Alocuțiune la instalarea PS Servope Isakhanyan, episcop al armenilor din Germania

Onorată asistență, dragi frați și surori întru Domnul,

Mă bucur să particip astăzi la instalarea noului episcop al eparhiei armene din Germania, Preasfințitul Servope Isakhanyan. Mă bucur, de asemenea, să adresez un cuvânt de felicitare și de încurajare Preasfinției Sale în noua sa misiune. Ca urmaș al Apostolilor, episcopul poartă pe umerii săi cea mai mare cruce : «grija de toate Bisericile» (II Corinteni 11, 28). El dă seamă în fața lui Dumnezeu de toate sufletele încredințate lui spre păstorire, ale preoților și ale credincioșilor pe care nu-i poate câștiga decât prin nesfârșită dragoste și iertare, făcându-se tuturor toate.

Teologul rus Paul Evdokimov spune că, privită pe orizontal, misiunea episcopului se limitează la eparhia care i-a fost încredințată. Văzută pe vertical, ea se extinde însă la toată Biserica lui Hristos care cuprinde nu numai pe creștini, ci, potențial, întreaga umanitate și tot cosmosul. Și cum umanitatea și cosmosul se recapitulează în inima fiecărui om, fiecare este responsabil pentru toți și pentru toate ! Episcopul este cel dintâi care are conștiința responsabilității pentru toți și pentru toate, conștiință pe care se străduiește s-o trezească și în sufletele preoților și ale credincioșilor săi. Mai cu seamă, responsabilitatea pentru unitatea Bisericii ține de natura episcopatului. Noi episcopii, în primul rând, dar și preoții și credincișii trebuie să avem conștiința că dezbinarea creștinilor este un păcat împotriva Sfântului Duh, Duhul comuniunii și al unității. De aceea, nu trebuie să încetăm să ne rugăm pentru ca dorința Mântuitorului «ca toți să fie una» să devină realitate. În același timp, trebuie să și lucrăm pentru unitate căutând cât mai multe prilejuri de a fi împreună. Climatul ecumenic din Germania este exemplar pentru toate țările. Nicăieri, nu există atâta colaborare între creștini ca în Germania ! Noi ortodocșii ne bucurăm că actualul președinte al ACK Central este un ortodox, Preacucernicul Părinte Constantin Miron care este de față.

După cum știți, în 1993 s-a încheiat Dialogul teologic oficial între Biserica Ortodoxă și Bisericile Vechi Orientale, între care se numără și Biserica Armeană, cu concluzia că cele două familii ortodoxe mărturisesc aceeași credință. Biserica Ortodoxă Română a fost prima care a confirmat rezultatele acestui dialog.

Între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Armeană există legături istorice încă din secolele XIV-XV de când s-au stabilit pe teritoriul României de azi primele comunități de armeni. Acestea s-au bucurat de libertate religioasă și au trăi în strânsă armonie cu românii ortodocși. Și astăzi comunitatea armeană din România este bine organizată și foarte activă. Ea l-a dat pe Patriarhul Catolicos al tuturor armenilor, Vasken I (1955-1994)

Prezența atâtor reprezentanți creștini și ai autorităților publice la instalarea Preasfințitului Isakhanian este dovada simpatiei și respectului deosebit față de Biserica și poporul armean care a suferit primul genocid din lume !

Împreună cu ierarhii ortodoși, membrii al Conferinței episcopilor ortodocși din Germania, mă rog ca binecuvântarea Domnului să fie asupra Preasfințitului Servope Isakhanian, a preoților și a credincioșilor Eparhiei armene.

 

Ispola eti Despota ! Întru mulți ani Stăpâne!

+Mitropolitul Serafim