Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva la Nürnberg

 

De sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, IPS Părinte Mitropolit Serafim a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg, hirotonind în cadrul slujbei un preot și un diacon pentru parohiile din Amberg (Bavaria) și Perleberg (Brandenburg).

Înaltpreasfinția Sa a slujit Sfânta Liturghie înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei și doi preoți oaspeți, iar după Vohodul Mare a hirotonit întru preot, pe seama Parohiei „Sf. Treime” din Amberg, pe diaconul Theodor-Lucian Moise. După sfințirea Darurilor, ierarhul a hirotonit pe teologul Ilie Uță întru diacon, pe seama Parohiei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din orașul Perleberg.

În predica sa, ierarhul a explicat credincioșilor înțelesul troparului (imnului) Sfintei Parascheva, care începe cu cuvintele: „Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip”. Mitropolitul a amintit că „sufletul nostru este după chipul lui Dumnezeu. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, care este în fiecare dintre noi o realitate mistică, duhovnicească. Îl purtăm în noi ca pe o pecete pusă de Dumnezeu de când ne-am zămislit în pântecele maicii noastre. Trebuie să fim foarte atenți și să lucrăm toată viața, pentru a ajunge ca acest chip al lui Dumnezeu să atingă asemănarea lui Dumnezeu, prin osteneala proprie”, prin rugăciune, post și fapte bune. Continuând explicarea troparului, „căci luând crucea ai urmat lui Hristos”, ierarhul a afirmat că „nu putem să ajungem la asemănarea cu Dumnezeu dacă nu ne luăm fiecare crucea și Îi urmăm lui Hristos”, având grijă de sufletul nemuritor și nu de trupul trecător, pentru a ajunge la sfințenie. „Dacă vrem să ajungem la asemănarea cu Dumnezeu”, a continuat ierarhul „trebuie să avem în noi iubirea lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă să ai o inimă largă, o inimă bună, în care să îi cuprinzi pe toți oamenii”, iubind fără a condamna și judeca pe cineva. Sfinții Bisericii au făcut întocmai: și-au luat crucea și au urmat lui Hristos, lepădând păcatul și, pe lângă aceasta, purtând și greutățile celor din jurul lor. În încheierea cuvântului Său, Mitropolitul Serafim a afirmat că fiecare dintre noi trebuie să ne silim, asemenea sfinților, să ne îngrijim mai mult de valorile sufletești decât de cele trupești de-a lungul întregii vieți, cu ajutorul și mijlocirea sfinților.

După împărtășirea credincioșilor, în încheierea slujbei, Mitropolitul Serafim a vorbit despre greutățile slujirii clericilor în Diaspora, mulțumindu-le preotului și diaconului nou hirotoniți pentru angajamentul pe care și l-au luat în slujirea lui Dumnezeu și a Bisericii Lui.