Simpozion despre dialogul ortodox-catolic, la Trumau (Austria)

Vineri, 22 aprilie 2016, la castelul Trumau de lângă Viena, sediu al Institutului Internaţional Teologic Catolic, s-a desfăşurat un simpozion organizat de Fundaţia Joseph Ratzinger/Papa Benedict al XVI, la care au participat înalți prelați ortodocși și romano-catolici. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de PC Pr. Dr. Ioan Moga, cadru didactic în cadrul Universității din Viena și preot la biserica „Sf. Cuv. Antonie cel Mare” din capitala Austriei.

În cadrul simpozionului, cardinalul Kurt Koch, preşedinte al Consilului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine, a vorbit despre viziunea lui Joseph Ratzinger privind dialogul ecumenic şi unitatea Bisericii, iar Mitropolitul grec-ortodox Arsenios al Austriei a ţinut o conferinţă cu titlul „50 de ani de dialog al iubirii şi dialog al adevărului”. În cadrul acesteia el a propus, ca pas de apropiere între Biserica Ortodoxă şi Biserica Româno-Catolică, ca Sinodul de la Constantinopol din anul 879, să fie recunoscut de ambele Biserici drept al 8-lea Sinod ecumenic. De asemenea, el a pledat pentru intensificarea dialogului practic, social-caritativ.
Pr. Ioan Moga (Viena) a vorbit despre perspectivele de dialog propuse de enciclica „Ut unum sint” în anul 1995, dar şi despre faptul că viziunea asupra primatului rămâne una fundamental diferită în cele două Biserici. Deschiderea papilor Ioan Paul al II-lea şi Francisc faţă de noi posibile căi de exercitare a primatului papal nu se referă la esenţa dogmatică a chestiunii, care rămâne, din perspectivă ortodoxă, adevărata problema. Doar un dialog cât mai deschis privind aporiile existente şi ancorat eshatologic poate oferi şansă unei apropieri în această privinţa.
Stareţul mănăstirii „Heiligenkreuz”, Maximilian Heim a evidenţiat, prin două exemple, importanţa mănăstirilor ca centru de spiritualitate şi locuri de pelerinaj pentru dialogul dintre Apus şi Răsărit.
La simpozion a participat şi cardinalul Christoph Schönborn, Arhiepiscopul romano-catolic al Vienei, care, la final, a vorbit despre trei dimensiuni principale ale dialogului ecumenic: prin prietenie, prin suferinţă comună şi ajutor reciproc şi prin martiriu. Legat de primul aspect el a evocat întâlnirea sa providenţială cu ieromonahul român Andrei Scrima, ca punct de cotitură în viața sa de teolog şi monah prin orientarea către Sfinţii Părinţi şi către teologia icoanei.