Duminica Floriilor la Viena

Pr. Dr. Nicolae Dura

 Elevi ortodocşi români aparţinători Parohiei Sf. Ap. Andrei din Viena, ȋn vârstă de şapte ani, au fost pregătiţi ȋncepând din luna septembrie anul trecut până acum ȋn aprilie pentru prima Sf. Taină a Spovedanie. După ce au ajuns să facă Spovedania cea dintâi au primit ȋn cadrul Sf. Liturghii din Duminica floriilor ȋntr-o atmosferă festivă Sf. Ȋmpărtăşanie.

Aceste flori minunate se cuvine să crească frumos şi bine ȋn cadrul familiilor noastre fericite, dar şi ȋn grădina Bisericii noastre.
Felicitări alese dragilor copilaşi, dar şi părinţilor, bunicilor şi profesorilor care ȋi ȋnsoţesc şi-i cresc ȋn rânduiala şi valorile creştine!

Multe succese la ȋnvăţătură şi la purtarea cea bună spre folosul copiilor, al Bisericii şi al societăţii, dar şi spre bucuria părinţilor!