Pastorală la Sfintele Paști, 2021

 „Să iertăm toate pentru Înviere”

Să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi. Să iertăm toate pentru Înviere… (Canonul Învierii)

Preacucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,

Hristos a înviat!

Dăm slavă bunului Dumnezeu și-I mulțumim pentru că am ajuns cu pace și sănătate la cel mai mare Praznic al creștinătății, Învierea Domnului. Îi mulțumim, de asemenea, că anul acesta, spre deosebire de anul trecut, putem prăznui Învierea în bisericile noastre cu respectarea măsurilor sanitare care ni se impun. În aceste condiții, în multe din parohiile noastre, slujba Învierii se face mai devreme decât de obicei, chiar repetată, la ore diferite, pentru ca să poată participa cât mai mulți credincioși.

Totuși pentru a ne împărtăși de darurile Învierii este important să păstrăm liniștea și să ne concentrăm atenția la slujba săvârșită în biserică sau în afara ei. O slujbă sau o rugăciune care nu ne intră în inimă pentru că nu suntem atenți, nu ne folosește. Sfintele Paști, împărțite după slujba Învierii, lumânarea, carnea și ouăle binecuvântate pe care le luăm acasă sunt o binecuvântare pentru fiecare numai dacă am participat cu evlavie la rugăciune. 

Iubiți credincioși,

Într-una din cele mai frumoase cântări ale slujbei Învierii spunem: : Ziua Învierii! Și să ne luminăm cu prăznuirea, și unul pe altul să ne îmbrățișăm. Să zicem: fraților și celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.

Toate cântările Învierii sunt o explozie de entuziasm și bucurie care nu sunt din lumea aceasta. Niciodată nu suntem mai luminați la suflet, mai bucuroși, mai liberi de grijile lumii acesteia și mai capabili să iertăm pe toți ca în zilele de Paști. Învierea Domnului exercită asupra noastră o forță uimitoare care ne atrage spre locul unde ea se prăznuiește. De aceea credincioșii aleargă cu sutele și miile spre biserică pentru a se îndulci de cântările unice ale  Învierii. Dar lumina și bucuria Învierii nu se limitează la zilele Paștilor. Ele se continuă în viața noastră de toate zilele dacă facem efortul de a ne ruga, de a ține legătura strânsă cu Biserica lui Dumnezeu și de a ne feri de păcate. Este foarte important, de asemenea, să nu ne lăsăm stăpâniți de grijile vieții, uitând de Dumnezeu și de rugăciune. Astfel nu ne vom pierde niciodată lumina și bucuria din suflet, în ciuda tuturor încercărilor vieții. Dacă nu avem o credință vie și nu ne rugăm zilnic, vom fi bântuiți de toate relele. Să fim conștienți că nu găsim nicăieri un ajutor mai mare ca cel pe care ni-l oferă Biserica lui Hristos, „laboratorul Învierii”, cum o numește cel mai mare teolog român, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae (+ 1993), propus recent spre canonizare. În fiecare duminică și sărbătoare, la fiecare slujbă a Bisericii înviem și noi împreună cu Hristos Domnul, Care reînnoiește în sufletul nostru puterea de a birui răul, boala și tot necazul. De la fiecare Liturghie ne întoarcem acasă mai ușurați, mai bucuroși, mai hotărâți de a ierta pe semenii care ne-au greșit și de a trăi în pace cu toți.

Învierea Domnului ne cheamă în mod deosebit „să iertăm toate pentru Înviere”. Mult greșim cu toții față de Dumnezeu, uitând de prezența Lui tainică în sufletul nostru și trăind ca și cei necredincioși, după cum greșim și unii față de alții. Dar „dacă a greși este omenește, a persista în greșeală este diavolește”, spune o vorbă înțeleaptă din popor. Dumnezeu știe neputința omenească și în iubirea Lui nesfârșită față de fiecare om, așteaptă îndelung întorcerea noastră de la păcat. Dar pentru a ne îndrepta, trebuie să avem conștiința păcatului, – pe care Dumnezeu ne-o dă, dacă-i cerem -, să ne spovedim și să ne hotărâm să nu mai greșim. Părinții duhovnicești ne învață că mântuirea fiecăruia dintre noi vine de la fratele nostru: dacă trăim în armonie cu semenii noștri, începând cu cei din propria familie, dacă nu ținem minte răul, ci iertăm din inimă și dacă facem bine și celor ce ne fac rău, atunci l-am câștigat pe fratele nostru care va fi copleșit de bunătatea noastră și ne vom mântui cu toții.

Să căutăm deci pacea cu toți, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu (cf. Evrei 12, 14). 

Iubiți credincioși,

Aș dori să închei această scurtă Pastorală cu îndemnul de a nu vă lăsa cuprinși de frică în aceste vremuri de încercare pentru toată lumea. Nu vă temeți de boală! Nu vă temeți de nici un rău! Temeți-vă doar de păcat, pentru a nu săvârși păcatul? Viața noastră este în mâna lui Dumnezeu Care „toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8, 28). Dumnezeu ne apără și ne scoate din orice necaz, dacă ne rugăm din inimă, dacă ne recunoaștem păcatele, nu cârtim și nu dăm vina pe nimeni. Dumnezeu nu îngăduie ispite și necazuri mai presus de puterea omului credincios, „ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să puteți răbda”, ne încurajează Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 10, 13). Desigur, Dumnezeu așteaptă ca și noi să facem ceea ce ține de noi: să ducem o viață cumpătată, evitând extremele: mâncarea nesănătoasă, băutura peste măsură, istovirea prin muncă, neodihna…. Să alungăm, de asemenea, gândurile negative: frica, ura, cearta, ținerea de minte a răului și să ne străduim să avem mereu o gândire pozitivă. Omul care gândește pozitiv va fi ferit de toate relele!

Anul acesta, din cauza pandemiei, puțini putem merge în țară pentru a sărbătorii Sfintele Paști alături de părinții și frații din familia noastră, alături de vecini și rude. Cu toate acestea, vă îndemn să nu îi uitați pe cei de acasă, mai ales pe cei bătrâni, bolnavi și singuri, ci să-i cercetați folosindu-vă de mijloacele de comunicare moderne. Să nu uităm nici pe cei trecuți la Domnul din familiile noastre, ci să le facem slujbe de pomenire.

Punându-vă la inimă aceste îndemnuri părintești, cu nădejdea că le veți primi și împlini după putiință, vă încredințez de dragostea și de rugăciunea mea și vă urez să petreceți Sfintele Sărbători cu pace și cu bucurie împreună cu familia și cei apropiați. Să ne îmbrățișăm duhovnicește unii pe alții cu salutul pascal: Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Al vostru de tot binele doritor și rugător către Domnul Cel înviat,

Mitropolitul Serafim