Ceremonia oficială de acordare a statutului de Corporație de drept public Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală și de Nord în landul Berlin

În seara zilei de luni, 6 martie 2023, Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală și de Nord i-a fost acordată în mod oficial recunoașterea ca și corporație de drept public și în landul Berlin. Ceremonia a avut loc în Biserica Ortodoxă Română cu Hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Berlin. Până în prezent, Mitropolia noastră a primit acest statut în landurile Bavaria, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland și Renania de Nord-Westfalia. Statutul de corporație de drept public este cea mai înaltă formă de recunoaștere pe care statul german o poate acorda unui cult religios. Acesta este acordat bisericilor mari (ca cele catolice și evangelice), bine organizate, cu mulți credincioși, care sunt considerate un partener de durată al statului german și au o influență pozitivă în societate.

În acest sens trebuie menționat că există numeroase avantaje și beneficii pentru statutul de biserică ca și corporație de drept public, în comparație cu organizarea ca asociație înregistrată non-profit, cea mai simplă formă de organizare a parohiilor/comunităților religioase, dar care intră sub incidența dreptului privat și are, din acest punct de vedere, multe dezavantaje. În Germania, comunitățile religioase recunoscute ca și corporații de drept public pot, în cea mai mare parte, să își organizeze sărbătorile religioase în temeiul Legii privind sărbătorile publice. Școlile și angajatorii pot apoi să acorde zile libere membrilor respectivelor comunități religioase pentru a participa la slujbe. În plus, este posibil pentru comunitățile religioase să ofere educație religioasă prin intermediul membrilor care sunt calificați să predea religia în școală, contribuind astfel în mod pozitiv la educația socială, culturală și religioasă a elevilor. Apoi, în virtutea propriei competențe legislative, o instituție religioasă recunoscută ca și corporație de drept public poate emite reglementări privind apartenența la biserică, își poate crea propriile structuri organizatorice și poate reglementa remunerarea și asigurarea socială a angajaților în cadrul propriei legi privind funcționarii bisericii. Procesul de conferire a statutului de corporație publică este complex și necesită mult timp, deoarece procedura nu a fost încă reglementată prin lege la nivel federal, în mod uniform. Fiecare stat federal în parte tratează cererile în mod diferit. Din acest motiv, Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Serafim depune de mai bine de 20 ani un efort susținut pentru a continua recunoașterea Mitropoliei noastre ca și corporație de drept public în toate landurile germane.

La ceremonia oficială din seara zilei de 6 martie 2023, Senatul Berlinului a fost reprezentat de către domnul Gerry Woop, secretar de stat pentru Afaceri Europene, însoțit de către o delegație oficială. Din partea Ambasadei României în Germania a participat doamna ambasador Adriana Stănescu, însoțită de către domnul Iulian Costache, ministru consilier cultural în cadrul aceleiași instituții, precum și alți oficiali. De asemenea, la eveniment a participat și o delegație oficială al Județului Alba, condusă de către domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. La ceremonie a fost prezent, de asemenea, domnul Albrecht Michael Schumann, avocat cu multă experiență din Erlangen, cel care de-a lungul multor ani, cu un mare angajament voluntar, a oferit sprijin juridic pentru procesul lung și complicat de recunoaștere a Mitropoliei ca și corporație de drept public.

Mitropolia noastră a fost reprezentată de către Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, însoțit de către părintele protopop pentru Germania de Est, Ioan Forga, precum și de către toți preoții și diaconii activi în Berlin, în frunte cu părintele protosinghel Clement Lodroman, parohul bisericii în care s-a desfășurat evenimentul oficial și părintele Ioan Dragoș Manu, parohul celei de-a doua parohii active în Berlin, cu Hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Au fost prezenți de asemenea și numeroși credincioși ai parohiilor din Berlin.

Ceremonia oficială a fost precedată de Slujba Vecerniei, slujită în mare parte în limba germană. După încheierea slujbei a urmat evenimentul oficial încadrat de către un foarte frumos program muzical interpretat la harpă de către doamna profesoară Rita-Georgeta Hartobanu din Dessau.

Șirul intervențiilor oficiale a fost deschis de cuvântul de prezentare și mulțumire al Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Serafim. În cuvântul său Părintele Mitropolit a menționat:

„Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, cu sediul la Nürnberg, se bucură de recunoașterea de către stat a statutului de corporație publică și în orașul-stat Berlin și mulțumește autorităților acestui stat federal pentru deschiderea față de românii ortodocși care trăiesc în capitala Germaniei. De asemenea, vă suntem deosebit de recunoscători, domnule secretar de stat, pentru că ați venit personal la biserica noastră pentru a ne înmâna actul oficial în acest sens. Această biserică, construită în stilul bisericilor din Bucovina din nordul regiunii istorice a Moldovei, are ca piatră de temelie jertfa personală a preotului nostru Dr. Constantin Mihoc, care a fost paroh aici între anii 1998 și 2009, și a enoriașului Nicolae Cioară, care și-au pierdut viața aici la 4 august 2009, într-un teribil accident din timpul lucrărilor de construcție, în faza de pregătire a terenului pentru începerea lucrărilor de zidire.

O parohie românească a existat la Berlin încă din 1938, cu o biserică și casă parohială proprie, dar acestea au fost grav avariate în 1945 și, în cele din urmă, distruse cu totul în 1963.

Potrivit statisticilor oficiale, la 31 decembrie 2022, în Berlin locuiau 27.155 de cetățeni români și 6.125 de cetățeni moldoveni. În plus, există mulți etnici români care au primit de-a lungul timpului cetățenia germană, dar au rămas credincioși ai Bisericii Ortodoxe Române.

Potrivit celui mai recent recensământ din România, peste 85% din totalul populației este ortodoxă română. În calitate de Eparhie Ortodoxă Română din Germania, ne străduim să le oferim credincioșilor noștri posibilitatea de a practica credința în care au fost botezați, oferindu-le în același timp o „casă” spirituală aici, departe de țara din care provin. Credem că astfel îi ajutăm pe români să se integreze bine aici și să prindă rădăcini, atât pentru binele lor, cât și pentru binele societății germane. Credincioșii care participă la slujbele celor două parohii ale noastre din Berlin lucrează în domenii foarte diverse: construcții, transporturi, spitale, școli, universități, institute de cercetare etc. Întrucât în prezent nu dispunem de mai multe lăcașuri de cult, avem până în prezent doar două parohii în Berlin. Majoritatea românilor se consideră ca aparținând Bisericii Ortodoxe și participă la slujbele noastre, cel puțin la marile sărbători de Paște și Crăciun. De asemenea, botezul copiilor este o tradiție adânc înrădăcinată în sufletul românilor ortodocși. În plus, înmormântarea unui român este de neimaginat fără participarea unui preot! Credincioșii noștri cer mereu rugăciunile Bisericii pentru diversele lor nevoi, necazuri sau boli prin care trec; de asemenea, ei cer mijlocire pentru cei decedați. În acest fel, Biserica dă putere și mângâiere sufletelor oamenilor și se dovedește a fi un factor social de mare importanță.

Biserica Ortodoxă Română este foarte deschisă la dialogul ecumenic, străduindu-se să restabilească unitatea creștină. Mântuitorul Iisus Hristos S-a rugat „ca toți să fie una” (Ioan 17, 21). De aceea, participăm și noi la foarte multe evenimente ecumenice, atât la nivel național, cât și la nivel regional și local. Eu însumi sunt adesea invitat în cercurile ecumenice să vorbesc despre spiritualitatea ortodoxă, care este o spiritualitate mistică și o spiritualitate a inimii, acel loc tainic în care, ca într-un singur focar, se reunesc toate energiile fizice și sufletești ale persoanei umane. Spiritualitatea creștină și spiritualitatea ortodoxă, în special, vizează echilibrul psihic și duhovnicesc al omului interior. Știm cu toții cât de important este acest echilibru pentru bunele relații dintre oameni, fie în familie, fie în societate.

Stimate domnule secretar de stat, în numele credincioșilor ortodocși români din Berlin cu cei doi preoți în frunte – Părintele Protosinghel Clement Lodroman și Părintele Dr. Dragoș Manu – vă rog sincer să transmiteți mulțumirile noastre autorităților și Senatului landului Berlin pentru recunoașterea Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord ca și corporație de drept public.

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu cel Atotmilostiv și Atotputernic, să binecuvânteze frumoasa capitală a Germaniei, Berlinul, autoritățile sale publice și pe toți locuitorii săi!”

A luat apoi cuvântul domnul secretar de stat Gerry Woop. În alocuțiunea sa, domnul Woop evocat drumul lung parcurs până la obținerea statutului de corporație de drept public, dar și faptul că românii contribuie la diversitatea religioasă a landului Berlin. Oficialul a apreciat deschiderea Mitropoliei Ortodoxe române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord spre dialog interconfesional, pentru susținerea păcii și a înțelegerii între popoare, cât și implicarea acesteia în sprijinirea celor care au nevoie de ajutor.

Doamna ambasador Adriana Stănescu, șeful de misiunii diplomatice a României în Germania, a subliniat în alocuțiunea ce a urmat, importanța momentului pentru relațiile româno-germane, arătând că Biserica joacă un rol foarte important în menținerea unității comunității românești și păstrarea identității și limbii acesteia. În context, a mulțumit pentru dedicația cu care preoții parohi Clement Lodroman și Ioan Dragoș Manu slujesc comunității de credincioși români din Berlin, prin slujbe religioase, activități culturale și caritabile.

De asemenea, doamna ambasador a evocat faptul că Înalt Preasfințitul Părinte Serafim Joanta, Arhiepiscop și Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală și de Nord, a stabilit numeroase parteneriate cu instituții din România și Germania pentru a promova integrarea comunității românești și cooperarea românilor din Germania cu parteneri din România.

Această seară deosebită a fost apoi încheiată cu agapă deosebită oferită cu generozitate oaspeților, care s-a dovedit un bun prilej de dialog și cunoaștere reciprocă, folosit cu bucurie de către toți oficialii, invitații și gazdele prezente la eveniment.

A consemnat pr. protopop Ioan Forga din Leipzig

Foto: ©Ioan Costina