Sfinții Martiri Brâncoveni, ocrotitorii obștii mănăstirești de la Nürnberg

Obștea mănăstirii „Sfinții Martiri Brâncoveni” de la Centrul Mitropolitan din Nürnberg și-a sărbătorit sâmbătă, 16 august, ocrotitorii – pe domnitorul Constantin împreună cu cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache. Alături de Sfintele Slujbe, de parastasul de obște și de agapă, festivitatea a cuprins și o expoziție de fotografie cu tematica artei brâncovenești, pentru a marca jubileul a 300 de ani de la martiriul sfinților, pentrecut în Constantinopol.

Mănăstirea Sfinților Brâncoveni de la Nürnberg a luat ființă o dată cu stabilirea Centrului Mitropolitan al românilor ortodocși de pe teritoriul Germaniei, Europei Centrale și de Nord în orașul bavarez în anul 1999, atunci când a fost cumpărat actualul sediu, incluzând biserica și două corpuri de clădiri. În următorii ani, biserica a intrat într-un amplu proces de renovare și de lărgire, îmbrăcându-se în culorile vii ale frescelor ortodoxe, devenind catedrală a românilor ortodocși din centrul Europei. La 14 mai 2006 catedrala și sediul eparhial au fost sfințite de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, aici desfășurându-se neîntrerupt slujbele potrivit rânduielilor mănăstirești ale Bisericii Ortodoxe Române. Încă de la începuturi, alături de Sfântul Dimitrie, protectorul catedralei mitropolitane, Sfinții Martiri Brâncoveni au purtat de grijă obștii călugărești, fiind prăznuiți an de an.

Sărbătoarea, deja începută cu Praznicul Adormirii Maicii Domnului, s-a desfășurat după rânduiala îndătinată a slujbei Privegherii de Seară cu Litia. A doua zi dimineață, după Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni, maicile și credincioșii români din Nürnberg, alături de oaspeți din alte orașe au participat la slujba Sfintei Liturghii, împărtășindu-se cu Trupul și Sângele Domnului. La momentul predicii au fost evocate personalitățile Sfântului Voievod Martir Constantin și ale membrilor familiei sale, doamna Maria, cei patru fii și cele șase fiice, care au fost la vremea lor un exemplu de viață creștină, închinată rugăciunii, învățăturii și iubirii frumosului, iar la vremea rânduită, mărturisitori ai lui Hristos înaintea lumii întregi.

După Sfânta Liturghie, slujitorii catedralei și cei prezenți au săvârșit un parastas întru pomenirea voievozilor Țării Românești și Moldovei și ai Regilor României, iar apoi au participat cu toții în sala mare a Mitropoliei la o expoziție de fotografie cu tematica artei brâncovenești, cuprinzând cele mai cunoscute dintre ctitoriile familiei Brâncoveanu din București, Muntenia, Oltenia și Transilvania. La această prezentare s-a adăugat și un stand de carte referitoare la epoca brâncovenească. Festivitățile s-au încheiat cu o agapă obștească.