La Școala parohială „Sf. Antonie” a început proiectul „Împreună în siguranță“, în parteneriat cu poliția vieneză

Sâmbătă, 13 ianuarie, participanții la Școala parohială a Parohiei Sf. Antonie din Viena au avut parte de noutăți în programa de activități concepută pentru anul școlar care se apropie de jumătatea drumului său. Astfel, copiii mici au avut surpriza să fie invitați de dna profesoară Maria Roșu la o ora de matematică, iar ei au răspuns invitației cu mult entuziasm! Copiii s-au întrecut în a-i demonstra Doamne profesoare cunoștințele și rapiditatea efectuării de calcule, dar s-au bucurat și de explicațiile lămuritoare pe care dumneaei le-a oferit acolo unde a fost nevoie.

Pentru tinerii de peste 14 ani, ziua a fost una inedită, deoarece dl. inspector Cristian Gruia-Dumbravă de la Poliția din Viena (sect. 1) le-a prezentat pe larg, în limba română, chestiuni de responsabilitate civică pe care, începând de la această vârstă, tinerii trebuie să le conștientizeze, atât pentru propria siguranță cât și pentru o bunul mers al societății. Cei 15 tineri participanți (majoritatea liceeni) au vorbit și despre planurile lor de viitor, despre situații-limită trăite în viața cotidiană, despre cadrul legal pe care un tânăr trebuie să îl cunoască în societatea austriacă etc. – totul într-o atmosferă foartă amicală și deschisă, datorată stilului dialogic atractiv și nepretențios propus de dl. insp. Gruia-Dumbravă.

Workhopul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Gemeinsam sicher mit der rumänischen Gemeinschaft” al poliției vieneze și va fi urmat de alte ateliere, pe diferite grupe de vârste și pe diferite teme. La sfârșitul workshop-ului care a durat 3,5 ore, tinerii au participat la un concurs cu premii, pe baza informațiilor acumulate și discutate.

Nu a fost trecută cu vedere nici ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu, o parte dintre elevi analizând, alături de dna Dana Orelețchi, poezia „Rugăciune” scrisă de poet și familiarizându-se cu aspectele importante din biografia poetului.

Sursa: www.sfantonie.at