Hramul Parohiei din Graz

În data de 7 decembrie, în Duminica a 27-a după Rusalii, credincioșii ortodocși români ai parohiei din Graz au trăit bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Î.P.S. Părinte Serafim, Mitropolitul român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Răspunsurile la strană au fost date de cântăreți, însoțiți de către întreaga biserică la momentele centrale ale Sfintei Liturghii. La vremea chinonicului s-au înălțat frumoase cântări închinate apropiatei Nașteri a Mântuitorului Iisus Hristos. În cadrul Sfintei Liturghii, după cântarea Axionului, s-a săvârșit hirotonia întru diacon a teologului Cătălin-Florin Soare pe seama parohiei din Graz, în special pentru activitatea de asistență duhovnicească a persoanelor private de libertate.

La Sfânta Liturghie au participat și câțiva credincioși grec-ortodocși și un grup de colegi romano-catolici ai teologului doctorand Cătălin Soare, studenți ai Facultății de Teologie din cadrul Universității Karl-Franzens din Graz, însoțiți de profesorul Pablo Argarate. Pentru ei și pentru ceilalți oaspeți de alte naționalități s-au rostit fragmente din cântările Sfintei Liturghii în limba germană însoțite de explicațiile arhiereului la momentele specifice rânduielilor  hirotoniei. 

Cu toate că prăznuirea sfântului Nicolae a avut loc în ziua precedentă, IPS Mitropolit a evidențiat în cuvântul său de învățătură elementele esențiale din viața ocrotitorului acestei parohii, a enumerat câteva din minunile sale arătând rolul acestuia în apărarea credinței prin participarea la primul sinod ecumenic (325) și a subliniat evlavia de care se bucură acest mare sfânt în toată lumea creștină, atât în Răsărit cât și în Apus, dându-l ca exemplu de urmat tuturor credincioșilor, tâlcuind cuvintele troparului: Îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător înfrânării… La momentul Împărtășirii s-au apropiat un număr mare de prunci și copii însoțiți de părinții lor, după care, fiecare copil în parte a primit câte un mic cadou de la sfântul Nicolae. Tot pentru copii, de data aceasta pentru cei nevoiași din Moldova, s-a organizat o colectă. La final, IPS Mitropolit l-a felicitat pe părintele paroh Nicolae-Liviu Vîlcea pentru activitatea pastorală desfășurată până în prezent și a urat mult spor și ajutor de la Dumnezeu în ducerea la îndeplinire a proiectului de construire a unei biserici pentru parohia ortodoxă română din Graz. La rândul lui, părintele Nicolae-Liviu Vîlcea a mulțumit ierarhului și credincioșilor, felicitându-i din nou pe toți cei care poartă numele de Nicolae sau Nicoleta.

Sărbătoarea a continuat cu o agapă, la care a participat și contribuit un mare număr de credincioși, unii dintre ei îmbrăcați în straie populare românesti. Și aici Î.P.S. Părinte Serafim a ținut să pună la inimile celor prezenți câteva gânduri privitoare la unitatea de credință și obiceiuri ale românilor, mijloace prin care aceștia își pot păstra și perpetua tradițiile în mediul secularizat occidental și de a se menține în duh de comuniune chiar dacă sunt departe de țară. Astfel, ar fi frumos ca serbarea hramului să aibă pe lângă partea de rugăciune și sfințire și un prilej de voie bună concretizat în manifestări de bucurie cum ar fi dansul și cântecul. La agapa organizată în cinstea acestui eveniment a participat ca și la întreaga Sfântă Liturghie și profesorul de teologie patristică Pablo Argarate, un iubitor și propovăduitor al Ortodoxiei în mediul academic romano-catolic. Acesta a subliniat în linii mari câteva date din viața sfântului Ambrozie al Milanului (+397), sfânt care, asemenea sfântului  ierarh Nicolae și trăitor în aceeași epocă cu acesta, este comun celor două Biserici Ortodoxă și Romano-Catolică și prăznuit de către acestea în aceeași zi, anume în data de 7 decembrie. Sfântul Ambrozie a fost ca un mediator între Răsărit și Apus, vorbind latina și greaca și a compus lucrări teologice de mare valoare până în zilele noastre. Spre final s-au cântat colinde, iar IPS Mitropolit a binecuvântat pe toți cei prezenți.

Diacon Cătălin-Florin Soare