Festivalul Culturilor Populare în Salzburg

Duminică 18 iunie 2023, pe arealul Universității din Salzburg „Unipark Nonntal“ a avut loc „Festivalul Culturilor Populare” („Fest der Volkskulturen”), organizat de Departamentul Cultural al Landului Salzburg (Volkskultur). Festivitatea a fost coordonată Doamnele Berta Wagner și Laura Lebesmühlbacher, reprezentante ale conducerii Landului.

Evenimentul cultural a fost denumit „Să sărbătorim împreună” („Gemeinsam feiern”) și în deschidere a avut loc o paradă a grupurilor etnice participante, care la trecerea prin fața tribunei oficiale au fost salutate nominal de reprezentanții conducerii Landului. Doamna Schöfferin și preotul Dr. Dumitru Viezuianu au rostit o rugăciune interreligioasă pentru pace și bună înțelegere între oameni și popoare. Prof. Dr. Josef Schöchl, reprezentantul guvernatorului Landului Salzburg și Viceprimarul orașului Bernhard Auinger au salutat participanții la Festival, dorindu-le succes.

Comunitatea noastră românească a participat – alături de reprezentanți din peste 20 de Țări, cu un program folcloric special moderat de Alfred Winter și Esmeralda Șerban, alcătuit din dansuri populare, executate de tineri dansatori ce fac parte din grupul „Hora”: Isabela Matic, Alexandru Borza, Esmeralda Șerban, Daniel Zafirovic, Marcus Cozma, Cristian Damian, Denisa, Maria și Monica Stoian, Alexandra Toader, Marian Iordache.

Menționăm că denumirea formației de dansuri „Hora“ la Salzburg are peste trei decenii și moderatorul a descris-o ca joc străvechi românesc, în care perechile de dansatori alcătuiesc un cerc viu, care simbolizează veșnicia și unitatea. Specificul diasporal al formației „Hora“ la Salzburg este acela de a reuni tinerii, care îmbracă costume populare din diferite zone ale României. Este o unitate in diversitatea culorilor, pentru că aproape fiecare localitate este mândră de costumul popular propriu. Altițele cusute artistic au forma de cruce și exprimă dimensiunea divină a inspirației creatoarelor de artă populară.

Cântece populare au interpretat Doamnele Prof. Chircu Rodica și Liliana Gheorghe, urmate de prezentarea costumelor populare, creații ale familiei Ion și Mariana Cozma.

Preparatele  culinare românesti, sărmăluțe, cozonaci și prăjituri diverse au fost pregătite cu jertfelnicie de Mirela, Dragan și Oliver Matici, Daniela și Ovidiu Motoc, Maricica Zafirovic, Vasile și  Florentina Ungureanu, Laura Borza, Adrian și Elena Luntraru, Nicolina Baraitaru, Ionela și Bogdan Stoian, Angela și Daniel Doroș, Mihaela și Nicolae Gane, Veronica și Marius Barbu, Andrea  și Vasile Buznean și alții.

Învățătoarea Eugenia Viezuianu a organizat expoziția cu: icoane, obiecte cioplite în lemn, ceramică, țesături, costume populare, obiecte de artizanat, care a fost apreciată de sute de vizitatori.

Pentru noi românii, costumul popular tradițional este și va rămâne, un simbol național, un element care să ne evidențieze istoria, prezentul, trăinicia, continuitatea și legătura minunată dintre om și natură. Pe „ie“ găsim, frumos conturate, atât motive geometrice inspirate din natură, motive florale complexe cât și simboluri religioase care ne unesc cu Divinitatea.

Dacă „ia“ românească ar putea să povestească, în dulcele grai românesc am asculta povestea fascinantă a unui neam și a unui pământ aflate în strânsă comuniune, despre bine și frumos, despre armonie și perfecțiune, despre statornicie și nemurire.

A fost o atmosferă de bucurie, generată de diversitatea activităților folclorice prezentate de cele peste 33 de asociații și grupuri etnice.

Mulțumim și pe această cale Dlui. Dr. Gabriel Chis, Dlui. Ion Nascu și tuturor celor care s-au implicat cu mare răspundere și dăruire în pregătirea programului prezentat de Comunitatea românească

Înv. Eugenia Viezuianu