Regina Elisabeta – Carmen Sylva, evocată într-o conferință la Nürnberg

Marți, 9 noiembrie, la Centrul Mitropolitan din Nürnberg a avut loc o conferință dedicată Casei Regale Române și Reginei Elisabeta, cunoscută publicului literar sub pseudonimul Carmen Sylva. Întâlnirea culturală găzduită de Mitropolitul Serafim s-a desfășurat în limba germană, fiind ocazionată de împlinirea a cinci ani de la înființarea Institutului German-Român „Ex fide lux” pentru Teologie, Știință, Cultură și Dialog.

Înainte de evenimentul cultural, membrii Institutului German-Român „Ex fide lux” pentru Teologie, Știință, Cultură și Dialog (organizat din punct de vedere legal ca o asociație) au participat la ședința de toamnă, în care s-au discutat ecourile în mediile bisericești și în presă avute de vizita Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, în perioada 21-24 octombrie în Bavaria. Această vizită a fost ocazionată de prezentarea traducerii în limba germană a cărții sale „Spovedanie și comuniune” („Beichte und Kommunion”), tradusă de părintele Jürgen Henkel în seria de volume „Biblioteca Teologică Germano-Română”, apărută sub egida aceluiași institut cu sediul la Mitropolie. În continuare, au avut loc discuții despre proiectele culturale din anii următori, incluzând noi apariții editoriale precum și conferințe care se vor desfășura în Germania și România. În finalul ședinței, au avut loc alegerile conducerii asociației pentru următorii cinci ani.

Seara culturală s-a desfășurat în Catedrala Mitropolitană, fiind deschisă de câte un scurt cuvânt de întâmpinare rostite de Mitropolitul Serafim, precum și de Prof. dr. hc Hermann Schoenauer, președintele asociației. Părintele Jürgen Henkel a prezentat apoi pe cele două conferențiare invitate, experte în viața și activitatea Casei Regale.

Prima prelegere, intitulată Hohenzollernii pe tronul regal al României (1866-1947). Introducere în istoria monarhiei în România, a fost susținută de Dr. Anneli Ute Gabanyi, (Berlin), membră în Consiliul privat al Coroanei Regale a României. Doamna Gabanyi a vorbit despre exilul Casei Regale precum și despre noua misiune pe care aceasta o îndeplinește după căderea comunismului: spre deosebire de casele regale ale monarhiilor constituționale europene de astăzi, care au un rol adesea ceremonial, Casa Regală a României are un rol eminamente funcțional, recunoscut și reglementat de Statul Român. Atât în trecut cât și astăzi, Familia Regală se bucură de prețuirea poporului român, fiind păstrătoare și sprijinitoare a tot ceea ce înseamnă valoare: credința, tradiția, cultura, viața trăită sub semnul eleganței.

A doua prelegere, intitulată  „Cuvinte sufletești” ale Reginei Elisabeta a României. Devoțiuni religioase ale unei regine creștine – introducere și lectură, a fost susținută de Dr. Silvia Irina Zimmermann (Mannheim), specialistă în germanistică și anglistică, traducătoare a mai multor volume ale operelor membrilor Casei Regale. De curând, domnia sa a reeditat în limba germană volumul „Cuvinte sufletești” sub titlul „Seelengespräche”, cuprinzând 21 de eseuri devoționale ale Reginei care a publicat acest volum, sub pseudonimul Carmen Sylva, pentru prima dată în anul 1888, în limba română, la Tipografia Cărților Bisericești a Mitropoliei Ungrovlahiei. Experta literară a vorbit despre educația creștină a tinerei prințese Elisabeta de Wied, rolul său pe tronul princiar și regal al României, operele sale literare și aportul ei la viața culturală a țării noastre, oprindu-se apoi asupra celor 21 de texte devoționale recent reeditate pentru publicul german la Editura Noëma.

Conferința s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri moderate de părintele Jürgen Henkel.

Ierom. Ioan Popoiu