeiești menționate în Sfintele Scripturi.

Ierarhul a explicat faptul că, deși chipul Sfântului Duh nu a fost revelat creștinilor, acesta „se descoperă în chip tainic, misterios, pe chipurile oamenilor care îl trăiesc pe Duhul Sfânt și care s-au lăsat transformați și sfințiți în viața lor de Duhul Sfânt (…); fața omului sfânt este fața Duhului Sfânt”. De aceea, ÎPS Sa a chemat pe credincioși să Îl descopere pe Duhul Sfânt nu teoretic, ci trăind în Duhul Sfânt prin rugăciune, asceză și lăsarea în voia lui Dumnezeu. Astfel s-a întâmplat în viața Sfântului Serafim de Sarov, prăznuit în cea de-a doua zi a anului calendaristic. Acesta a spus la un moment dat că „scopul vieții omului pe pământ este acela al dobândirii Duhului Sfânt”. În timpul unei convorbiri cu ucenicul său Motovilov, fața marelui cuvios al secolului al XVIII-lea s-a transfigurat, iar starețul s-a aflat înconjurat într-o lumină deosebită, vizibilă și interlocutorului său, aceasta fiind tocmai prezența Duhului Sfânt. Însă prezența Duhului este una foarte sensibilă, adesea părinții duhovnicești simțind că sunt părăsiți de acest mare har în momentele de slăbire duhovnicească. Totuși, Duhul Sfânt nu ne părăsește în nici o clipă cu totul, fiindcă dacă s-ar întâmpla așa, am muri îndată, a explicat Părintele Mitropolit, invitând pe toți să nu Îl întristeze pe Duhul Sfânt prin gândurile, faptele și vorbele necugetate, fiindcă Acesta Se depărtează, respectând libertatea omului. În schimb, împlinind poruncile dumnezeiești, credincioșii Îl lasă pe Dumnezeu să lucreze în viața lor.

În încheiere, revenind la exemplul vieții duhovnicești a Sfântului Vasile oglindit practic în activitatea sa filantropică, Mitropolitul Serafim a îndemnat pe cei de față să nu se teamă de nimic din cele omenești, ci numai de Dumnezeu, ferindu-se de păcat și înmulțind facerea de bine.

După împărtășirea credincioșilor, la încheierea slujbei, ierom. Ioan Popoiu a mulțumit Mitropolitului Serafim pentru vizita părintească, dăruindu-i cu ocazia zilei onomastice un molitfelnic în limba germană, editat de curând la Collegium Orientale din Eichstätt.

Primul hram al Parohiei „Sf. Ier. Vasile” s-a încheiat, după citirea de către ÎPS Serafim a unor rugăciuni de binecuvântare și mulțumire la început de an, cu o agapă frățească.

––––––––––

Cea de-a doua parohie din Nürnberg a fost înființată în luna noiembrie a anului 2021, pentru a răspunde numărului mereu în creștere al românilor din metropola franconă. Comunitatea, având alte două hramuri, „Izvorul Tămăduirii” (Vinerea Paștilor) și „Sf. Cuv. Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg“ (19 august), își desfășoară activitățile liturgice în sala parohială a Parohiei romano-catolice „Sf. Ier. Rupert și Wunibald”, cu sprijinul preotului romano-catolic Stephan Neufanger și al consiliului parohial al acestei comunități germane din sud-estul Nürnbergului.