Credincioşi români din Viena – pelerini în Egipt şi Israel

 Pr. Emanuel Nuțu, Viena

În perioada 27.01 – 07.02.2016, 55 de credincioşi români din comunitatea română din Viena au participat la al șaptelea pelerinaj consecutiv organizat în această parohie. Cu binecuvântarea IPS Mitropolit Serafim, pelerinajul a fost organizat în cadrul Centrului religios-cultural “Dumitru Stăniloae” din Viena prin Agenţia de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române.

Ne-am închinat cu multă bucurie în mănăstirile ce dăinuiesc de secole în Egipt şi care au devenit chivote sfinţite pentru sfintele moaşte ale sfinţilor atât de cunoscuţi în Biserica dreptmăritoare: Sf. Antonie cel Mare, Sf. Macarie cel Mare, Sf. Pavel Tebeul, Sf. M.Mc. Mina, Sf. Paisie cel Mare, Sf. Mc. Ecaterina şi alţi sfinţi care mijlocesc prin rugăciunile lor pentru mântuirea noastră. Am urcat muntele Sinai, aducând jertfă osteneala trupului şi am primit tainic poruncile dumnezeieşti, ca oarecând Sf. Prooroc Moise, apoi am purces spre ţara pe care noi o numim Ţara Sfânta, căutând şi aici întâlnirea cu Dumnezeu şi sfinţii Săi. Am coborât în grota Naşterii din Betleem, cu gândul ca Hristos să se nască şi în sufletele noastre, am urcat Hozeva Sfântului nostru Ioan Iacob şi Golgota Răstignirii în procesiune, am primit binecuvântarea Sf. Mormânt cu nădejea că vom învia duhovniceşte cu Hristos şi ne-am spălat cu apă din râul Iordanului şi din izvorul Bunei Vestiri cu nădejdea că Dumnezeu va primi jertfa şi pocăinţa noastră şi ne va spăla păcatele.

Prezenţa credincioşilor din comunitatea noastră la locurile sfinte nu doar întăresc credinţa celui binecuvântat să ajungă acolo, ci ne şi uneşte mult între noi, fiecare pelerinaj însemnând prietenii noi, apropiere de Biserică şi slujitorii sfinţiţi ai comunităţii şi sporirea prezenţei în activităţile parohiei. Una dintre rugăciunile aduse de către toţi în acest pelerinaj a fost ca Dumnezeu să se milostivească şi să ne ajute să ridicăm în sectorul 2 al Vienei Biserica dorită şi plănuită a fi începută în prima parte a anului viitor.
Dăm slavă lui Dumnezeu pentru pacea şi bucuria duhovnicească a pelerinilor care au format timp de 12 zile o adevărată familie!

Foto: pagina Facebook a Parohiei Ortodoxe Române din Viena