Momente de bucurie în parohia „Nașterea Domnului” din München

Zi festivă pentru copiii și tinerii care au făcut “Prima Spovedanie”, respectiv “Prima mărturisire de credință”

 În a doua duminică după Paști, numită și Duminica Tomii, în parohia „Nașterea Domnului” din München, a avut loc o Liturghie festivă pentru copiii care au participat la proiectul „Prima Spovedanie”, respectiv pentru tinerii de 13-14 ani, care au făcut „Prima mărturisire de credință”.

Din septembrie 2015, copiii și tinerii Parohiei au participat săptămânal la cursurile ținute în acest sens, coordonați de doamna învățătoare Camelia Stoica, sub directa îndrumare a părintelui paroh Alexandru Nan.

În timpul Sfintei Liturghii, copiii și tinerii, îmbrăcați în frumoase costume populare, au recitat împreună “Crezul” și rugăciunea „Tatăl nostru” (în limbile română și germană) și au cântat și două pricesne. Spovediți ultima dată în Miercurea din Săptămâna luminată, toți cei 16 copii și tineri participanți la proiect s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învățătură, pr. paroh Alexandru Nan s-a referit la Apostolul Toma, cel care, prin lucrare dumnezeiască, n-a fost de față la prima arătare a lui Hristos înviat, Apostolilor, și care, la opt zile s-a învrednicit de acest lucru, spre încredințarea lui și a noastră, așa cum se spune în Otpustul zilei: „Cela ce prin ușile încuiate a intrat la Sfinții Săi ucenici și Apostoli și pe Toma l-a încredințat pentru a noastră mântuire”… Pr. Alexandru a vorbit apoi despre scurta dar profunda mărturisire de credință a lui Toma, care prin cuvintele „Domnul Meu și Dumnezeu Meu”, a recunoscut dumnezeirea lui Hristos, Cel înviat, referindu-se apoi la mărturisirea făcută de copii și tinerii prezenți.

În cadrul Sf. Liturghii au fost înălțate mai multe rugăciuni de mulțumire și de cerere pentru copiii și tinerii prezenți și pentru întărirea lor în credință. La finalul slujbei, fiecare copil și tânăr participant a primit cadou din partea Parohiei cele două mici volume intitulate „Filocalia pentru copii și tineri”, apărute la editura Cristimpuri, prin munca asiduă a lui Cristian Șerban.

Festivitatea s-a încheiat cu o masă de prânz, unde copiii, tinerii și părinții lor, au trăit bucuria „liturghiei de după Liturghie”.

A consemnat pr. prot. Alexandru Nan

 

„Arată, Stăpâne Doamne, fața Ta peste cei ce astăzi mărturisesc credința în Tine, luminează gândul lor, fă-i statornici pe dânșii în credință, întărește-i în nădejde, desăvârșește-i în dragoste, arată-i mădulare cinstite ale Hristosului Tău, care s-a dat pe Sine răscumpărare pentru sufletele noastre. Amin.

Doamne Dumnezeul nostru primește mărturisirea de credință a robilor Tăi, dăruindu-le lor: credință neînfruntată, nădejde tare și dragoste nefățarnică, binecuvântând vremea copilăriei lor și a tinereții lor. Binecuvintează-le Doamne, faptele, lucrurile, cuvintele, gândurile, și le dă lor să ajungă ziua cea neînserată a Împărăției Tale, lăudând, cântând și binecuvântând bunătatea milostivirii Tale celei negrăite”. Amin.‎