Conferința preoțească anuală și Adunarea Eparhială

Ierodiacon Ioan Popoiu

Vineri și sâmbătă, 6-7 mai 2016, au avut loc la Sediul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord din Nürnberg Conferinţa preoţească anuală și Adunarea Eparhială prezidate de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim. La aceste evenimente au participat preoți și credincioși din parohiile şi filiile Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului. Invitatul din acest an al lucrărilor Conferinței și Adunării eparhiale a fost Părintele Constantin Necula, profesor de omiletică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

Vineri, 6 mai, de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, credincioșii ortodocși români din Nürnberg au participat la Sfânta Liturghie arhierească și la slujba sfințirii apei, săvârșite de către ÎPS Părinte Mitropolit Serafim împreună cu slujitorii Catedralei Mitropolitane, alături de PC Pr. Prof. Constantin Necula, oaspete cu ocazia celei de-a 22-a întâlnirii anuale a clericilor Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Vineri după-amiază, precedând Conferința preoțească, la Centrul Mitropolitan au avut loc ședința Consiliului Eparhial și a Consiliului Protoiereilor, în cadrul căreia s-au dezbătut probleme de ordin pastoral și administrativ, precum și o întâlnire a ÎPS Serafim și a părintelui Constantin Necula cu preotesele din eparhie. Ziua festivă a continuat cu slujba Sfântului Maslu, săvârșită preoții din Arhiepiscopie, la care au participat numeroși credincioși români.

Potrivit tradiției eparhiale,  seara a fost dedicată conferinței pentru edificarea duhovnicească a preoților. Invitatul din acest an, Preacucernicul Părinte Constantin Necula, profesor de omiletică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, renumit predicator şi autor a numeroase cărţi în domeniul cateheticii, omileticii şi dialogului dintre Teologie şi lumea contemporană, a conferențiat pe tema „Educaţia religioasă a preotului în contextul culturii moderne”. Apreciind dragostea pe care a observat-o în rândul clericilor la reîntâlnirea la Centrul Mitropolitan, Părintele Profesor a încântat audiența prin căldura cuvintelor și prin prospețimea discursului. În timpul conferinței, precum și la vremea răspunsurilor la diferite întrebări, Părintele Constantin a tematizat subiecte de mare actualitate, precum relația dintre Biserică și instituțiile laice, provocările preotului misionar într-o lume străină de Ortodoxie, bucuriile pastorației, provocarea unor situații inedite în slujire, pastorația în rândul tinerilor, etc.

Sâmbătă, 7 mai 2016, la Sf. Liturghie în sobor au slujit Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim şi Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar, înconjuraţi de clericii Arhiepiscopiei și de numeroși credincioși din Nürnberg dar și oaspeți din Germania, Austria și Luxemburg, care s-au împărtășit cu Sfintele Taine, începând prin rugăciune lucrările Adunării Eparhiale.

Din Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului fac parte toți clericii şi câte doi reprezentanți mireni din fiecare parohie. În calitate de președinte al celui mai înalt for eparhial, ÎPS Serafim a rostit o rugăciune de mulțumire, urmată de un cuvânt de întâmpinare și de darea de seamă a activității eparhiale în anul 2015. Cuvântul chiriarhului a fost urmat de cel al Preasfințitului Părinte Episcop-Vicar Sofian, care a adresat idei de ordin pastoral, liturgic și canonic.

În timpul lucrărilor sesiunii ordinare a Adunării Eparhiale au fost analizate apoi rapoartele de activitate ale departamentelor: liturgic, educaţie şi cateheză, culural, tineret, misiune şi tipărituri, penitenciare; raportul financiar pe anul 2015; planul de buget pe anul 2016, precum și teme diverse legate în special de implicarea cât mai activă a tinerilor în viața eparhială și parohială, dezvoltarea de tabere de vară, etc.

În încheiere, ÎPS Serafim a mulțumit tuturor celor prezenți pentru implicare în lucrările Adunării eparhiale și pentru misiunea în rândul credincioșilor români din Germania, Austria și Luxemburg. Întâlnirea eparhială anuală s-a încheiat cu agapa frățească organizată în sălile de la Centrul Mitropolitan.