Slujbă arhierească de hramul Parohiei Chemnitz

În a doua Duminică după praznicul Cincizecimii, Biserica Ortodoxă face pomenirea tuturor Sfinților Români, care si-au închinat viața slujirii lui Dumnezeu și semenilor, iar acum se veselesc în lumina cea neapropiată a Dumnezeirii, lângă Tronul Sfintei Treimi. În acesta Duminică, Biserica cu hramurile „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” și „Sfântul Mucenic Vitus”, a parohiei Ortodoxe Române din orașul Chemnitz s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare, cu prilejul Hramului sfântului lăcaș.

Sărbătoarea a început încă din seara zilei precedente, când Înalt Preasfinția Sa, Părintele Mitropolit Serafim, a săvârșit in mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul“ din Plauen, Taina Sfântului Maslu. Soborul a fost întregit de Pr. Sebastian Schipor (Dresda), Pr. Rostislav (Zittau) și Pr. Paroh Cezar Burlacu. După săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, Părintele Mitropolit a rostit credincioșilor prezenți in număr mare la acest eveniment important din viața comunității, un bogat cuvânt de învățătură. Ierarhul a subliniat importanța rugăciunii în viața noastră, modul în care aceasta trebuie făcută, dar și toate mecanismele interioare care trebuie puse în mișcare pentru ca rugăciunea să fie plăcută lui Dumnezeu. Chiar dacă, uneori, ni se pare că rugăciunile noastre nu sunt ascultate, trebuie să avem în permanență în minte exemplul femeii cananeence, care, întâmpinând repetate refuzuri din partea Mântuitorului, pentru vindecarea fiicei ei, rău chinuită de un demon, nu a deznădăjduit și nu a încetat să-l roage pe Hristos să ii asculte păsul și necazul. Ea este un model al smereniei, al pocăinței și al răbdării pentru noi toți.
La final, Pr. Paroh Cezar Burlacu i-a mulțumit Ierarhului pentru bucuria împreună-slujirii și pentru osteneala depusă, ca de fiecare dată, cu timp și fără timp, să fie mereu alături de preoții si credincioșii de pe întreg cuprinsul Mitropoliei. În semn de mulțumire pr. Paroh i-a oferit, din partea credincioșilor o frumoasă icoană a Maicii Domnului, ca amintire a acestei zile binecuvântate.
A doua zi, bucuria hramului din Chemnitz a fost încununată de prezența și slujirea Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Serafim, care a săvârșit Sfântă Liturghie arhierească, în sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte Pr. Protopop Ioan Forga (Leipzig), Diacon Dumitru Dura (Secretarul Mitropoliei), Diacon Marius-Daniei Rauca și Pr. Paroh Cezar Burlacu.
În cuvântul de învățătură rostit, Ierarhul a accentuat frumusețea românismului și cât de binecuvântată este Tara noastră Românească, nu doar prin frumusețile sale naturale, cât mai ales prin oamenii ei și mai cu seamă prin Sfinții Români cu care Dumnezeu a binecuvântat acest popor. Totuși, toate aceste lucruri nu împiedică marea migrare a romanilor si exodul impresionant spre alte tari, România fiind fruntașă la acest capitol, înregistrând cea mai mare depopulare a unei țări pe timp de pace.

Întâistătătorul Bisericii noastre, le-a explica credincioșilor prezenți că Biserica nu este indiferentă față de nevoile esențiale ale omului, ci se străduiește să răspundă mereu și cât mai plenar setei de sens pe care o are sădită omul în interioritatea lui, iar la rândul său, omul, trebuie sa trăiască in conformitate cu legile rânduite de Dumnezeu, pentru că doar așa putem ajunge la o comuniune cu Dumnezeu si cu lumea creată.
Nu Dumnezeu este cel care ne pedepsește, ci toate păcatele, fărădelegile și refuzul de a trăi după legea pusă în noi de El, ne pun într-o antiteză vădită cu Creatorul. Milioanele de avorturi și legiferarea nefirescului ca fiind firesc, adâncesc prăpastia dintre Milostivul Dumnezeu și omul „modern” care se zbate în păcate grele.
Această stare duhovnicească a omului pervertit, continuă Părintele Mitropolit, care nu trăiește in Hristos, constituie o stare excepțională de existență, este ceva atipic și neobișnuit, și ar trebui sa fie considerată o excepție într-o Europă creștină și nu ceva normal. Atât timp cât lumea în care trăim se lasă sedusă de mirajul antropocentrismului, și nu de Ordinea firească a Logosului Divin, nu trebuie să ne mirăm de anomaliile și de derapajele majore, dezumanizante, la care omul ajunge să reflecteze și, apoi, să le proiecteze în realitate. Starea cea mai firească și naturală a omului, o constituie părtășia cu Sfântul Duh, prin Biserică, prin Sfintele Taine și prin rugăciunea curată care să se pogoare în inima smerită a credinciosului. Aceasta este și misiunea fundamentală a Bisericii, să-l readucă pe om la „normalitatea” de a fi „al lui Hristos”, în Duhul Sfânt.
Ierarhul l-a felicitat pe pr. Paroh Cezar Burlacu pentru strădaniile depuse și pentru că iată, anul acesta s-a realizat un vechi deziderat al credincioșilor din Chemnitz, si nume cumpărarea lăcașului de cult. Anul acesta fiind primul an în care Hramul Bisericii se desfășoară in propriul Biserică.
În încheiere, Pr. Paroh i-a mulțumim Părintelui Mitropolit pentru încrederea acordată în tot acest timp, pentru bucuria de a-l avea in mijlocul credincioșilor cu ocazia Sărbătorii Hramului si pentru că de fiecare dată, vizita Înalt Preasfinției Sale este un adevărat izvor de binecuvântare care se revarsă asupra întregii comunități.
Un cuvânt de mulțumire s-a îndreptat și către Pr. Protopop Ioan Forga, pentru toata osteneala depusă în misiunea Sfinției Sale pe care o desfășoară în cadrul Bisericii din Leipzig, dar și pentru că este un permanent model și apropiat sfătuitor al tuturor slujitorilor celor 12 parohii din cuprinsul Protopopiatul Europei de Est, pe care, cu drag ii păstorește.
După terminarea Sfintei Liturghii toți slujitorii dimpreună cu credincioșii si invitații au participat la masa festivă, pregătită în curtea lăcașului de cult, cu mult drag, de credincioșii parohiei.
În final, Părintele Mitropolit le-a mulțumit, din suflet, preoților și diaconilor prezenți, dar mai ales credincioșilor parohiei pentru efortul, râvna și implicarea în organizarea acestui eveniment.
A consemnat Pr. Cezar Burlacu