Viața Sfintei Fecioare Maria și Acatistul Bunei Vestiri, editate în format bilingv, român-german

După ce, în 2022 a fost publicată Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași/ Leben und Akathistos der Heiligen Parascheva (Petka) von Jassy în format bilingv, român-german, în toamna acestui an Părintele Protopop Dr. Alexandru Nan împreună viitorul diacon Julian Dettling – care va fi hirotonit duminică 11 noiembrie pe seama Parohiei „Buna Vestire” din capitala Bavariei – au repetat demersul editorial, tipărind Viața Sfintei Fecioare Maria și Acatistul Bunei Vestiri/ Leben der Jungfrau Maria und Maria Verkündigung-Akathistos,

Cartea apare în format broșat, cu text paralel român-german, în format de buzunar (15×10,5 cm, 88 p.), fiind tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim. Desigur, textul în limba germană era deja disponibil în mai multe cărți de rugăciuni, printre care și Carte de Rugăciuni Ortodoxă/ Orthodoxes Gebetbuch, tipărită de Mitropolia noastră (2011). În ediția actuală, cei doi slujitori ai altarului au consultat cu atenție diferitele traduceri existente, adoptând varianta optimă pentru cititorii nativi de limbă germană, acest demers fiind îndreptat în primul rând necesităților duhovnicești ale acestei parohii, închinată praznicului Bunei Vestiri încă de la înființarea ei, acum 40 de ani.

În introducere, părintele Alexandru Nan expune viața Maicii Domnului potrivit Sfintelor Evanghelii și a tradiției bisericești, amintind despre importanța răspunsului Preasfintei Fecioare la Buna Vestire a Arhanghelului Gavriil că va naște pe Mântuitorul, răspuns cunoscut în tradiție ca „Fiat”, cuvântul latinesc de la începutul expresiei „Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1,38). Ascultarea Preacuratei Maici față de vestea dumnezeiască reprezintă pentru noi, creștinii, modelul suprem de încredințare a vieții, voinței și soartei noastre lui Dumnezeu.

În următoarele pagini sunt expuse în același format paralel român-german, informații despre cinstirea Maicii Domnului în Biserică și despre istoricul și dezvoltarea Acatistului Bunei Vestiri – o capodoperă a imnografiei și teologiei bizantine. Părintele Alexandru expune schematic conținutul icoaselor și condacelor Acatistului iar apoi, referindu-se la faptul că nu se știe cu certitudine cine e autorul Imnului Acatist, amintește că ideile teologice ale celui mai cunoscut poem adresat Maicii Domnului reflectă întreaga dezvoltare dogmatică a cultului sfinților de-a lungul secolelor când au avut loc Sinoadele Ecumenice. După o scurtă referire la receptarea Acatistului în Apus, părintele amintește și de reprezentările iconografice ale acestuia, încheindu-și expunerea cu informații despre cinstirea Maicii Domnului în Biserica „Buna Vestire” din München, în care slujesc cei doi editori.

Paginile 40-83 sunt dedicate Acatistului Bunei Vestiri propriu-zis, în format paralel român-german.

Având în vedere numărul mare al românilor din Germania și Austria, precum și al familiilor mixte, tipărirea Acatistului Bunei Vestiri în format bilingv este o binecuvântare pentru credincioșii din parohiile Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Deloc de ignorat este și necesitatea acordării unei atenții deosebite generației de tineri născuți în familii românești în diaspora central-europeană dar care adesea comunică mai ușor în limba germană. Pentru ei și pentru alți credincioși ortodocși de limbă germană, faptul că Imnul Acatist devine accesibil și pe această cale arată deschiderea Bisericii pentru un viitor panortodox (și) de limbă germană.

Cartea poate fi achiziționată de la pangarul Parohiei „Buna Vestire” din München sau prin comandă (e-mail: pr.alexandrunan@yahoo.de; telefon: 015259975144)

Protos. Ioan Popoiu