Slujbă arhierească la Erfurt și hirotonie de preot

Mitropolitul Serafim în „inima verde” a Germaniei

Ierom. Athanasie Ulea

După ce a participat la întrunirea Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG) care a avut loc între 2 și 4 octombrie la Rauenstein, în Landul Thüringen, Mitropolitul Serafim a venit în mijlocul comunității din Erfurt, capitala Turingiei, inima verde a Germaniei. Aici se află una dintre cele mai tinere comunități românești aflată sub ocrotirea Maicii Domnului și care și-a sărbătorit duminică pentru prima dată Hramul, și anume Brâul Maicii Domnului.

Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Serafim a săvărșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte Părintele Paroh Bogdan Florin Buta, Ieromonahul Athanasie Ulea din partea Parohiei Chemnitz și Părintele Arhidiacon Dumitru Dura din partea centrului Eparhial din Nürnberg. Tot cu această ocazie, tânărul diacon Bogdan-Ioan Ilie a fost hirotonit întru preot pe seama noii parohii „Sf. Teodosie de la Brazi” din orașul Osnabrück.

În cuvântul de învățătură rostit la sfârșitul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit a evidențiat necesitatea comunității în Biserică. În Biserică, credinciosul primește binecuvântarea lui Dumnezeu și harul Lui lucrător prin Sfintele Taine. Credincioșii sunt datori la rândul lor să susțină activ, moral și material activitatea preotului, primind în schimb binecuvântarea lui Dumnezeu. Prin jertfa materială pe care credinciosul o face Bisericii, el primește înapoi darul imaterial al lui Dumnezeu, revărsat prin slujbele Bisericii.

După rugăciunea și împărtășirea euharistică a urmat agapa frățească, pregătită cu multă osârdie de către membrii parohiei.