Introducere – Despre Sfinţii Ortodocşi ai Apusului

Dedicăm această secţiune a paginii noastre de Internet sfinţilor care au trăit în apusul Europei în primul mileniu creştin, în vremea când Apusul şi Răsăritul erau unite într-o singură mărturisire de credinţă drept-slăvitoare.

Deşi aproape în întregime necunoscuţi astăzi, aceşti sfinţi ai Apusului sunt cinstiţi în Biserica Ortodoxă, vieţile şi învăţăturile lor nefiind cu nimic mai prejos decât vieţile şi învăţăturile sfinţilor din Răsărit. Dimpotrivă, aceste vieţi sunt o mărturie de netăgăduit a unităţii de credinţă, de duh şi de trăire dintre răsăritul şi apusul primului mileniu creştin. Tocmai de aceea, considerăm că sfinţii Apusului sunt de o importanţă cu totul deosebită astăzi, mai ales pentru creştinii ortodocşi care trăiesc în Apus. Cunoscându-le viaţa şi învăţăturile, credincioşii ortodocşi pot să alerge la aceşti sfinţi ca la nişte plăcuţi ai lui Dumnezeu şi să le ceară cu deplină nădejde ajutorul, încredinţaţi fiind că ei sunt vii în cer şi că mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru toţi cei ce li se roagă cu credinţă. Şi deşi sfinţii Apusului se roagă pentru întreaga lume, ei mijlocesc mai ales pentru cei ce trăiesc în pământurile din Apus, ca unii care au trăit şi ei la rândul lor aici în Apus şi s-au nevoit o viaţă întreagă pentru a sfinţi aceste pământuri, ajungând astfel ocrotitori cereşti ai lor.

Pentru a adeveri aceasta, dăm în continuare hotărârile Sinodului din anul 1952 al Bisericii Ortodoxe Ruse din afara graniţelor, sinod prezidat de Sfântul Ioan Maximovici, un mare făcător de minuni şi apostol contemporan al Apusului. Acest Sinod a hotărât că sfinţii Apusului pot şi trebuie să fie cinstiţi de credincioşii ortodocşi din întreaga lume:

„Trăind [noi] împrăştiaţi în ţări [din apusul Europei] unde în vechime s-au ostenit şi s-au proslăvit, prin suferinţele lor sau prin alte nevoinţe, sfinţi bineplăcuţi lui Dumnezeu, cinstiţi din vechime de Biserica Ortodoxă a lui Hristos, se cade ca şi noi să-i cinstim cum se cuvine şi să alergăm la ajutorul lor, fără a ne răci, în acelaşi timp, nici faţă de sfinţii cuvioşi ai lui Dumnezeu la care alergam şi înainte în rugăciune.

În diferite locuri ale vechii Galii – Franţa de astăzi – şi în alte ţări ale Europei Occidentale (Germania, Austria etc.) s-au păstrat până astăzi sfintele oseminte ale mucenicilor primelor veacuri şi ale următoarelor, care au fost mărturisitori ai credinţei ortodoxe. Îi chemăm pe părinţii slujitori ai Bisericii să-i pomenească la dumnezeieştile slujbe – la litie şi la alte rugăciuni – pe cuvioşii lui Dumnezeu, care sunt ocrotitorii locului sau ai ţării unde se desfăşoară slujba […]. Şi chemaţi turma de credincioşi să-i cinstească pe aceşti bineplăcuţi ai lui Dumnezeu.”

Tot la acelaşi Sinod, Sf. Ioan Maximovici spunea: „Găsind în diaspora noastră propovăduitori şi asceţi din vechime, ale căror nume nu ne erau cunoscute, Îl proslăvim pe Domnul, minunat întru sfinţii Lui, şi îi cinstim pe cei ce au bineplăcut Lui, lăudând suferinţele şi nevoinţele lor ascetice şi rugându-i să ne fie mijlocitori pe lângă Dumnezeu… A trebuit să le atragem atenţia locuitorilor de azi ai meleagurilor pe care aceştia s-au nevoit şi unde odihnesc rămăşiţele sfintelor lor moaşte – să le atragem atenţia asupra nepreţuitelor comori duhovniceşti pe care le au şi să chemăm turma dreptcredincioasă să-i cinstească. Apusul e plin de astfel de sfinţi.”

Şi tocmai pentru a-i face cunoscuţi pe aceşti sfinţi care au strălucit în vechime aici în Apus, şi mai ales în ţările care se află în cuprinsul Mitropoliei noastre, vom încerca să creăm în această secţiune a paginii de internet o bază de date, în care să adunăm cât mai multe materiale (în limba română, dar cu timpul şi în limba germană) despre ei: Vieţi ale sfinţilor (fie traduse din originalul latin, fie din surse în limba germană, fie scrise direct în limba română), detalii despre locul în care se află în prezent moaştele şi cum se poate ajunge la ele, icoane ale sfinţilor, slujbe sau rugăciuni adresate lor – într-un cuvânt, tot ce poate sluji unui creştin ortodox pentru a-i cunoaşte şi a-i cinsti pe aceşti sfinţi ocrotitori ai noştri.

Orice ajutor (venit sub formă de materiale – în limba germană sau în orice altă limbă –, cunoştinţe de la faţa locului referitoare la locul în care se găsesc moaştele, disponibilitatea şi capacitatea de a traduce din limba germană în română, etc.) este binevenit!

Fie ca pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Apusului, Dumnezeu să ne întărească în dreapta credinţă, să ne ocrotească de toate relele şi necazurile şi să ne dăruiască mântuire. Amin!

Pentru informaţii mai multe, sugestii sau păreri, contactaţi:

Ierod. Grigorie Benea – pgrigorie@googlemail.com

sau Webmaster:  webmaster@mitropolia-ro.de