Rusaliile și Ziua Copiilor la Salzburg

Pr. Dr. Dumitru Viezuianu, Salzburg

În ziua de 31 mai, credincioşii ortodocşi români din parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sf. Mc. Epictet și Astion” – Salzburg au sărbătorit Rusaliile, iar copiii comunităţii împreună cu părinţii au sărbătorit în avans Ziua Copiilor.

La Sfânta Liturghie copiii -ca. 150- au rostit împreună „Tatăl nostru” în limbile română şi germană, apoi au primit toţi Sfânta Împărtăşanie fiind însoţiţi de fericiţii părinţi, mândri de fiii şi fiicele lor, majoritatea purtând frumoasele costume populare din toate zonele Ţării. După slujbă s-a organizat o agapă în cinstea familiilor, urmată de un program special dedicat copiilor, pregătit de învăţătoarea Eugenia Viezuianu şi Mag. Camelia Dumitru în colaborare cu părinţii.

Momentul festiv a fost deschis – în sala Centrului Parohial şi Ecumenic ” Sf. Apostol Andrei”- cu um program artistic, în care copiii au interpretat muzică vocală şi instrumentală, au recitat poezii, ori istorioare cu pantomimă de excepţie. Au fost răsplătiţi cu aplauze îndelungate, însă şi cu daruri din tombola gratuită organizată de parohie. Un grup de copii a pictat icoane, pe care le-au dăruit părinţilor şi bunicilor. În foişorul Centrului Parohial au avut bucuria să se întreacă în perspicacitate cu iluzionistul şcolilor din Salzburg, invitat să prezinte copiilor un program special cu conotaţie didactică şi pedagogică creştină.
Parohia „Sfinții Arhangheli” și „Sf. Mc. Epictet și Astion” din Salzburg acordă mare atenţie micilor vlăstare care împodobesc comunitatea, ei fiind prezentul şi viitorul Ortodoxiei româneşti în oraşul lui Mozart.