Hramul bisericii și șezătoare tradițională la Salzburg

Ca în fiecare an în noiembrie, Parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil“ a primit oaspeți pentru sărbătorirea hramului bisericii. Pe 5 noiembrie  IPS Mitropolit Serafim a fost întâmpinat în biserica și centrul parohial de un grup de credincioși. Ierarhul a rostit rugăciunea de seară și a avut o convorbire duhovnicească cu cei prezenți. Duminică 6 noiembrie, Mitropolitul Serafim a fost primit, după tradiție cu pâine și sare de către copiii îmbrăcați în costume populare și de toată comunitatea.

Slujba arhierească a fost oficiată de Ierarh, împreună cu Preotul Paroh Dr. Dumitru Viezuianu, Preotul Constantin Reinhold Bartok (Parohia Traunreut), Preotul Ștefan Lungeanu (Parohia Amstetten) și arhidiaconul Dumitru Dura.

În cadrul predicii, IPS Mitropolit Serafim a rostit cuvânt de învățătură  și a adus binecuvântare arhierească întregii comunități. Ierarhul a tâlcuit Evanghelia Duminicii și a praznicului, vorbind despre vindecarea femeii suferinde și învierea fiicei lui Iair. Cele două minuni au fost rodul credinței și al rugăciunii. Dumnezeu face minuni și cu noi dacă ne rugăm la biserica, acasă, la lucru, pretutindeni. Când omul se roagă din toată inima și cere de la Dumnezeu iertare, dobândește iertare, dar și o inima compatimitoare, cum spune Sf. Isac Sirul, care-i cuprinde pe toți semenii, toată creația.

A vorbit despre rolul și importanța rugăciunii pentru sănătate, pentru cei bolnavi, pentru cei singuri, pentru cei dragi de acasă, apoi a exprimat bucuria prezenței la sărbătoare a  oaspeților ecumenici, reprezentanți ai instituțiilor civile și bisericești din Salzburg.

Preotul Paroh a salutat oaspeții ecumenici și le-a mulțumit pentru participare: Prelatul Dr. Roland Peter Kreschmar, (Arhiepiscopia Romano-Catolică) – reprezentantul oficial al Arhiepiscopului Salzburgului Dr. Franz Lackner,  Mag. Martin Eisenbraun, Vicarul Bisericii Vechi-Catolice și Președintele Grupului Ecumenic din Salzburg, Preotul Wilfried Fussenegger (Biserica Evanghelică), Maica Stareță Em. Perpetua Hilgenberg, de la Mănăstirea Benedictină Nonnberg, Doamna dr. Beatrix Holzer, Dl. Prof. Robert Luckmann, Prefectul em. Mag. Reinhlod Mayer, Dr. Astrid v. Aufschnaiter, din partea organizației ecumenice „Pro Oriente”,  Viceprimarul orașului Salzburg Bernhard Auinger, Mag. Karl und Karoline Zallinger (Parlamentul Landului Salzburg), Mag. Michael Neureiter (Land Salzburg), Dna Ursula Mayr de la  Cultură și întreținerea Monumentelor Istorice,  Dl Prof. Josef Standl,  dr. Liana Standl, Kristina și Peter Freina.

Oaspeții ecumenici au subliniat în  cuvântul lor bucuria participării la slujbă, a revederii cu Mitropolitul Serafim, cu Comunitatea românească, angajamentul ecumenic al Parohiei prin preotul paroh. Maica Stareță Perpetua Hilgenberg și-a exprimat bucuria revederii cu IPS Mitropolit Serafim și cu toți cei prezenți.

Primarul Bernhard Auinger, în cuvântul său a  apreciat Comunitatea românească din Salzburg, valorile culturale și spirituale cu care membrii comunității parohiale îmbogățesc tradițiile locale. Biserica de lemn, a cărei construcție a fost aprobată și sprijinită și de Primărie, împodobește imaginea orașului cu forma arhitectonică specifică. Românii în Salzburg s-au integrat bine în comunitatea locală, prin școală, prin Biserica. Prelatul (Domkapitular) Dr. Roland Peter Kreschmar a transmis Ierarhului și credincioșilor binecuvântarea sărbătorii din partea Arhiepiscopului Salzburgului Dr. Lackner. A dăruit din partea Arhiepiscopului Salzburgului – cu Certificat de autenticitate – o raclă cu particele din relicvele (moaștele) sfinților Rupert, Virgil și Martin de Tours, care vor fi venerate de credincioși și vor oferi ocrotire și vindecare tuturor celor ce intră și se roagă în biserica românească din Salzburg.

Reprezentantul Bisericii Vechi-catolice Mag. Martin Eisenbraun a subliniat angajamentul ecumenic al parohiei românești și participarea  la activități și dialogul interconfesional, la redactarea revistei ecumenice locale.

Mag. Karl Zallinger a mulțumit pentru invitație, a salutat Ierarhul și Comunitatea și a transmis urările dlui Guvernator al Landului Salzburg Dr. Wilfried Haslauer, subliniind relațiile bune dintre cele două instituții, Parohia ortodoxă românească și Landul Salzburg. A apreciat frumusețea Liturghiei, a veșmintelor, a rugăciunilor și a cântărilor liturgice, intrepretate  de toată comunitatea. S-a bucurat că în rugăciune au fost pomenite popoarele român și austriac și că Liturghia este izvor de pace, atât de dorită de toată lumea.

Preotul Wilfried Fussenegger a transmis celor prezenți salutul creștinesc al Bisericii Evanghelice, impresionat fiind de prezența numeroasă la sărbătoare, de florile ce împodobesc grădina, de frumusețea locașului de cult.  Prof. Robert Luckman a vorbit din partea organizației ecumenice Pro Oriente, care face legătura între Biserica răsăriteană și cea apuseană prin activități specifice diverse.

Mag. Michael Neureiter a subliniat faptul că învățăm unii de la alții în domeniul spiritualității și sinodalității Bisericii. A subliniat că în biserica românească din Salzburg este vizibilă și comuniunea sfinților. Icoanele sfinților locali Rupert și Virgil, ocrotitorii orașului Salzburg s-au înfrățit cu icoana sfinților Martiri Brâncoveni.

Doamna Înv. Flora Ensberger a salutat Ierarhul și oaspeții din partea credincioșilor. mulțumim din tot sufletul Înaltpreasfinția voastră sunteți în mijlocul nostru și va intampinan cu urări de bun venit! Prezența IPS Serafim ne aduce mare bucurie în suflet și binecuvântare. De câte ori va întâmpin am lacrimi în ochi, dar de bucurie. Toți cei din comunitate au același sentiment. Comunitatea  noastrăprimește cu mare prețuire în Grădina Maicii Domnului, în care se găsește această bisericuță minunată, cum au spus și prietenii noștri austrieci. Datorită părintelui nostru spiritual, Preotul Dumitru avem acest Rai pe pământ, în care fiecare își găsește liniștea sufletească. Este un colțișor de Rai, un colțișor de Românie în care ne străduim păstrăm și ducem mai departe tradițiile, portul și bucățele copilăriei noastre. Acest loc sfânt slujbele și activitățile desfășurate aici, ne țin aproape unii de alții, sprijinandu-ne, ajutându-ne, în momente de cumpănă, de deznădejde, dar și în clipele frumoase. Bucură-te prieten drag de toate aceste daruri minunate și de valoarea vieții tale, de fiecare răsărit de soare…. iubim viață pentru este cel mai mare dar, un diamant extrem de prețios, pe care Dumnezeu ni l-a oferit fiecăruia dintre noi, dar și îndatorirea de a-l proteja și de a-i oferi strălucire. Strânge toate supărările din inima ta și -le buchete de flori, la fel ca în grădina noastră, apoi dăruiește iubire și împrăștie zâmbete! Oriunde te-ai afla, nu uita fericirea o găsești într-un zâmbet de floare, într-un gând frumos pe care-l transmiți mai departe. sansa fiecărei zile fie cea mai frumoasă. Dacă ne-am iubi și respecta mai mult, ar fi mai multă frumusețe pe pământ. Mulțumesc din inima invitaților noștri dragi, vă prețuim și va iubim. Mulțumim din inima pentru slujba arhierească și vă dorim multă, multă sănătate și putere de la bunul Dumnezeu. Fii fericit și dăruiește fericire!”

În continuare, la momentul potrivit, credincioșii alături de mulți copii au primit Sfânta Împărtășanie, iar eleva Alexandra Toader, purtând un frumos costum popular a cântat priceasna: „Mergeai cu crucea-n spate“,  iar elevul Filip Constantin Köpke a cântat imnul „Iubi-te-voi Doamne“.

S-a oficiat și parastas de pomenire a ctitorilor bisericii, trecuți la Domnul. Pentru Dl. Arhitect Ing. Eugeniu Dumitru a făcut pomenire Dna. Mag. Camelia Dumitru și am păstrat un moment de reculegere.

În cadrul sărbătorii au fost felicitați toți care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și au primit flori și daruri.

După slujbă, Preotul Paroh Dumitru Viezuianu a mulțumit IPS Mitropolit Serafim pentru slujba arhierească și binecuvântare, apoi a mulțumit credincioșilor pentru pregătirea sărbătorii și a agapei tradiționale. Mulțumiri au fost adresate și dlui. Ioan Nascu  pentru jertfă și implicarea sufletească în pregătirea sărbătorii.

Mulțumiri au fost adresate și  ministranţilor Alexandru Borza, Christian Damian,  Iustin Toader și corului, care a dat răspunsurile liturgice împreună cu toată comunitatea: Înv. Valentina Dragomir, Înv. Eugenia Viezuianu, Maria și Dumitru Sandu, Mihaela Hinsa, Gheorghe Maxim, Elena și Adrian Luntraru, Ștefan Miron și Marin Dirlea. La încheierea sărbătorii s-a făcut o colectă pentru copiii săraci din Moldova, la care  credincioșii au contribuit cu dărnicie și le mulțumim.

Șezătoarea „Obiceiuri și tradiții la români

Partea a doua a sărbătorii hramului s-a desfășurat în sala de festivități a parohiei unde s-a prezentat Șezătoarea culturală tradițională creștină intitulată: „Obiceiuri și tradiții la români“, organizată de Înv. Eugenia Viezuianu, Ion și Ioana Paraschivoiu. Șezătoarea a împletit armonios trecutul cu prezentul. Pe masa șezătorii și împrejur au fost așezate obiectele de lucru: ulciorul, blide, plosca, linguri și furculițe de lemn sculptate, furcă cu fuior de lână de tors și fusul, vârtenița, sucala, tâlvul – cimpoi, rășchitoare.

Doamna înv. Flora Ennsberger, purtând un frumos costum popular din zona Bistriței Năsăudului, a fost moderatoarea sezatorii. A deschis programul prin prezentarea unor momente muzicale specifice diferitelor zone ale României, interpretate vocal pe grupe: Maramureș, Moldova și Bucovina, Ardealul, Oltenia.

Tineri și vârstnici îmbrăcăți în costume tradiționale au început activitățile. Fiecare a povestit ceea ce lucrează și cum a deprins meșteșugul: cusut, tors, urzit, brodat, împletit, etc.

Au fost interpretate melodiile: Cânta cucu-n Bucovina“, „Româncuța“, „Iarba verde de acasă“, iar elevele Alexandra și Sofia Toader au interpretat cântecul Mândră sunt -s româncuța. Pe acest fond muzical au fost prezentate expozițional costumele populare lucrate de Doamna Mariana Cozma, fiind purtate de tineri și tinere din comunitate.

Doamna Prof. Rodica D. a interpretat vocal Balada soldatului“, iar Doamna Liliana Gheorghe a cântat melodii din tezaurul folcloric românesc.

Balada „Eu sunt Barbu Lăutaru“ a fost interpretată la Mandolină de dna. Înv. Eugenia Viezuianu și Ion Paraschivou, acompaniați vocal de toți cei prezenți.

Doamna Cora Stiehler, Filip Constantin Köpke și Daria Cristiana Văcăroiu au interpretat la vioară, trompetă și harpă diferite compoziții muzicale.

Copiii Sofia Toader, Darius Luntraru,  Antonia Sîrbu și Ariana au rostit rugăciuni, poezii și cântece. În încheierea sezatorii, un grup de tineri a executat dansuri populare sub coordonarea Doamnei Mariana Cozma.

Doamna Prof. Mihaela Toader caracterizează astfel sărbătoarea: Sărbătoarea nu a trecut. A rămas și va rămâne multă vreme în inimile noastre, iar pe buzele copiilor vor rămâne cântecele, chiar dacă le vor cânta numai în șoaptă, înainte de culcare. A fost hramul bucuriei, în care s-a întâlnit cu credința, cu dăruirea, cu libertatea. A fost ziua în care bucuria nu a avut vârstă. A fost hramul inimilor deschise, care au bătut împreună și au emanat autenticitate. A fost hramul inimilor“!

Preot dr. Dumitru Viezuianu