Cuvânt la acordarea statutului de Corporație de drept public Mitropoliei în landul Berlin (6.03.2023)

Stimate D-le Secretar de Stat, stimată D-nă Ambasador, Preacucernici Părinți și iubiți credincioși,

Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord cu sediul în Nürnberg se bucură de recunoașterea ei și în Landul Berlin ca și Corporație de drept public și mulțumește autorităților Landului pentru deschiderea față de românii ortodocși care trăiesc în capitala Germaniei. Vă mulțumim și Dumneavoastră, Domnule Secretar de Stat, că ați venit în biserica noastră pentru a ne înmâna Documentul oficial de recunoaștere. Biserica aceasta, zidită în stilul bisericilor din Bucovina, nordul Moldovei, are la temelia ei jertfa Preotului Dr. Constantin Mihoc, parohul comunității rămânești din Berlin între anii 1998- 2009 și a credinciosului Nicolae Cioară care au murit accidentați în ziua de 4 august 2009, în timp ce pregăteau terenul pentru începerea lucrărilor de zidire.

La Berlin, există o parohie românească încă din 1938 cu biserică și casă parohilă proprii, care însă au fost afectate grav în 1945, iar apoi distruse, în 1963.

După statisticile oficiale, la 31.12.2022, trăiau în Berlin 27.155 de români și 6125 moldoveni. La aceștia se adaugă cei care au primit în decursul anilor cetățenia germană. Conform recensămintelor din România, peste 85% din populația României este botezată în Biserica Ortodoxă.

Ca și Eparhie ortodoxă română în Germania, ne străduim să oferim credincioșilor noștri posibilitatea de a-și practica credința în care au fost botezați și totodată un „acasă“, aici departe de țara din care venim. Credem că prin aceasta contribuim la înrădăcinarea românilor ortodocși în societatea germană spre binele lor și al societății însăși. Credincioșii care participă la slujbele celor două parohii din Berlin lucrează în cele mai diverse domenii: construcții, transporturi, spitale, școli, universități, instituții de cercetare etc. Din lipsă de locașuri de cult, la Berlin, avem doar două parohii. Totuși majoritatea românilor au conștiința că aparțin Bisericii Ortodoxe și participă la slujbele ei, cel puțin de sărbătorile mari: de Paști și de Crăciun. Botezul copiilor este de asemenea, o tradiție adânc înrădăcinată în sufletele românilor ortodocși. La fel și înmormântarea care este de neconceput fără participarea preotului! Credincioșii noștri apelează constant la rugăciunea Bisericii pentru diferitele necazuri, greutăți sau boli cu care se confruntă; de asemenea, pentru pomenirea morților. Astfel Biserica aduce mângâiere și întărire în sufletele oamenilor, dovedindu-se a fi un factor social de mare importanță.

Biserica Ortodoxă Română este foarte deschisă dialogului ecumenic care urmărește refacerea unității creștinilor. Mântuitorul Iisus Hristos S-a rugat: „ca toți să fie una pentru ca lumea să creadă“  (Ioan 17,21). De aceea participăm la foarte multe evenimente ecumenice, atât la nivel central, cât și local. Eu însumi sunt invitat adeseori în cercuri ecumenice să vorbesc despre spiritualitatea ortodoxă, care este o spiritualitate mistică sau a inimii, locul tainic unde se concentrează ca într-un focar toate energiile fizice și psihice ale persoanei umane. Spiritualitatea creștină, în general, iar cea ortodoxă în special, urmărește echilibrul sufletesc al omului lăuntric. Ne dăm seama cât de important este echilibrul sufletesc pentru bunele relații între oameni, în familie și în societate. În acest sens, vă rog să primiți această carte editată de Părintele evanghelic Prof. h.c. Dr. Jürgen Henkel din Selb, care cuprinde mai multe conferințe, ținute cu diferite ocazii.

Stimate Domnule Secretar de stat, în numele credincioșilor ortodocși români din Berlin, în frunte cu cei doi preoți: Părintele Protosinghel Clement Lodroman și Părintele Dr. Dragoș Manu, vă rog să transmiteți mulțumirea noastră autorităților Landului Berlin pentru recunoașterea Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord ca și Corporație de drept public.

Ne rugăm bunului Dumnezeu să binecuvinteze frumoasa capitală a Germaniei, autoritățile publice și toți locuitorii ei!

Mitropolitul Serafim

Berlin 6.03.2023