Biserica, școala și ora de religie confesională în Austria

Din punct de vedere administrativ-școlar, începând cu luna februarie a fiecărui an, în Austria se dă startul înscrierilor în unitățile de învățământ, atât pentru elevii ce au împlinit vârsta școlară (6 ani), cât și pentru cei care vor promova în ciclul școlar următor, gimnazial sau liceal. Părinții elevilor sunt datori să decare la momentul înscrierii (Schuleinschreibung) religia copilului (certificat de botez) și dacă au o conștiință religioasă vie, să se intereseze dacă în acea instituție în care copilul acestora urmează să studieze, este organizată oră de religie pentru elevii ortodocși.

Acest scurt material informativ are scopul de a aduce la cunoștința preoților români din Austria, precum și a familiior ortodoxe române din această țară central-europeană, câteva aspecte legate de participarea și organizarea orei de religie.

Este o stare de fapt, aceea că, „pe termen lung, următoarea provocare pe care o va avea de înfruntat Biserica Ortodoxă Română este aceea a păstoririi unor credincioși care s-au născut în afara țării și care nu mai au reperele identitare ale generațiilor de migranți de ieri. Pentru mulți dintre copiii compatrioților noștri care s-au născut, au crescut și s-au educat în alte țări, limba română este o limbă străină, iar credința părinților li se poate părea irelevantă pentru mozaicul religios sau în raport cu secularizarea profundă în care trăiesc. De aceea, este foarte important ca… să li se explice copiilor că o credință ortodoxă trăită și mărturisită îți ordonează și îți limpezește viața, îți aduce în dar bucuria descoperirii iubirii nemărginite a lui Dumnezeu” (Pr. conf. Dr. Vasile Crețu, „Misiunea în comunitățile creștin-ortodoxe din Europa Occidentală. O privire spre trecut, cu un ochi spre viitor”, în Apostolia nr. 176, Nov. 2022, p. 34).

Un instrument accesibil pentru atingerea acestui demers îl reprezintă posibilitatea participării la ora de religie confesională. Cu ajutorul acestei înlesniri, în ciuda tuturor provocărilor existente, profesorii de religie, inclusiv clericii, se pot achita mai cu ușurință de această datorie fundamentală de educație religioasă a copiilor, dar și a adolescenților ortodocși.

Chiar dacă o parte din preoții ce activează pe teritoriul Austriei nu profesează în acest domeniu, este de mare folos ca ei să afle drepturile elevilor ortodocși de aici (informații aici: https://www.orthodoxekirche.at/), să cultive relații cu profesorii clerici sau laici activi pe teritoriul parohiei lor și să încurajeze copiii și părinții din parohiile lor să se înscrie la ora de religie. Desigur că abilitățile de comunicare și deschiderea panortodoxă sunt elemente esențiale în atingerea acestui deziderat.

I. Dintre lucrurile utile (pe lângă cunoștințele teoretice) ce pot fi obținute în cadrul orei de religie enumerăm:

–              elevii au dreptul să primească gratuit manuale școlare în limba germană elaborate de profesori ortodocși: Biblia ilustrată, Biblia pentru elevi, carte de rugăciune pentru elevi, ș.a.

–              au dreptul să fie învoiți necondiționat în urma unei cereri personale adresată direcțiunii, cu prilejul Praznicelor Împărătești ortodoxe, cu condiția să participe în schimb la slujba din parohia respectivă (Vinerea Mare, Lunea Paștilor și Lunea Rusaliilor);

–              au posibilitatea să participe la slujbele ocazionale organizate în parohiile ortodoxe cu ocazia debutului și încheierii anului școlar, în preajma Crăciunului și a Învierii Domnului.

II. Condițiile organizării orei de religie:

–              Cel puțin trei copii înscriși dintr-o școală, chiar dacă frecventează clase diferite, pot forma o grupă cu o oră de religie pe săptămână;

–              începând cu zece copii se pot organiza două ore pe săptămână;

–              cine nu dorește să ia parte la ora de religie poate completa o cerere (Abmeldung)  doar în prima săptămână de școală.

–              de asemenea este bine de știut că la nivelul liceelor, cine nu participă la ora de religie, este obligat să frecventeze ora de etică.

În instituțiile private catolice, elevii, indiferent de confesiune, sunt obligați să participe la ora de religie și nu pot completa cerere de neparticipare. Astfel de instituții private sunt destul de numeroase în toată Austria. În cadrul acestora sunt înscriși mulți elevi ortodocși, nu întotdeauna, direcțiunea respectivă dispune însă și de profesori ortodocși.

Copiii românilor aparținând cultelor neoprotestante, sunt îndemnați de pastorii lor să se înscrie la ora de religie organizată de evanghelici. De ceva vreme, în anumite școli mai importante, cultele neoprotestante (baptiști, penticostali, menoniți, etc.) aliate sub numele de Freikirchen, au obținut recunoaștere din partea statului austriac (Körperschaft des öffentlichen Rechts/anerkannte Religionsgemeinschaft) și pot organiza ore de religie ca și celelalte culte istorice. Majoritatea participanților la aceste ore sunt de origine română.

La ora actuală, Inspectoratul Ortodox se confruntă cu o lipsă acută de cadre didactice, mai ales în zona Vienei și a orașelor-capitală. Sunt foarte multe regiuni albe pe harta Austriei unde nu ajunge să predea niciun profesor copiilor ortodocși, majoritatea acestora fiind români. Pentru a putea preda disciplina Religie Ortodoxă este necesar, pe lângă studiile teologice, obținerea unui certificat de competențe lingvistice avansate în limba germană. Apoi se obține aprobarea („Missio canonica”) din partea Mitropolitului grec Arsenie Kardamakis (directorul Inspectoratului ortodox) și repartiția școlilor emisă de inspectorii Branislav Djukaric din Viena sau de Pashalis Arhimandritis din Salzburg, în funcție de aria de competență.

Chiar dacă mai este un pic de vreme până în toamnă, este de dorit ca fiecare preot paroh să folosească aceste informații și să le transmită la nevoie familiilor cu copii școlari din parohiile lor, apoi să încerce să alcătuiască o evidență aproximativă a elevilor ortodocși din propriile parohii. De asemenea, este de dorit popularizarea, în rândul persoanelor potrivite pentru această chemare, a programelor de pregătire a viitorilor profesori de religie ortodocși derulate la Viena sub îndrumarea pr. prof. Ioan Moga: https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienangebot/orthodoxe-theologie/bachelorstudium-orthodoxe-religionspaedagogik/, https://ssc-kaththeologie.univie.ac.at/studienangebot/orthodoxe-theologie/masterstudium-orthodoxe-religionspaedagogik/

Buna informare cu privire la predarea disciplinei Religie Ortodoxă este o mare șansă care ar trebui exploatată mai bine, fiindcă reprezintă, pe lângă aspectele de ordin pedagogico-didactic, și o bună ocazie de a veni în întâmpinarea copiilor și a părinților.

Chiar dacă starea de fapt actuală nu va afla o rezolvare rapidă, cu siguranță că fiecare dintre clericii Arhiepiscopiei noastre s-ar putea implica, cât de puțin, în dezvoltarea acestui domeniu  de mare interes pentru viitorul copiilor noștri.

Pentru alte informații, vă stau, cu bunăvoință, la dispoziție.

Pr. Cătălin Florin Soare, Responsabil – Departamentul Învățământ religios (Parohia St. Pölten, Austria)